Словото

Тест с палците за определяне на темперамента

Съществуват много психологически начина за тестване и разгадаване на личността на човека. Един от най-известните и разпространени е така нареченият „Тест на палците“. Той разкрива нашият истински темперамент, според знаците, които тялото ни дава.

За да си направите теста е необходимо само да вземете лист и химикалка, и да следвате следващите 4 стъпки.

1. Сплетете пръстите на ръцете си по оказания начин от снимка №1. Сега погледнете палецът на коя от двете ви ръце е отгоре. Ако палецът на дясната ви ръка е отгоре, то запишете на лист цифрата 2, ако пък е този на лявата ви ръка – запишете 1.

2. Прицелете се с пръсти във въображаема мишена и затворете едното си око. Ако сте оставили отворено лявото си око, запишете цифрата 1, а ако гледате с дясното – цифрата 2.

3. Скръстете ръцете си на гърдите по начина, показан на снимка №3. Сега вижте коя ръка е останала отгоре. Ако това е лявата ви ръка, запишете цифрата 1, ако е дясната – цифрата 2.

4. Започнете да ръкопляскате по начина, показан от снимка №4. Ако ръката, която се намира отгоре, докато го правите, е лявата, запишете цифрата 1, ако е дясната – цифрата 2.

Забележка: Цифрите от четирите теста записвайте една до друга на ред.

Резултати:

2222 – Вие сте 100-процентов десничар, с устойчив характер, консервативен, избягвате конфликтите и споровете с когото и да било

2221 – Най-отличителната черта на характера ви е вашата крайна нерешителност

2212 – Вие сте комуникативна личност, която може да намери общ език винаги и в с всеки

2111 – Вие сте непостоянни, предпочитате да правите всичко сами и не подкрепяте другите

2211 – Доста рядко срещано съчетание. Вие сте комуникативни, лесно осъществявате контакт, в същото време имате много мек характер

2122 – Вие сте „техничар“ с аналитичен ум и мек характер. Отнасяте се с голямо внимание към всичко, проявявате известна хладност в отношенията си с околните

2121 – Също много рядко съчетание – вие сте беззащитни, влияете се прекалено много от другите хора

1112 – Вие сте емоционална, енергична и решителна личност

1222 – Много често срещан тип характер. Вие сте емоционални, но неспособни да проявявате упоритост и находчивост при взимането на решения по въпроси от изключителна важност. Лесно се поддавате на чуждо влияние. Имате добри комуникативни умения и хората се чувстват привлечени от вас.

1221 – Емоционална личност с много мек характер. Вие сте наивни и ви липсва постоянство.

1122 – Вие сте дружелюбен човек, но същевременно не сте наивни и повърхностни. Склонни сте да дълбаете в себе си, да анализирате всички свои действия. Имате много интереси, но нямате достатъчно време за всички.

1121 – Лесно се доверявате на хората и имате мек характер. За всички е очевидно, че вие сте творческа личност.

1111 – Стопроцентов левичар, вие сте крайно либерална личност. Творческото начало заема важно място в живота ви. Гледате нестандартно на много неща. Вие изпитвате силни емоции, имате ясно изразен индивидуализъм, присъщи за вас са егоизмът и инатът, което не ви пречи да живеете пълноценно.

1212 – Вие сте човек със силен дух. Упорити сте и обикновено постигате целите, които сте си поставили.

1211 – Вие сте склонни към прекалено вглеждане в себе си, без да сте прекалено затворени, трудно намирате приятели, но имате силен дух и когато си поставите нещо за цел, трудно ще се намери нещо, което да ви откаже от нея.

2112 – Вие имате лек и непринуден характер, лесно се запознавате с нови хора и създавате нови приятелства, често мените увлеченията си.

Категории