Словото

Тълкувание на случаи, в които две планети, аспектирани помежду си, същевременно са в хармония/дисхармония със Слънцето

Меркурий в шести дом в съчетание с Юпитер.

Когато Меркурий се намира в шести дом и получава най-силно хармонично съчетание с Юпитер, тогава ще се получат твърде благоприятни влияния върху всички неща и дела, които са под управлението на шестия дом. Защото низшият материален ум (Меркурий) е главен уредник, стопанин-градинар в шестия дом и градина и щом този дом е ръководен от висшия духовен разум (Юпитер), тогава между умствената, духовната и материалната дейност на човека винаги ще има хармония, закономерност и целесъобразност. Следователно за такъв човек може да се каже с положителност, че винаги ще знае добре да подрежда шестия дом, добре да обработва шестата градина, откъдето ще придобива добри материални плодове, а също и познания, опитности, навици и качества за правилната и целесъобразна употреба на материалните блага. Накратко, човек ще има разумни отношения с материалния свят, защото шестият дом и зодиакалният знак Дева имат отношение към храносмилателна система и връзките на човека с най-низшата материя. Ако Меркурий в шести дом получава най-силен хармоничен, ръководещ аспект от Юпитер и особено ако самият Юпитер е в хармонично отношение със Слънцето и не получава дисхармонични аспекти от злосторниците, тогава благотворните и ръководни влияния от висшия духовен разум – Юпитер върху низшия материален разум – Меркурий биват най-силни, най-хармонични и плодоносни. Такъв човек се отличава с пробудено съзнание за дълг и отговорност спрямо всичко, което му е подчинено и му служи (главно физическото му тяло), старае се връзките и отношенията му с материалния свят да бъдат винаги разумни и справедливи. Той е отличен господар, стопанин, уредник и ръководител на своето физическо тяло и на своите подчинени – слуги, помощници, ученици, животни, растения и пр. Отношенията му винаги и към всичко са ръководени от висши религиозни чувства и разбирания, от желание да изпълни Волята Божия на Земята. Такъв човек знае да си подбира чиста, естествена и здравословна храна, установява естествен порядък по отношение на храненето и спането си, на лягането и ставането, на къпането, обличането, работата и почивката си и изобщо в целия си материален живот. Той се старае винаги да поддържа образцов порядък и чистота. Поради всички гореописани естествени и разумни качества, навици и отношения на човека спрямо материалните блага, материалния живот и материалния свят въобще, здравето му е в отлично състояние, душевното му разположение е радостно, а умствената дейност – повишена, творческа и плодоносна. Трябва да се знае и помни, че материалният, физически живот на човека представлява неговите корени, духовният му живот са неговите клони и листа, а умственият му живот е представен от цветовете и плодовете. Следователно според количеството, качеството, чистотата и редовността на храната, която приемат корените (физическото тяло), ще има правилно развитие и правилна дейност на клоните и листата (чувственото, духовното тяло), както и правилно разцъфтяване, завързване и узряване на плодовете (развитието и дейността на умственото тяло). Затова Учителя казва, че първото нещо, което Природата (висшите разумни светове) изисква от окултния ученик е да установи порядък и чистота в материалния, физическия си живот, т.е. редовно и правилно да използва слънчевата светлина, чистия въздух, чистата вода и чистата храна, защото от чистотата и порядъка на материалния, физически живот на човека ще зависи чистотата и порядъка на неговите чувства и желания (духовния живот) и на неговите идеи, мисли, схващания и разбирания (умствения му живот). Ако Меркурий в шести дом е ръководен със силен аспект от големия добротворец Юпитер, когато влиянията на Юпитер са най-висши (само хармоничното съчетание със Слънцето може да усилва добротворното влияние на Юпитер), тогава човек винаги може да има напълно справедливи, добросъвестни и добротворни връзки и отношения с всичките си подчинени, може да има тяхната любов, обич, подчинение и доброволно служене, може с помощта на подчинените си да добие множество благодатни придобивки, печалби и богатства. Такъв човек знае да обича подчинените си, да им служи и разумно да ги ръководи за тяхно добро. Затова и те обичат господарите си и изпълняват заповедите им с любов. За да има някой Меркурий в шести дом с най-силен хармоничен аспект с Юпитер, който е хармонично осветен от Слънцето, това е свидетелство, че този човек в редица животи е правил много усилия и се е научил да поддържа чистота и порядък в материалния си живот. Такъв човек е бил добър окултен ученик. Всичко, каквото е слушал, го е прилагал веднага. Когато Меркурий е в шести дом и получава най-силен хармоничен аспект от Юпитер, който е без всякакви аспекти от другите светила, тогава влиянието на Юпитер върху човешкия ум и върху шестия дом също е благотворно, но е много по-слабо, отколкото когато Юпитер е хармонично осветен от Слънцето. Колкото по-силен е хармоничният аспект на Юпитер със Слънцето и колкото по-силен е хармоничният аспект на Меркурий с Юпитер, толкова по-силно е благотворното юпитерово влияние върху човешкия ум и шестия дом. Когато Меркурий е в шести дом и получава най-силен хармоничен аспект от Юпитер, който е в дисхармонично съчетание със Слънцето и със злосторниците, тогава юпитеровото влияние върху човешкия ум и върху нещата и делата на шестия дом няма да се чувства никак. В този случай юпитеровото влияние е подобно на това да имаш богат и силен приятел, който постоянно е зает с разправии и война с враговете си и няма време да ти помогне. Когато Меркурий е в шести дом и получава най-силен дисхармоничен аспект от Юпитер (опозиция, квадрат), но Юпитер е в хармонично съчетание със Слънцето, тогава влиянието на Юпитер върху Меркурий също не се чувства. В такива случаи отношението на Юпитер към Меркурий е подобно на това да имате силен, богат и благороден познат, който ви е сърдит и не желае да ви обърне внимание. Когато Меркурий е в шести дом и получава най-силен дисхармоничен аспект от Юпитер, а самият Юпитер е в дисхармонично съчетание със Слънцето и със злосторниците, тогава юпитеровото влияние върху човешкия ум (Меркурий) и шестия дом може да бъде отчасти вредно, защото в такива случаи юпитеровото влияние ще бъде подобно на замърсена и замръзнала вода и колкото и да сте жадни, няма да можете да се ползвате от нея. Меркурий в шести дом и получаващ най-силен хармоничен аспект от Юпитер, който е в дисхармония със Слънцето и злосторниците, показва, че в миналите си животи човек е бил ученик на невежи учители, които са го заблуждавали относно духовните науки. Показва също, че в миналите си животи човек е бил ученик на самозвани и опорочени учители, които са внесли в ума му множество изопачени схващания и разбирания относно значението на материалния живот.

Категории