Словото

Руски преводи

При превода на терминологията на чужди езици – това е много сложен въпрос. Ние сега правим само увод и въведение към Учението. Ние сме много малки за Него. Трябва да дойдат големите народи с техните велики умове, за да разработят тези грандиозни богатства в Словото на Учителя. В бъдеще те ще преведат беседите на Учителя. А българския народ е много малък за такова нещо. Затова Учителят казва, че Школата на Бялото Братство не може да се побере нито в българския народ, нито в американския народ, нито във френския народ, защото тя е навсякъде. Тя има Космически характер. Трябват големи умове да дойдат и да проучат Словото на Учителя. (Борис Николов)

Категории