Словото

Семинар по Паневритмия във Варна – 7-9 юли 2023 г.

Драги приятели, братя и сестри! В периода 7-9 юли 2023 г. на братското лозе във Варна ще се проведе V-ти семинар по Паневритмия. Ще се разгледат разнообразни теми, вдъхновени от основните източници на Паневритмията и от Словото на Учителя; ще се проведат различни физически и музикални упражнения. Има възможност за преспиване на палатки. Всеки, който желае да представи тема или да сподели опитност е добре дошъл! Очаквайте скоро и предварителната програма. За подробности и записвания: 0888865418 – Георги, 0877605833 – Станю и Юлия – 0898949624

Предварителна програма

Четвъртък – 6.07.23 г.

Пристигане и настаняване.

Петък – 7.07. 

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

8:00-9:00 – Закуска;

9:00-9:30 – Запознанство на участниците;

9:30-10:30 – Танцувалността в Паневритмията – практическо занимание с Антоанета Кисимова;

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-12:00 – Някои размисли от „Кръглите маси“, проведени в София през 2023 г. – Станю Василев;

12:00-13:00 – Музикално занимание с Иво Бонев;

13:00 – Братски обяд;

14:00-17:00 – Свободно време;

17:00-18:00 – Музика, Слово, Паневритмия – Диан Семов;

18:00-18:30 – Упражнението „Слънчеви лъчи“ – Тонка Петрова;

18:30-19:00 – Практическо занимание за раздвижване и тонизиране – Юлия Милчева;

Събота – 8.07 .23 г.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

8:00-9:00 – Закуска

9:00-10:00 – Практическо занимание – две упражнения от Паневритмията по желание на участниците – Антоанета Янкова;

10:00-10:30 – Чай/кафе;

10:30-11:30 – За оригиналите в Паневритмията І – Георги Христов;

11:30-12:30 – Концентрацията в Паневритмията като метод за придобиване и запазване на енергията – Даниел Марсел;

13:00 – Братски обяд;

14:00-17:00 – Свободно време;

17:00-18:00 – За оригиналите в Паневритмията ІІ – Георги Христов;

18:00-18:30 – Защо са важни детайлите в Паневритмията? – Антоанета Янкова;

18:30-19:30 – Обобщение и финални слова на участниците.

Категории