Словото

Теории за вътрешността на Земята според Учителя

Много неща се пишат, но доколко са верни, не се знае. Много неща са написани добре, но не се разбират добре. Една задача е написана добре, но важно е, как ще се реши. И небето е написано добре, но малцина разбират написаното по него. От хиляди години Слънцето грее, изпраща светлина и топлина, дава живот, но какво всъщност представя то, малко хора знаят. Луната грее, пълни се и се изпразва, но и за нея малко се знае. Даже и за Земята, на която живеем, малко знаем. Според едни учени Земята е създадена от каша. Според други – вътрешността на Земята представя огнена, нагорещена маса, а отвън е студена, твърда. Според трети, във вътрешността на земята имало една твърда топка, а между нея и външността, т.е. кората на Земята, имало празно пространство около две хиляди километра, в което пространство тази твърда топка се въртяла. При това цялата Земя се върти отляво към дясно, а тази топка – в обратна посока, отдясно към ляво. На коя от тези теории трябва да вярва човек? Казвам: всички тия неща са вероятни; и огън има в земята, и твърда топка има вътре, и празно пространство има. Каквото и да се говори за Земята, тя е такава, каквато е, ние не можем да я изменим; но друг е въпросът, ако знаем истината такава, каквато е в действителност.

Съвременните учени си противоречат, като говорят за Земята, че вътрешността ѝ е в огнено състояние. Те доказват това с постепенното повишаване на температурата във вътрешността ѝ. Като копаят Земята, забелязват, че колкото по-надолу слизат, температурата ѝ все повече се увеличава. Като се стигне до ядрото на Земята, температурата ѝ е толкова висока, че всички тела са в разтопено състояние. Как учените доказват това, щом никой от тях не е слязъл до вътрешността на Земята? Това са само заключения, изводи. Обаче, има нещо, което оспорва тази истина. Учените приемат Лапласовата теория, според която, първоначално, ядката на Земята била твърда. Тя постепенно се сгъстявала, докато достигнала в този си вид. Как е възможно, ядката, от която се образувала Земята, да стане течна? Това не може да се докаже.

Философските твърдения доказват, че центърът на Земята е твърд. Най-новите учени го казват. В центъра си Земята е по-твърда, отколкото по периферията си. Как ще разберете това, когато същевременно казват, че долу Земята има много висока температура. Твърдост и температура са две несъвместими неща, защото ние знаем, че при голямата температура нещата не могат да бъдат твърди. Това е един философски, математически въпрос, за който се изискват много доказателства. За да се обяснят нещата научно трябва да се говорят, да се доказват, да се убеждават хората. Защото не е достатъчно само да се предположи нещо, то трябва да се докаже с ред изчисления и научни данни. Иначе тези данни могат само донякъде да се приемат.

От окултно гледище Земята има кухина вътре в центъра. Слънцето е един разумен център, но и Земята представлява нещо разумно. Не само на повърхността на Земята, но и във вътрешността ѝ живеят разумни същества. Какво ще кажете на това отгоре? Какво ще кажат съвременните учени, ако им се каже, че като се проникне на дълбочина 1000 км в Земята, ще се достигне до една празнина от около 1000 км? След нея иде друга една топка, като малка Земя, която се върти постоянно. Над тази топка живеят други разумни същества. Всяка топка си има своя магнитен пояс. Земята в центъра си е най-плътна. Там има машинария, лаборатория, механици, които движат Земята.

Кой може да опровергае тази теория? Който смее да я опровергае, ще му кажа да слезе долу, да провери. Ще кажете: „Нали долу има огън?“ – Да, на дълбочина около 1000 км от земната повърхност има огън, но този въпрос не ни интересува. За в бъдеще учените хора ще знаят разни методи, как да слизат в Земята и ще могат да проверят тия истини. Ние не тълкуваме явленията безразборно, или както не са в действителност. Ние сме за Истината, според която Земята е велик жив организъм, в който живее една възвишена разумна душа, със съзнание, каквото има и човекът. В Писанието се казва, че когато Земята не може да търпи същества, които живеят върху нея, тя започва да набръчква кожата си. Кожата е нейната кора, нейните пластове, които са живи. В кората на Земята действат ред сили, които учените хора наричат ”силови линии“.

Забележително е, че винаги северното полукълбо се явява фактор за духовното развитие, а южното полукълбо е негативно; то е играло роля в миналото. Черно море е една врата на всичките духове от Запад, за да бъдат изпъдени – това море е едно чистене за тях. То е врата за долния етаж на Земята, гдето изпращат духовете, идещи от Запад. Този етаж е т.нар. под. Защото по отношение на Земята окултните науки не вярват, че има огън във вътрешността ѝ. Според окултистите, тя е куха и има около 1000 км атмосфера, която се осветлява от външната атмосфера на Земята. В тия именно 1000 км разстояние стоят лошите, така да кажем, духове. Но всичко това е едно въззрение на окултните Учители. На пръстените на Сатурн прилича структурата на нашата Земя. Кората на Земята не е свързана с вътрешността ѝ; кората на Земята (обвивката ѝ) не е по-дебела от триста километра. Вулканите в Средиземно море, като Етна, Везувий и прочее, са, които издигат тези средноземни същества. Представете си Астралната сфера над нас, гдето живеят астралците – ами че и там има вулкани, които пък [се] образуват [от] човеците на Земята. И затова те горе, за да бъдат свободни, стараят се да прекратят човешката деятелност тук, на Земята, която им препятства да се повдигнат нагоре

От окултно гледище земята има кухина вътре в центъра. Вътре в топката на земята има друга топка, която се движи. Всяка топка си има своя магнитен пояс. Земята в центъра си е най-плътна. Там има машинария, лаборатория, механици, които движат земята. Там е малката мистерия. Който се посвещава, трябва да слезе долу, да види. Малцина могат да слязат. Другите остават по нея отгоре. Всяка година има магнитни течения, по които може да се слезе до центъра. За там се отнася текстът „В бездната да слезем, хоругва да поставим“ от песента „Напред да ходим смело“. Тя е под 13-та сфера. Който падне, мъчно излиза. Остава за друга еволюция. Духовете, които сега връзват, там ще бъдат вкарани, поставени, и Земята ще бъде преграда да не излязат. Има само отдушници, там е поставен ангелът с меча на вратата, за да не излязат. Една душа, която оттам излезе на Земята, е в рая. Когато някой каже „черната земя“ – това е именно бездната. Грешните ще изчезнат от повърхността на Земята и ще влязат във вътрешността ѝ – там да работят. Тяхната енергия ще влезе в Земята. Това значи, грешните ще носят праведните на гърба си. На всеки грешен по един праведен.

Божественият огън няма да продължава само един ден. Дълго време ще продължава това горение. Нека учените изчислят колко време ще гори Земята след идването на Божествения огън. За да се изчисти, Земята ще гори най-малко сто години и пак няма да изгори. Този огън ще започне от повърхността и постепенно ще минава все по-надолу. След този огън Земята ще се отопли добре и върху нея ще се създаде отлична култура. Отде ще дойде тази топлина? От вътрешността на Земята, от центъра. Новият огън ще завари стария, който и досега още гори – той е останал от атлантската раса. На Земята има още и лемурийски огън, както и огън от полярната епоха. Новият, последният огън ще се яви като вълна. Полярният огън не е достигнал още до центъра на Земята. Когато и този огън достигне центъра на Земята, вълните от четирите огъня ще се съединят в този център и тогава нашата Земя ще изпее своята песен. Това означава, че тя е дошла вече до своята старческа възраст, вследствие на което животът ѝ ще се пренесе другаде някъде. Засега този огън не е достигнал още до центъра на Земята. Хиляди години има още, докато той стигне до този център.

Категории