Словото

Стихчета за „Слънчогледи“

КАКВО Е ДА СИ СЛЪНЧОГЛЕД?

 

С добри дела човек да е зает,

със светли мисли и красиви чувства,

артист да бъде, учен и поет,

в живота да твори като в изкуство.

 

И става рано всеки слънчоглед –

в усмихнатото утро гимнастика играе,

стреми се да създава хармония и ред,

звездите наблюдава, развива се, мечтае.

 

Светът прекрасен е за всеки слънчоглед,

дори внезапно облак деня да е засенчил,

дори да му тежи, той пак върви напред –

за слънчогледа слънцето ще свети вечно!

 

Въпрос на чест е да си слънчоглед:

да бъдеш жизнен, знаещ, и истински приятел,

когато трябва силен, когато трябва – мек,

единен с птиците, летящи в дружно ято.

 

 

ПЕСЕНТА НА СЛЪНЧОГЛЕДА

 

Аз съм хубав строен слънчоглед

и с качества добри навред съм знаен,

в полето равно с радост съм приет,

но към небето своя взор отправям.

 

Щом натежи главата ми от плод,

аз семчици безброй с любов раздавам,

в тях скрит е драгоценният живот –

сърцето и умът така се хранят.

 

Не е бездеен никой слънчоглед

дори около него да е пусто,

открива осъзнатият човек

съкровища с наука и изкуство.

 

Щом слънчоглед намери слънчоглед,

животът се превръща в светла песен…

Дори и пътят тежък става лек

и трудният въпрос изглежда лесен.

 

                       

София, 22/07/2012

Síocháin Leat

Категории