Словото

Символика на Козирога

Зимата започва от мига, в който Слънцето влиза в съзвездието Козирог. Символично, Козирог е свързан с върховете, с високите скалисти върхове, но и с дълбоките пещери, които се отварят към утробата на земята. Именно в своята утроба жената носи детето, а също в такава утроба, вътре в нас, в центъра Хара се формира Детето-Христос. През останалата част на годината природата е твърде активна, но наближи ли зимата, много дейности спират, дните намаляват, нощите стават по-дълги, времето е подходящо за медитация и за смирение. Именно този покой на природата ни позволява да вникнем в дълбините на нашата същност и да намерим там условията необходими за раждането на Божественото дете.

Категории