Словото

Упражнение за дишане според ритъма на сърцето

Да направим едно упражнение за дишане според ритъма на сърцето. Ще броите мислено до шест според пулса на сърцето и ще поемете въздух. След това ще броите до три и ще задържите въздуха в дробовете си. После ще издишате въздуха, като броите пак до шест. Значи шест вдишки, шест издишки и три задържания на въздуха — всичко 15. Числото 15 означава разклащане на дявола — не да изхвърлиш дявола, а да разклатиш основите, на които се крепи. Когато поемете въздуха и броите до шест, лявата ръка излиза напред и малко нагоре, под ъгъл 45°, а дясната ръка отива назад. Като броите до три и задържате въздуха, свивате пръстите на ръцете, без да ги движите. Като броите до шест и издишвате, изнасяте ръцете отстрани на тялото с отпуснати пръсти. При второто поемане на въздух става смяна на ръцете: дясната ръка излиза напред и малко нагоре, а лявата назад. Като броите, тялото не трябва да се движи само ръцете се движат. Свиването на пръстите при задържане на въздуха показва, че си взел нещо, задържаш го в себе си, за да го използваш. При издишане отваряш ръцете си настрана — даваш това, което си получил (упражнението се прави три пъти).

Когато лявата ръка се изнася напред и поемаме въздух, дишаме за сърцето; когато дясната ръка излиза напред, дишаме за ума. Така ръцете се сменят. Това упражнение е свързано с естествени, нормални движения. Като правите упражнението, няма да мислите за нищо, освен за дишането. Ще мислите само за богатството, което приемате от въздуха. Въздухът е склад на Божествени Енергии — животът е складирал там своите енергии; въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си. Ако не дишаш правилно, и храносмилането ти не става правилно; ако храносмилането не е правилно, и кръвообращението не е правилно; ако кръвообращението не е правилно, и мисълта не е правилна, и чувството не е правилно. След такива процеси човек казва: «Ще се мре вече!» Да, ще се мре, но за анормалния живот — ще умреш за анормалния живот, т. е. ще излезеш от него.

Правете упражнението по пет пъти с лявата ръка и пет пъти с дясната ръка. Ако страдате от ревматизъм, това упражнение ще го изпъди навън; ако имате сърцебиене, и него ще изпъди навън; ако имате главоболие, и с него ще се справите. Това няма да стане изведнъж, а постепенно. Всеки ще брои според пулса на своето сърце. Проверете пулса, ритъма на своето сърце. Той е космически ритъм. Ако ритъмът на сърцето не е правилен, може да го регулирате с правата мисъл. Мислете правилно, за да регулирате неправилния ритъм на сърцето.

(ООК, 6 януари, 1932 г.)

Категории