Словото

Теми за домашна работа

Теми за домашна работа

МОК, VII-ма година (1927–1928)

 1. Отличителните качества на великите хора?

 2. Отличителните качества на ученика?

 3. Значението на красотата?

 4. Свободна тема?

 5. Произход на тъкачеството?

 6. Първият рудокопач?

 7. Разлика между функциите на алгебричните числа и функциите на органическите сили?

 8. Разлика между химия и алхимия?

 9. Причини за ограниченията?

 10. Реферат върху Достоевски?

 11. Отношението на простото и сложно тройно правило към живота?

 12. Предназначение и задача на храносмилателната система?

 13. Причини за притъпяване на вкуса?

 14. Отличителни черти на ученика?

 15. Условия за самовъзпитанието?

МОК, VIII-ма година(1928-1929)

 1. По наклонената площ?

 2. Какви връзки могат да направят две разумни същества? Какви връзки могат да направят две разумни мравки, две разумни птици, два разумни елена, двама разумни човека?

 3. Основни разлики между книгите „Война и мир“ на Толстой и „Клетниците“ на В. Юго?

 4. Сравнение на двамата писатели Толстой и Юго?

 5. Съществените различия на водорода, кислорода, азота и въглерода? Съществените различия на почвата, водата, въздуха и светлината?

 6. Противоречие и съгласие? Произход на противоречието и съгласието?

 7. Задача и цел на съвременната наука?

 8. Любов към знанието

 9. Отличителни черти на господаря и слугата?

 10. Защо вярвам и защо се съмнявам?

 11. Колко зърна има в 10 грама просо?

 12. Силите на противодействието и Законът на съпротивлението?

 13. Разлика между моралния и добродетелния човек?

 14. Най-красивото лице?

 15. Най-добре оформената глава?

 16. Любимият ми цвят?

 17. Напишете любовно писмо до някой гостилничар, когото често посещавате?

 18. Полза от физическия труд?

МОК, IХ-та година (1929–1930)

 1. Отношение между положителните и отрицателните страни на природата?

 2. Разлика между растителното и органическото царство?

 3. Кой е най-добрият български поет?

 4. Произход на човешкото сърце?

 5. Каква е разликата между животните и човека?

 6. Колко злато има в човешкия организъм?

 7. С какво се хранят гениалните хора?

 8. Проучване и употреба на среброто?

 9. Лесният път на страданията?

 10. Отличителните черти на вегетарианеца?

 11. Изкуството като възпитателно средство?

 12. Отличителни черти на гръбначните животни?

 13. Напишете изречение съставено от думите „благост“, „носи“, „душа“, „живот“, „младост“, „пълна“, „добрини“, „радост“?

 14. Влиянието на светлината върху човешкия организъм?

 15. Влияние на човешката мисъл?

 16. Създайте една песен, каквато и да е?

 17. Предназначението на съня в природата?

 18. Отличителните черти на птиците и рибите

МОК, Х-та година (1930-1931)

 1. Произход на правата линия?

 2. Произход на сладкото?

 3. Отличителни черти на физическия и духовния живот?

 4. Влиянието на сладките и киселите храни върху човешкия организъм?

 5. Предназначението на ноктите?

 6. Отношение на цели и дробни числа?

 7. Основните принципи на съвременната математика?

 8. Органическата сила на човека?

 9. В какво седи силата на човешката мисъл?

 10. Кога работите на човека са наред?

 11. Кога човек страда най-много?

 12. Ползата от доброто храносмилане?

 13. Как се приготвя българската прахан?

 14. Условия на добрия живот?

 15. Направете една строфа, като започнете така: „Когато свещеното колело се движи…“

 16. Признаци на разумното?

 17. Какво разбрах от настоящата лекция?

 18. Какво е отношението между мисли и чувства?

 19. Какво мислят учените и простите хора за вятъра?

 20. Произход на богатите и бедните?

 21. Титлите на здравите и болните?

 22. Произход на положителните и отрицателните сили в живота?

 23. Напишете (съчинете) един псалм?

МОК, ХI-та година (1931–1932)

 1. Произход на правите и кривите линии и отношението между тях?

 2. Ролята на четните и нечетните числа?

 3. Да сте точни!

 4. Разликата между динята и чесъна?

 5. Разликата между философията и науката?

 6. Психологически разбор върху 4-те главни пророци Исая, Йеремия, Езекиил, Данаил?

 7. Мястото на прозата и поезията в живота?

 8. Един от най-хубавите стихове от Библията?

 9. Какво означават катетите в триъгълника и защо се наричат така?

 10. Геометрична проекция на настоящата лекция?

 11. Произход на гръцката митология?

 12. Предназначението на митологията?

 13. От какво зависи храносмилането?

 14. Свойство на числата?

 15. Свободна тема?

 16. Слабите и силните страни на човешката природа?

 17. Отличителните черти на кротостта и въздържанието?

 18. Взаимоотношение между точка, линия и тяло?

 19. Напишете три поетични куплета върху твърдата почва, водата и въздуха?

 20. Математически съотношения и геометрически съразмерности?

МОК, ХII-та година (1932–1933)

 1. Разлика между живите и мъртвите тела?

 2. Признаци на сития и гладния човек?

 3. Какво нещо е докачането?

 4. Как са създадени краката и ръцете?

 5. Непознатото?

 6. Непознатото в процеса на познаване?

 7. Постигнатият резултат?

 8. Къде е бил човек преди да започне да живее?

 9. Къде не е бил човек и къде няма да бъде?

 10. Кои са качествата, които отличават слабия и силния?

 11. Ползата от спането?

 12. Най-лесното изкуство в света?

 13. Колко занаята познавате досега?

 14. Отношенията, които съществуват между числата „1“ и „4“?

 15. Разликата между математически отношения и геометрически израз?

 16. Какво разбирате под думата „обхода“?

 17. Най-малкото същество?

 18. Произход на мъчнотиите в света?

 19. Причини за всеки неуспех?

 20. Методи за придобиване на красота?

 21. Отношението на минералите към растенията?

 22. Връзка между причини и последствия?

 23. Отличителни черти на съзнателния и безсъзнателния живот?

 24. Равни величини?

 25. Всеки да си нарисува горната и долната страна на дясната ръка.

 26. Какво значи да не предизвиквате Природата против себе си?

 27. Разлика между това, което е и това, което не е?

Категории