Словото

Толстой

На тази страница ще намерят място класически и философски произведения на Л. Н. Толстой, както и материали за него.

Учителят казва за Толстой: „Толстой казваше в Русия да се обърнат към Господа, но не го послушаха; той беше пратеник на Господа, но гласът му остана глас в пустиня – след това Русия пострада.” („Сила и живот”, IV т., беседа „Добрият пастир”, с. 513 )

Идеи на Толстой за ненасилствена съпротива, изразени в книги като „Царството Божие е вътре във вас“, оказват силно влияние върху по-късните водачи на движението за ненасилие, като Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг.

Махатма Ганди казва: “В лицето на Толстой Русия ми даде учителя, който постави рационалните основи на принципа АХИМСА (НЕНАСИЛИЕ).”

Пролетта се познава, че наближава, когато поникнат първите пролетни цветя. Рудолф Щайнер нарича Толстой едно от ранните пролетни цветя! Той казва: „Например книгата му „За живота” съдържа много повече мъдрост, отколкото множество томове други книги, които пълнят някои европейски библиотеки.

….

„Человек  есть дробь. Числитель – это, сравнительно с другими, – достоинства человека; знаменатель –  это оценка человеком самого себя. Увеличить своего числителя – свои достоинства –  не во власти человека, но всякий может уменьшить своего знаменателя – своё мнение о самом себе – и этим уменьшением приблизиться к совершенству.“ (Л. Н. Толстой)

„Човекът представлява дроб. Числителят – това са неговите достойнствата в сравнение с  окръжаващите го; знаменателят – това е преценката му за самия себе си. Да увеличи своя числител, т.е. своите достойнства, това не е във властта на човека, но всеки може да намали своя знаменател – т.е. своето мнение за самия себе си – и чрез това намаляване да се приближи към съвършенството.“

 

Категории