Словото

Сърце

Презентацията илюстрира  идеите на Учителя Беинса Дуно по следните важни за Учението въпроси: Божественото сърце, отношенията между сърдечния и умствения живот на човека, умът и сърцето като двама герои в житейската драма, християнската култура на жената и новата култура на мъжа, религията на Любовта, която ще обедини всички хора по света.

 

Категории