Словото

Слънце в първи дом

Първият дом има отношение към чертите и формите на лицето, главата и на цялото тяло изобщо, а също и към личните характерни качества, които сам човек е придобил и изработил в продължение на векове и хилядолетия, т.е. в продължение на много прераждания.

Първият дом показва елементите, които образуват човешкото тяло, качествата, свойствата и силите, с които разполага тялото. Следователно когато в момента, в който човек се ражда, Слънцето се намира в първи дом, т.е. близо около изгряващата точка, тогава човек принадлежи към слънчевите типове. На такъв човек формите и чертите на лицето, главата и на цялото му тяло ще бъдат много красиви и хармонично устроени.

Това е така, защото когато Слънцето е в първи дом, то е архитектът, който устройва тялото на човека, а понеже то е най-висшето светило (чрез Слънцето работи Божественият Дух), то и тялото бива най-здраво, най-красиво, най- дълголетно, най-работоспособно. Такъв човек има в кръвта си много органично злато (Слънцето има отношение към златото), което е най-идеалния възприемател на всички жизнедателни сили от Природата. Поради това и здравето на човека е винаги в цветущо състояние, физическите му сили са изобилни, организирани, творчески.

Слънцето е най-висшия, най-големия добротворец и затова когато Слънцето е в първи дом, то дарява човек с най-висшите, най-прекрасните, най-идеалните добродетелни качества. Такъв човек е благороден, идеалист, честен, любвеобилен, добродетелен, пожертвувателен, щедър, справедлив, миролюбив, притежаващ всички добродетели, които постепенно се развиват и проявяват според възрастта му. Всички добродетелни слънчеви качества, стремежи и идеи човек може съзнателно да проявява след тридесетгодишната си възраст, защото едва тогава той започва да възприема и осъзнава висшите слънчеви трептения, идеите и мислите, които слънчевите жители изпращат на човека.

Човек, на когото Слънцето е в първи дом, е всестранно надарен и може да прояви изключителни способности в областта на изящните изкуства, висшите творчески науки, философията, религията, социалните науки и пр. Хора, на които Слънцето е в първи дом, близо до изгряващата точка, в момента на раждането им, получават най-силни слънчеви влияния върху Духа, душата, ума, сърцето, волята и върху цялото си тяло. Такива хора са най-добрите възприематели, носители, проводници, изявители и приложители в Живота на слънчевите сили и закони, на слънчевото слово, което е словото на Любовта, Мъдростта и Истината.

Поради необикновената си външна красота и привлекателност и поради необикновените си благородни слънчеви качества, както и многото си способности и висш идеализъм, хората със Слънце в първи дом са обичани от всички и дори обожавани. На такива хора всички им отстъпват първите места, всички им вярват, всички ги желаят за приятели и пр. Хора, които имат Слънце в първи дом и в хармонични съчетания с другите светила, особено с добротворците Юпитер, Венера, Уран и Нептун и с неутралните светила Луна и Меркурий, имат всички условия и възможности да бъдат подобни на най-разумните царе, обичани от народа си. Такива хора винаги имат благотворни мисли, желания и дела, подобно на слънчевата светлина, която създава най-висшите блага за човешкия живот. Тези хора носят в себе си всички благословения от Божествения, Умствения, Духовния и материалния свят. Те са винаги и от всички търсени и обичани, както Слънцето и слънчевата светлина, защото притежават много слънчеви качества и действат благотворно върху другите, дори само с присъствието си. Затова хората със Слънце в първи дом и в хармонично съчетание с добротворците имат винаги и във всички области на човешката дейност най-големи успехи и могат да бъдат най-щастливи.

Но за да се роди някой човек със Слънце в първи дом и в хармонично съчетание с добротворците, необходимо е било той да бъде хиляди години верен служител на Господа, т.е. да е бил хиляди години носител и изявител на Божията Любов, Мъдрост и Истина. Колкото по-голяма е била Любовта, предаността и верността на човека към Господа, колкото повече човек е изпълнявал Божията Воля, толкова повече Божии благословения Господ му изпраща му изпраща чрез Слънцето, чрез слънчевата светлина.

Обаче трябва да се отбележи, че малцина са хората, които могат да се родят със Слънце в първи дом и хармонично съчетано с добротворците. На повечето хора, които имат Слънце в първи дом, Слънцето получава и дисхармонични съчетания, било с добротворците, било със злосторниците Сатурн, Марс и Плутон. В този случай, когато Слънцето е в първи дом, но с дисхармонични съчетания с добротворците, това показва, че човек ще има много хубави условия и възможности, но има опасност той да живее само за свое удоволствие и да не използва Божиите благословения разумно. Такъв човек можем да уподобим на онзи в евангелската притча, който получил един талант, но не работил с него, а го заровил в Земята. А който има Слънце в първи дом и в хармонични съчетания с добротворците, той ще е подобен на онзи, който получил пет таланта и работил с тях, та спечелил още пет таланта. Когато обаче някой човек има в хороскопа си Слънце в първи дом, но то е в дисхармонично съчетание със злосторниците, това показва, че в миналите си животи човек е бил голяма личност (цар, голям управник и пр.), но е злоупотребил с властта и другите Божии благословения и в настоящето ще трябва да изправя погрешките си като изпита върху себе си страданията, ограниченията и противоречията, които е причинявал на другите хора.

 Ако някой има Слънце в първи дом и то е в съвпад, квадрат или опозиция с Марс, това показва, че в миналите си животи човек е ставал роб на своите низши страсти – ядене, пиене, удоволствия, разточителство, безделие и пр., защото Марс свързва човека с животинските качества и прояви. Ако някому Слънцето е в съвпад, квадрат или опозиция със Сатурн, това показва, че такъв човек е ставал в миналите си животи роб на своя егоизъм, алчност, скъперничество, заробване и използване на другите хора за своя полза и пр. Ако някой има Слънце в първи дом и то е в съвпад, квадрат или опозиция с Уран, това показва, че в миналите си животи човек се е проявил като тиранин, завоевател, лош управник, лош законодател и пр.

Следователно когато Слънцето е в първия дом и е в дисхармонично съчетание със злосторниците, човек ще преминава през много физически, умствени и духовни страдания, ограничения и противоречия, докато си изплати кармата. Такъв човек не може напълно да се ползва от благословенията на Слънцето, както слепият не вижда света на Светлината и не познава радостите от Красотата. Хората, в чийто хороскоп Слънцето се намира в първи дом и е в хармонично съчетание с добротворците, приличат на човеци, които притежават най-хубавите плодни семена и най-добрата почва за посяването им.

Хората, чието Слънце е в първи дом и е в хармонични съчетания с добротворците, а и в дисхармонични съчетания със злосторниците, приличат на човеци, които притежават хубави семена, но примесени с плевели. Подобни са на добра почва, но необработена, непочистена от плевелите. Хората, чието Слънце е в първи дом, но нямат хармонични съчетания с добротворците, а само дисхармонични съчетания със злосторниците, приличат на човеци, които имат добри семена, смесени със семена на плевели, но имат най-лоша необработена почва. Хората, в чийто хороскоп Слънцето е в първи дом и е в хармонично съчетание и с добротворците и със злотворците, са подобни на хора, които са подбрали най-добрите семена и са ги посели на най-плодородна и най-добре обработена почва, откъдето ще се родят изобилно плодове.

Когато Слънцето е в първи дом и е в хармонично съчетание и с добротворците и със злотворците, благодатното слънчево влияние върху живота и съдбата на човека можем да уподобим на светлината и влагата върху растенията през пролетта. Хората, които имат Слънце в първи дом и то е в хармонични съчетания с добротворците, а в дисхармонични съчетания със злосторниците, ще имат благодатното влияние на Слънцето и добротворците и неблаготворното влияние на злосторниците. Животът и съдбата на такива хора може да се оприличи на земеделци, които са посели на добре обработени почви добри семена, които ще имат и добри условия, светлина, топлина и влага, но при повишаване на температурата ще има и градушки, слани, бури, суши и наводнения върху посевите, причинявани от злотворните влияния на злосторниците.

 

 

 

Категории