Словото

Слънцето – най-важното светило във всеки хороскоп.

Слънцето е най-важното светило във всеки хороскоп. То е представител на Бога и източник на всички жизнедателни, организиращи, творчески, пречистващи, преобразуващи, оживотворяващи и оплодотворяващи органическото царство сили. То е източник на всички най-висши, ръководещи и вдъхновяващи умствени, духовни и физически сили. Слънцето е сърцето на нашата планетна система. Слънчевата светлина е кръвта, която носи всички животворящи и хранещи Живота сили. Планетите на слънчевата система представляват органи на един космичен организъм. Следователно хармоничната връзка на всяко светило със Слънцето е най-важната във всеки хороскоп. Винаги трябва да се помни и да се има предвид, че всяко светило от слънчевата система е свързано с точно определени принципи, закони, сили, качества и добродетели. Затова посредством светилата човек има връзки, отношения и обмяна със силите, законите и добродетелите на различните светове. За правилната дейност на силите и законите на различните светила най-важно е съчетанието на Слънцето с тях. Едно основно правило на Астрологията гласи: ако човек е най- големият грешник, а има само една добродетел и най-много обича нея, тя може да стане майка на всички други добродетели и човек може да изплати всичките си грехове и да изправи всичките си недостатъци. И обратно – ако човек има много добродетели, а има само една слабост, която не се стреми да премахне, тази слабост може да стане майка на всички други пороци и да унищожи всички добродетели. Както добрата почва, която е изложена на благотворните слънчеви лъчи е плодородна, така също и планетите, които имат силна хармония със Слънцето, дават на човека най-много от своите благотворни влияния и му причиняват щастие. Както е неплодородна и постоянно засенчена лишената от слънчевото въздействие почва, така и светилата, които нямат връзка със Слънцето, не могат да действат благотворно върху човека.

Категории