Словото

УПЪТВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЪРВИ НАРЯД ПРЕЗ 1919/20 Г

УПЪТВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЪРВИ НАРЯД ПРЕЗ 1919/20 Г

Неделя, 8/ 21 септември 1919 г.

Първа седмица (ден първи от годишната среща)

1. Ставане от сън – най-малко половин час преди изгрев слънце бъдете готови за работа, тихи, спокойни.

2. Почване: размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – да се всели в нас и да разработи всичко, което ни е преподадено;

2.б. Изричане на мотото-лозинка: Бог, Който е Любов и Мъдрост, чрез тази Мъдрост да насади в нашите души Добродетелта.

2.в. Четиво от Библията: да се прочете най-малко десетият стих от четвъртата (третата) глава на онази книга от Библията, която се е паднала по жребий. Ако имате разположение, прочетете главите изцяло и размишлявайте върху тях. Прочетеният десети стих да се препише в специална тетрадка.

Забележка: Ако главата, от която ще се чете десетият стих, няма десет стиха, ще се вземе онзи стих от следващата глава, който след номерацията от предишната глава се падне десети по ред.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане за задържане на благословението, предадено при годишната среща.

4. Ако през този ден постите, ще добавите следното:

4.а. Размишляване върху определената за този ден или тези дни на пост добродетел;

4.б. Прочитане на съответната беседа от „Сила и живот“;

4.в. Отбелязване точно в специална тетрадка на атмосферното състояние през деня или дните на поста: облачно и към коя част на небосклона, ясно, тихо, ветровито, с посочване на посоката и силата на вятъра, мъгливо, студено, топло и пр.

5. Вечерта, преди лягане, правене на индивидуален отчет за дейността през деня и отбелязване на дневната точка в триъгълника (четете дадените обяснения върху триъгълника).

6. През останалите дни от седмицата – понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и събота до 27 септември включително, ще изпълнявате съответно за тия дни само от пункт 1, пункт 2.в., пункт 3 – като почнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, и пунктове 4 и 5.

Неделя, 28 септември 1919 г.

Втора седмица (ден втори от Годишната среща)

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Почване: размишление, молитви и четиво:

а) За вселяване на Божествения Дух ­ както през първата седмица, точка 2а.

б) Изричане на мотото-лозинка от първата седмица, точка 2б. Молитва за идването на Царството Божие на земята.

в) Четиво от Библията ­ както през първата седмица точка 2в със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

а) Господнята молитва.

б) Обливане ­ както през първата седмица, точка 3б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица точка 4а, 4б и 4в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, точка 5.

6. През останалите дни от седмицата до 4 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2в и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно точка 4 и 5, ако постите.

Неделя, 5 октомври 1919 г.

Трета седмица (ден трети от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Почване: размишление, молитви и четиво:

а) За вселяване на Божествения Дух ­ както през първата седмица, точка 2а.

б) За идването на Царството Божие на земята и за благословение на нашите братя по дух, по душа, по ум, по сърце и по сила..

в) Четиво от Библията ­ както през първата седмица точка 2в със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

а) Добрата молитва.

б) Обливане ­ както през първата седмица, точка 3б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица точка 4а, 4б и 4в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, точка 5.

6. През останалите дни от седмицата до 11 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2в и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно точка 4 и 5, ако постите.

Неделя, 12 октомври 1919 г.

Четвърта седмица (ден четвърти от Годишната среща)

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Почване: размишление, молитви и четиво:

а) За вселяване на Божествения Дух ­ както през първата седмица, точка 2а.

б) За идването на Царството Божие на земята.

За благословение на нашите души и душите на всички наши близки и да ни даде Бог повече просвета и светлина.

в) Четиво от Библията ­ както през първата седмица точка 2в със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

а) Господнята молитва.

б) Обливане ­ както през първата седмица, точка 3б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица точка 4а, 4б и 4в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, точка 5.

6. През останалите дни от седмицата до 18 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2в и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно точка 4 и 5, ако постите.

Неделя, 19 октомври 1919 г.

Пета седмица (ден пети от Годишната среща)

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Почване: размишление, молитви и четиво:

а) За вселяване на Божествения Дух ­ както през първата седмица, точка 2а.

б) За идването на Царството Божие на земята.

За благословението на българския народ, за да дойде Царството Божие в него.

За обединението на всички християнски народи по лицето на земята.

За благословението на нашите домове и на самите нас и за благословението на домовете на нашите близки и приятели.

За идването на Царството Божие в нас в своята пълнота ­ в сърцата ни, в душите ни, в умовете ни, в духа ни и във волята ни.

Да благоволи Господ да скъса всички връзки, които пречат за духовното ни повдигане и за служенето на Господа.

Да даде Господ здраве, сила и живот на нас, на децата ни, на близките ни, които искат да служат на Господа.

Да се въдвори Царството Божие между нас и да благослони Господ делото на Веригата пред тази година.

Да благослови Господ слушателите, членовете и учениците на Бялото братство.

Да благослови и нас със Своята Милост, за да вършим винаги Добрата Воля Божия.

Ние призоваваме Господа на Милостта, Който я е изявил.

в) Четиво от Библията ­ както през първата седмица точка 2в със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

а) Добрата молитва.

б) Обливане ­ както през първата седмица, точка 3б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица точка 4а, 4б и 4в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, точка 5.

6. През останалите дни от седмицата до 25 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2в и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно точка 4 и 5, ако постите.

Неделя, 26 октомври 1919 г.

Шеста седмица (ден шести от Годишната среща)

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Почване: размишление, молитви и четиво:

а) За вселяване на Божествения Дух ­ както през първата седмица, точка 2а.

б) Върху връзката между законите за самопожертвуванието и възкресението с молба:

За въдворяването на Божествената Правда в нашите сърца.

За въдворяването на Божествената Мъдрост в нашите умове.

За вселяването на Божествената Любов в нашите души.

За постигането на Истината в нашите духове.

За осъществяването на Божествената Добродетел в нашия живот.

Пропускът на това е: Господи, изпълни всичко това според Духа на Твоето милосърдие.

в) Четиво от Библията ­ както през първата седмица точка 2в със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

а) Господнята молитва.

б) Обливане ­ както през първата седмица, точка 3б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица точка 4а, 4б и 4в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, точка 5.

6. През останалите дни от седмицата до 1 ноември включително ще се изпълняват само точки 1, 2в и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно точка 4 и 5, ако постите.

Неделя, 2 ноември 1919 г.

Седма седмица (ден седми от Годишната среща)

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Почване: размишление, молитви и четиво:

а) За вселяване на Божествения Дух ­ както през първата седмица, точка 2а.

б) Размишление върху всичко изложено в наряда за първата до четвърта седмица включително в точка 2б.

в) Четиво от Библията ­ както през първата седмица точка 2в със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

а) Добрата молитва.

б) Обливане ­ както през първата седмица, точка 3б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица точка 4а, 4б и 4в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, точка 5.

6. През останалите дни от седмицата до 8 ноември включително ще се изпълняват само точки 1, 2в и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно точка 4 и 5, ако постите.

Добавка – пояснение през следващите седмици на годината от осмата до петдесет и втората включително се повтаря нарядът от първите седем седмици в същата последователност: първа, осма, петнадесета, двадесет и втора и т. н. ще се изпълнява един наряд; във втора, девета, шестнадесета и т.н. – също един наряд; същото е и с трета, десета, седемнадесета и т.н. до края.

Категории