Словото

Творчество

Музиката не е преставала да звучи от създаването на света. Тя е неприкъснат, непреривен процес във време и пространство, който продължава да тече днес, тук, сега…

Категории