Словото

Уран І

                                                                Висши планети

    Уран, Нептун и Плутон се разглеждат в Астрологията като по-висша октава: Уран на Меркурий, Нептун на Венера и Плутон на Марс. Това показва, че тези по-късно открити планети действат в същите области, само че с по-високи трептения. Те са проява на нови принципи и сили в човешкото съзнание и затова разкриват и нови светове пред него. Разкриват друга, непозната до сега страна на света и живота. Но понеже човек не може да даде съответния външен израз на тези вътрешни изживявания, затова проявите им се схващат като ексцентрични и ненормални за съвременните хора. Всички нови импулси, които се проявяват в различните области на живота, са свързани с тези три планети. Новата мисъл, новите идеи във всичките им вариации, новите форми на израз и новите методи за приложение, са резултат на тези планети. Последните научни постижения, които доведоха науката и изкуството до границите на свръхсетивния свят се дължат също на тези планети. Раздвижването на широките народни маси и търсенето на нови пътища, по които да се тръгне и нови форми, в които да се прояви обществения живот, се дължи пак на тях. Тази сложност и заплетеност на международните отношения се дължат на новите импулси, които са в противоречие със старото. Бързото разрастване и разпространение на окултизма в света също се дължи на тях. Накратко, новите прояви във всички области на живота – наука, изкуство, религия, обществен живот, индивидуалните проявления, даже и техниката – са все под влиянието на новооткритите планети.

                                                                УРАН

Уран представлява един от най-обърканите от всички планетарни архетипове. Тъй като е открит по време на американската и френска революция през 1781г., той е бил свързан със свободата, независимостта и революционната или бунтовна природа. И това съответства на факта, че тази планета тъкмо отвъд Сатурн трябва да представя пробив в традициите или освобождение от подредения и структориран свят, който е представен от Сатурн. За него още казват, че е студен като Сатурн, енергичен и импулсивен като Марс и умствен като Меркурий. Уран “различната планета” се върти по корем под ъгъл 90 градуса и това няма нищо общо с поведението на другите планети в Слънчевата система. Този показател дава представа каква е природата на урановия ум: на цели 90 градуса от всички останали.
      Като цяло той е показалец на всички видове Божествени идеи, мисли, благословения и откровения, които Небето дава на човечеството. Уран е първият от Боговете, който слиза на Земята и слага родословието на всички Богове. Той им е прабащата, а това ще рече, че е носител и дарител на първичните Божествени идеи, от които се раждат всички останали благословения и откровения на човечеството. От добрите съчетания, които Уран получава, ще знем до каква степен човек има висши дарби и способности правилно да възприема, разбира и прилага Божествените идеи и замисли. Тази планета е изразител на дейността и проявите на Бога като Мъдрост във всички светове. От добрите и лошите му съчетания съответно ще съдим за правилните и неправилните схващания за Божествената Мъдрост. Уран е показалец и на всички видове Учители, учени и окултни общества. Думата “пионер” добре му пасва и наистина, хората родени под негово влияние притежават безкраен пионерски дух. Този дух и богоподобно съзнание често са довеждали до жертви в личния или земен живот на тези хора. Но такива урано-прометееви типове са допринесли значително за еволюционния процес на живота на Земята.
Уран е октава на Меркурий, а Меркурий е свързан с конкретния ум. Съответно първата от висшите планети ще бъде умствена, въздушна, нервна, променлива, непостоянна, импулсивна, упорита, мистична, тайнствена, студена, безплодна. По характер Уран е активен, положителен, електричен, мъжки. Дава висш разум плюс висша проява на Любов, интуиция, идеализъм, ексцентричност, възраждане, независимост.  Дава също обрати и крайна оригиналност. Избухлив е, стигащ до крайност с холерико-сангвиничен темперамент и с добавка на нервен такъв.
    Всички, които се занимават с хипноза, окултни науки, парапсихология, психометрия, изследователи в новата физика и пр. действат под импулс на Уран. Той предразполага към мистични занимания и окултни науки и дава склонност към старинността, затова антикварите са под негово влияние. Лицата засегнати от него търсят по-необикновени занятия и професии, които да задоволят влечението им. Изобретателите, електротехниците, метафизиците са също под влиянието му. Свързан е с операциите. Много учени, философи и реформатори, които внасят нещо ново в своята област и правят революция в нея са родени под Уран. Въобще революциите във всички области са негово дело. Той е принципът, който работи за пробуждане на космичното съзнание, прекрачва границите на личните интереси и е космополит. Счупва оковите на всяко робстово и иска свобода, както за индивида, така и за обществото. Уран е индивидуалист в най-благородния смисъл и като силна личност работи за освобождението на своите братя човеци. Противник е на всеки догматизъм, формализъм, консерватизъм и традиции и щом му се изпречат на пътя той ги руши.   
Уран в рожденната карта наистина е показател за бунтуването срещу обществото на дадения човек. Тъй като планетата е открита в началото на индустриалната революция, а Прометеевият дух е дух на изобретателността, хората под негово влияние са с талант за научни открития. Въпросът е, че всички термини, които сме свикнали да използваме за Уран обхващат само част от архетипа му. Той може да е, а може и да не е бунтовник срещу обществото – нуждата му от свобода може да бъде изразена на вътрешно ниво, а не чрез начина на живот. Уран притежава Прометеева изобретателност, разбира се, но тираничното управление на небесния Бог Уран трябва да ни предупреди, че науката и технологиите могат да се превърнат в тиранични или ограничителни сили – освен ако също като Прометей, не се поддаваме постоянно на нуждата си да служим на човечеството чрез своята изобретателност.

Съвременните хора не могат да реагират правилно на неговите вибрации и още нямат достатъчно оформени органи в мозъка, които да им дадат израз. Затова, когато Уран започне да се проявява в тях, те стават някак си ексцентрични. Урановите типове имат скитнически наклонности, те са оригинални и изобретателни. Уран предизвиква внезапни и неочаквани прояви в живота, бърз възход и падение, неочаквани обрати в сполуки и несполуки. Може би няма по-добър начин да оценим влиянието му върху човешките дела от това да вземем за пример четирите уранови етапа в живота. На него му трябват 84 г. да обиколи Зодиака. Това означава, че е в квадратура с рожденната си позиция, когато сме на 21, в опозиция е на 42, отново в квадратура, когато сме на 63 и накрая се завръща на радикалното си място на 84. Това са четири уранови момента в живота на всеки човек и, както казва един психолог, “са предвидими кризи в зрелия му живот.”
В тялото Уран има отношение към главния мозък и нервната система или по-скоро влияе върху жизнените енергии на нервите, отколкото върху тяхната структура. Болестите му са сложни и неизлечими по пътищата на традиционната медицина. Тези болести са на нервната система и от простуда. Той предизвиква най-вече парализа, язви и нервни разстройства. На черепа Уран и Нептун не са още локализирани, но те вероятно ще управляват онези центрове, които са свързани с висшите психични сили в човека, които се намират във вътрешността на мозъка.

Síocháin Leat

Категории