Словото

Словото на Учителя – пристан в бурното море

Наскоро след като се запознах със статията, разглеждаща въпроса за първостепенната роля на четенето в борбата със стреса (friendsoftherainbow.net/node/418), си помислих, че ние, ощастливените с привилегията да четем и да се учим от Словото на Любовта, Мъдростта и Истината на езика, на който Го е произнасял Учителя, разполагаме наистина с най-мощното средство, което човек би могъл да има, за да въздейства положително върху живота си.

Четенето се оказва най-ефективната антистресова стратегия, но съвсем не е без значение какво четем. Божественото Слово на Учителя притежава в многократно по-висока степен всички изброени в статията способности, на участвалата в описания в статията научен експеримент литература.

То не само ни отвежда на почивка в други светове, където преумореното от нарастващите ежедневни проблеми и стресове съзнание се отпуска.

То ни приканва да заживеем в Царството на истината, добродетелта и красотата, където човек се чувства напълно свободен да действа според волята си. То не просто ни вдъхва сила и кураж с приведените положителни примери.

То цялото е един непресъхващ извор на вдъхновяващи модели, едно могъщо послание, изтъкано от човеколюбие, което помага на съзнанието да еволюира като го подкрепя и окрилява в героичното му пътуване напред и нагоре.

То не просто ни дава полезни знания за живота. С огромния си тематичен обхват, То разширява кръгозора ни и придава дълбочина на възгледите ни. Застъпените в Него теоретични положения са подкрепени с практически съвети, методи и упражнения, които след като ги приложим, превръщат получената информация в преживяна опитност и познание на душата за вечни времена.

Безценни са качествата на Словото, свалено от Учителя в чист вид от Първоизточника. То има свойствата да успокоява и уравновесява, да лекува и оживотворява, да просветлява, повдига и вдъхновява. То е безценна храна за сетивата, за ума и сърцето, за душата и духа. Благодарение на всички изпреварващи времето си научни постановки, То се отличава и с безспорна, непрестанно потвърждаваща се научност. Освен това, То притежава и уникални достойнства от сферата на изкуствата. Словото на Учителя е едновременно музикално и пластично, поетично и картинно.

Британски невропсихолози стигат до извода, че 68% от ежедневния ни стрес може да се понижи само след 6 минути четене. Ако това заключение важи за четенето на обикновена литература, колко ли по-силен ще се окаже ефектът от досега с Божественото Слово на Учителя? В комбинация с други основни за Учението методи за лечение и самоусъвършенстване като слушане/изпълнение на музика, разходки сред природата и пиене на топъл чай/гореща вода (цитирани и от статията), положителните ефекти върху психиката и тялото на съвременния човек, подложен на непрестанен външен натиск и вътрешно напрежение, изглеждат напълно гарантирани.

Но в тези усилни времена, нека не чакаме да изпаднем в депресия, за да прибегнем до спасителни мерки. Да заложим далновидно на превенцията, така както ни учи Учителя, като превърнем тези методи в наша ежедневна практика. Така ще можем да се радваме пълноценно на този свръхдинамичен, пълен с невиждани досега възможности, живот и да не се плашим от задаващите се промени, които имат за цел да ни помогнат да превърнем Земята в едно по-добро място за живеене!

Антония Йорданова                               София, декември 2012 година

Виж по темата:http://friendsoftherainbow.net/node/418

Категории