Словото

Учителя за Библията – І

Съставител: Росица Ангелова Иванова

Редактор: Константин Златев

Компютърен набор: Р. Иванова

От съставителя:

Тази книга би могла да бъде със значително по-голям обем, но успях да използвам само част от публикуваното Слово на Учителя Беинса Дуно (около 160 източника). Смятам, че макар и в този си вид, книгата притежава известна пълнота, систематичност и представителност за учението Му. Предстои още много беседи за първи път да бъдат обнародвани, прочетени и изпитани в практиката, макар че едва ли някой е успял да приложи всички методи и упражнения на Учителя дори само от издаденото досега: работата със Словото е за цял живот! Мечтая след години да издадем нови томчета – продължение на настоящото! Мечтая преди това да подготвя втората част на книгата “Учителят за Библията”, в която да бъдат събрани тълкувания на отделни, по-трудно разбираеми и парадоксални мисли от Светото Писание. Например, какво означават думите на Христа: “Блажени (са) нищите духом”; как да разбираме словата на Миротвореца: “Не дойдох да донеса мир, а меч”, “Ако дясната ти ръка те съблазнява – отсечи я”, “Лявата ръка да не знае какво прави дясната” и т.н. В беседите си Учителят дава всестранни интерпретации на библейското Слово на различни смислови нива.

Мечтая да работя отново с екип от приятели в духа на разбирателство, сътрудничество и подкрепа. Чака ни още толкова работа! Тук е мястото да благодаря на редактора К. Златев за самоотвержения му труд, както и да призная, че не можах да се съобразя с всичките му корекции. Предпочетох да запазя архаичния език и словоред от времето на Учителя. Не се решавам да наруша прелестта на говоримото слово (такива са беседите Му), а и не смятам, че е наложително. Надявам се читателите също да се наслаждават, представяйки си, че възприемат думите на Учителя така, както са били изговорени някога. Няма смисъл да се стараем Учителят да звучи като съвременен кабинетен учен, а всичките ни грехове пред книжовния български език се изкупват с уточнението, че става дума за автентично говоримо слово. Всъщност въпросът доколко думите на Беинса Дуно са автентични, след като са преминали през няколко стенографи, печатари, редактори, коректори и съставители (макар и най-добросъвестни), е почти неразрешим и поради това е безсмислено да го поставяме. Но в работата си по тази книга съм се старала да не подменям, размествам и поправям (доколкото е възможно) думите на своя Учител. Благодаря и на Н. Конакчиев за бързата компютърна обработка на текста!

 В книгата повечето цитати от Библията са по изданието от 1885 година (в превод на П. Славейков), която е ползвал и Учителят. Почти във всяка своя беседа Беинса Дуно многократно говори за Христос. Тук са подбрани някои от най-интересните (според скромното ми мнение) мисли на Учителя за Христа. Убедена съм, че Неговите многопластови тълкувания на библейските образи от разнообразни гледни точки ще бъдат интересни и полезни за читателите!

Категории