Словото

Телец-Скропион

Телец

1. Окултно значение.

Телецът служи за дейността и проявите на Божествената Любов в материалния свят, във всички негови области. Понеже Божествената Любов ражда и поддържа живота, то от Любовта зависи и най-важния Божествен акт на Земята – храненето. От Любовта зависи количеството и качеството на храната, което се отпуска на даден човек. По знака Телец, по светилата в него и в зависимосто от съчетанията им, ние можем да съдим и знаем до каква степен и в какво отоншение човек правилно или не, изучава, възприема, разбира и прилага Божествената Любов, която се проявява във физическия свят. Накратко казано, отоношенията на човека, спрямо Любовта изобщо, спрямо храната и храненето изобщо и спрямо добротата, т.е. как човек прилага вътре в себе си и в Природата всички видове физически прояви на Любовта. От Телеца, от светилата в него и аспектите им, можем да знаем материалните богатства, които природата е определила на човека за земния му живот, както и за начина по който те се придобиват. Този знак със светилата и аспектите им в него показва още количеството, качеството и силата на Любовта, която ще се даде на човека, всички видове условия и възможности за изучаване и опитване на Любовта в материалния свят. Накратко казано със знака Телец можем да узнаем до каква степен, правилно или не човек ще обича, ще проявява Любовта, а също така до каква степен ще бъде обичан от другите хора. Показва още и какви семена на Любовта е посял човек в миналите животи на Земята и какви ще бъдат плодовете на Любовта, които в настоящия си живот ще получи. Учителят казва: “ На физическото поле Любовта се изявява главно чрез вземане и даване на материални средства (богатства).” Следователно по готовността, която човек има правилно да възприема и дава, се съди служенето на човека по отношение на Божествената Любов. От добрите светила в Телец и от добрите им съчетания можем да съдим за любвеобвилието и разположението на човека. При недобри светила в този знак и лоши съчетания, може да съдим до каква степен човек ще има неправилно отношение към физическата Любов, неразположение, недобро състояние на тялото изобщо, липса на физическа енергия и водене на инертен, еднообразен живот. При добри светила и добри съчетания човек бива добър уредник, организатор, оползотворител на всички материални богатства. При недобри светила и лошо съчетание, човек бива с обратни качества на гореказаното.

2. Символика.

Телец се намира между пролетното равноденствие и лятното слънцестоене. Символ е на голяма работоспособност, на всички инстинкти и най вече на този за самосъхранение, на чувственост и на прекален стремеж към удоволствия. С тази зодия се свързва символиката на първичната материя, на първоначалната субстанция, сравнима със Земята-елемент, със Земята-майка. Ако на Овен се пада по право кинетиката на първородния огън, въплатила се в сухо, крайно мъжествено животно, чийто огромен череп е издаден напред и нагоре, то на Телеца принадлежи статиката на тялото, носещо живот, охарактеризирано от силно създание в пищни форми. Тук властва дух на тромавост, на плътност, на мудност, на стабилност, на постоянство…Като цяло това е една свръхженствена зодия. Жаждата за живот е вкоренена в него, заедно с щедър характер, с голяма жизненост и със здрава сила. Тя може да се утоли, както в живот изпълнен с удоволствия и страсти, така и в яростна работа, задоволяваща алчни апетити. Така както съзвездието Телец е най-голямо в Зодиака, така също знакът е огромен резервоар за всички способности, които човек е придобил през своите животи на Земята.

         В областта на Овена е да създава абстрактната идея, която той провежда с вдъхновение и идеализъм, а Телецът превръща тази идея в действителност, като й дава материална форма, т.е. първият е архитект, а вторият – строител. По чисто центробежен начин Овенът хвърчи навън от центъра в разпръскващи, разхвърлени енергии, полудял да изхабява сили, Телецът пък се държи по точно противоположен начин. Той натрупва своите енергии в един център чрез центростремителна дейност. Толкова настоятелни са емоционалните му настроения, така сгъстени чувствата, че той изпада в стълкновение между мисли и чувства. И в резултат се получават противоречиви състояния, които често правят невъзможно да се разберете с Телеца. Емоционалните му енергии стават толкова объркани и конфликтни с мислите му, че той изпада в мрачно мълчание, което е по-красноречиво от всякакви думи.

Трябва да се отбележи, че чувствените апетити са големи при Телеца – жаден за храна, той може да погълне много, сякаш, както бика има много стомаси. Силите на волята и на желанията се държат в непроявена мощност при Телеца, лежат скрити и навити в душата, подтиснати и изтласкани назад, докато някоя случка или предизвикателство докосне фитила и подпали задържаната сила – тогава тя избухва.

3. Качества на характера.

Знакът на Телеца представлява хармонично съчетание на двата принципа “студено” и “сухо”. При отрицатетелно построена натура се получава, упорита, повелителна, егоистична, завистлива, користолюбива, лоша и зла, ако се разсърди, личност. Както в добрия, така и в лошия вариант на знака обаче е залегнала лъжата. При добрия вариант, тази лъжа се трансформира в артистичност, в способност да предава звук и форма. Винаги е търпелив, с пасивна съпротива и желание към “запазване” и “увековечаване”. Това желание води до изяви в изкуството, до чувственост и любов към децата. Никой знак не проявява по-голяма упоритост и стабилност от него. Повече от всеки друг, Телецът не само дава отличителна способност, но също така и тънкост за финансови сделки и финасово ръководство.

Телците трябва да преобразят своето себелюбие, за да могат да се развиват положително. В противен случай те остават твърдоглави и неподвижно инатливи, а поради себеволието им и силно вкорененото противодействие им липсва правилна изява. Най-доброто, което един Телец може да научи в живота си и което е от полза за него, е да осъзнае своята инертност и неподвижност. Нека да застане лице в лице срещу голямото количество свои предразсъдъци и омрази и да надделее своята силна вътрешна сдържаност и срамежливост. Нещата, които той понякога не разбира, обикновено ги игнорира или ненавижда; и ако такива идеи и предложения му се натрапват, много често неговият гняв се събужда и изразява в противодействие с твърдоглавата, неподлежаща на разумност сила на неподвижен знак. Ако обаче веднъж го накарате да разбере идеята или плана, той ще бъде така твърд в тяхното прокарване, колкото преди е бил против тях.

Онова, което светът нарича практичност, често се спряга за качество на Телеца. Еволюционната му задача обаче е да придобие силата за истински практичното. Той трябва да “се роди изново”, защото е нужно да се издигне до много по-висока октава на съзнание, да се обнови и превъзпита. Поради силите на консерватизъм и сгъстяване в този неподвижен земен знак, Телците са мъчно приспособими и зле настроени към всяка промяна и нововъведение. Всяко тяхно знание и умение е придобито чрез опитност, защото неподвижното им умствено отношение ги обвързва към изчерпаното и старомодното, като следват повече традицията, отколкото истината.

Планетите в Телец действат по много “земен” начин. Тяхната природа или се хармонизира от настройването им към естествените ритми на Земята, или е потисната от същите тези цикли. Затова този знак трябва да уважава естествените ритми на тялото си и да се настройва към Луната, защото тя интуитивно ще води душата в тялото и естествените функции на живота.

4. Физически характеристики.  

Телецът е със силно, широко, пропроционално тяло, големи (почти винаги тъмни) очи, гъсти вежди, голяма уста с пълни устни, широки ноздри, къса и пълна шия, къдрави или вълнести коси. Този знак управлява гласните струни и дава израз на гласа, защото животът на ларинкса се проявява в Телеца, както и силата на продуктивен физически труд, възможността за натрупване на пари и печалби чрез материални занимания и производство от земята. Телците рядко се докосват до Духа и рядко осъзнават действителността преди да са преминали през период на крайно материалистична дейност.                                             

Скорпион       

1. Окултно значение

Скорпионът служи за дейността, проявите и постиженията на Божествената Любов в човешкия разум и неговото подсъзнание и съответно от светилата и от съчетанията им в този знак ще знаем до каква степен човек може да възприема, разбира, проявява и оползотворява Божествената Любов чрез разума си.

Скорпионът е свързан с окултната наука, но особено с онези степни от нея, които са свързани с възраждането, с естеството на смъртта, умрелите, с нашето отношение към тях и с това как смъртта води до живот на по-високо ниво. Силната воля в низшия, нееволюирал човек служи само на егоистичните му и невъздържани долни апетити и желания, докато при напредналите души, волята може да се прояви като лечителна сила и в плодоносни, положителни и градивни дела. Тук се намира два вида сила, която действа като огромна движеща енергия – на Скорпиона и на Орела. Нова октава започва при осем. Това е число на еволюцията и така този знак е от жизнено значение в това отношение, защото тук е полето на чувствата и желанията, това огромно бойно поле, където низшите желания се борят, докато накрая Божествените желания спечелят битката с пълна победа, за постигането на еволюционен напредък.  Всяка тройка знаци има средищен, съсредоточаващ знак, който увеличава нейната сила. Скорпионът е средищният или неподвижният знак за водната тройка. Така в този знак чувствата и усещанията са засилени до най-висока степен, превръщайки се в желания, които създават или рай, или ад, според качеството и нивото на душата.

2. Символика.

Скорпионът е осмият знак, намиращ се в средата на есенното тримесечие, когато вятърът брули пожълтелите листа, а животните и дърветата се подготвят за друго съществуване. Едновременно символ на съпротива, на гниене и смърт, на динамика и борба. Той напомня за Природата по време на Задушница, на листопада, на погребалния звън на растителността, на завръщането към хаоса на суровата материя. Водна зодия, между първичната вода от извора (Рак) и водите, върнати от океана (Риби), Скорпионът може да се уподоби на парен котел, който се нагрява от силен огън и водата постоянно се превръща в пара. Сравняват го още с кипящо море. Тук пасивността на водата под влиянието на огъня се превръща в крайно голяма активност. Това е знак с неизчерпаеми енергии и възможности. Типовете на Скорпиона са извънредно деятелни, волеви, разумни и проницателни. Тук личността намира опора в конвулсиите на своите трудности и жадува да не бъде добре, а да бъде повече до горчивия привкус от тревогата да живееш сред Божия повик и дяволското изкушение. Тази вулканична природа прави от Скорпиона птица, чиито криле се разперват широко само сред бури, тъй като климатът му е суров, а страната му – трагична.

В древната индуска Астрология Скорпион е имал две съвсем различни прояви: мистичният устрем нагоре (Орел) и качеството на влечугото, устрем надолу (Змия). По-късният символ (Скорпион с жило на опашката) се отличава от символа на Змията (с жило в устата си), но жилото си остава жило и “убождането с езика” може да бъде по-чувствително, отколкото физическото убождане с жилото на скорпиона. Менталният тип на Скорпиона е Орел и той дава стремеж към високи идеали, гордо и достойно поведение, самообладание, чувство за независимост и превъзходство над другите. Орелът не се нуждае от съветите на други хора, той знае, че неговия път е само нагоре. Втората разновидност на Скорпиона, Змията дава тип на хитър, потаен, лъжлив, злопаметен, ревнив, страстен (със студения огън на егоизма), с много остър език и избухлив характер. Съществува и близка връзка между Скорпион и загадъчната жизнена сила, наричана кундалини. И двата типа, обаче са склонни към крайности и между тях има както гении, така и престъпници.

3. Качества на характера.

Може да се каже, че в знаците на Водата най-рязко е изграден Скорпиона: много студ и малко влага. Този знак е свързан с “огнения” Марс. Но това не е логическо противоречие, защото огънят може да бъде не само горещ, но и студен. Като пример в случая маже да послужи съчетанието “студена война”! Има много растения, които са студени при пипане, но са огнени при вкусване – те всички са под знака на Скорпиона.

Той е знакът на боеца и на бойното поле на желанията и на душевния свят, където човекът трябва да се бори, за да стане победител. Осъзнавайки колко силен е елементът желание, вроден в Скорпиона, виждаме защо той се нарича знак на боеца, защото “Аз Съм”, Себето, Азът трябва да се бори в Скорпиона и след време да излезе победител в тази наистина най-велика от всички войни. Лицата Скорпиони са длъжни да разтапят или преобразяват своите лични ограничения и задръжки, да се научат да управляват и конролират своите крайно силни емоции и тайния си живот, да чувстват желанията си като огромен вътрешен склад и непрекъснато да искат да разширяват своя мироглед като постигнат високи, орлови изкачвания. След като постигнат новата височина, те ще могат да се освободят от старите, възпрепятстващите ги лични състояния, защото този знак означава издигането на всяко качество до по-висша октава. Често Скорпиона се оказва бич, за да може да принуди човека да се издигне до скорпионовото жило на смъртта и да стане притежател на по-висш живот.

Главната характерна черта на този знак е потайността.

4. Физически характеристики

Чисти плутонови типове се срещат по-рядко. Те имат около среден ръст и не са пълни, месести. Лицето им е широко с тъмен цвят, гъсти вълнисти коси Характеризират се с остър заповеднически поглед, на който трудно може да се устои, без да се подчини човек. Широкото и пълно лице с орлов нос рисува особено забележителни черти в профил. Добре оформената, твърда, издадена напред брада, показва непоколебим устой и твърдост в постигане на всяка поставена задача. Имат характерен и силен глас. Такива са обикновените човешки типове. Висшите типове, които влиянието на Плутон изгражда, т.е. тези, които имат много добре организирана и облагородена мозъчна система, способна да приеме силовите течения и влияния от Небесните образувания на Зодиакалното съзвездие Скорпион са тези, за които ние четем и слушаме да се говори, че съществуват, които притежават т. нар. Психически сили, способни с мисълта си да вършат невъзможни за обикновените хора деяния и чудеса.

Категории