Словото

Седемте тайни на Майка Тереза

  1. Ние мислим, че любовта е чувство, но тя е действие!
  2. Ние мислим, че на сърцето не може да се заповядва, но можем да го научим да обича!
  3. Ние мислим, че любовта може да се заслужи, но за нея е достоен всеки!
  4. Ние мислим, че противоположността на любовта е ненавистта, но всъщност това е страхът!
  5. Ние приемаме любовта като вид безумие, но в крайна сметка тя е особена интуитивна разумност!
  6. Ние мислим, че изразът "светлината на любовта" е просто метафора, но любовта наистина осветява всичко околно!
  7. Ние мислим, че любовта е нещо интимно, но тя е пълна откритост!

Категории