Словото

Учителя за Венера

 

„Който разбере небето и смисъла на всичко онова, което е на него, той ще бъде истински мислещ човек.”  Учителя

В Е Н Е Р А

 

–          Глиф – кръг над кръст

–          Ден – шести – петък

–          Големият пръст на ръката – палецът

–          Цвят – розов и светлосин

–          Число – 6

–          Плодове и зеленчуци – череши, вишни, ябълки, сини сливи, смокини, ягоди, малини, дини, грах, сусам, мащерка

–          Форми – кръгли, изящни, извити, магнетични, фини криви линии

–          Глас – алт

–          Метал – мед

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ на ПОДТЕМИТЕ:

 

–          ИЗГРЕВЪТ на ВЕНЕРА

–          РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА

–          ЖИТЕЛИТЕ на ВЕНЕРА

–          ВЕНЕРИНИТЕ ТИПОВЕ

–          КРАСОТАТА на ВЕНЕРА

–          ШЕСТИЯТ ДЕН – ПЕТЪК

–          ФРЕНОЛОГИЯ, ФИЗИОГНОМИКА, НОМЕРОЛОГИЯ, ХИРОМАНТИЯ

–          СИМВОЛИ и СЪОТВЕТСТВИЯ

–          ЖИТОТО и ВЕНЕРА

–          АТМОСФЕРАТА на ВЕНЕРА

–          ВЕНЕРА и ИЗМЕРЕНИЯТА на ЛЮБОВТА

–          ЖЕНИТБАТА

–          МУЗИКА и ПЕЕНЕ

–          ВЛИЯНИЕ на ВЕНЕРА върху РАЗВИТИЕТО на ЧОВЕКА

–          ВЕНЕРА и ДРУГИТЕ СВЕТИЛА

 

ИЗГРЕВЪТ на ВЕНЕРА

Кой е най-красивият момент през 24-те часа на денонощието? Най-красивият момент е изгряването и залязването на Слънцето. Втори красив момент е изгряването и залязването на Венера. Трети красив момент е изгряването и залязването на Сириус. Това са трите най-важни момента в живота на човека. Слънцето представя Божественият живот, който постоянно изгрява в човешката душа. Венера представя Божествената Любов, която търси път да проникне в човешкото сърце. Сириус символизира Божията Мъдрост. Който мисли, че може да придобие Божествения живот, без да наблюдава изгрева на Слънцето, той се самоизлъгва; който мисли, че може да придобие Божията Любов, без да наблюдава изгрева на Венера, той се самоизлъгва; и най-после, който мисли, че може да стане учен човек или да придобие светли, поетични мисли, без да наблюдава изгрева на Сириус, и той се самоизлъгва. Като наблюдавате Слънцето, Венера и Сириус, вие ще се домогнете до красивата страна в тях. Друга красива звезда е Юпитер, която турците наричат „Керван“.  

Защо турците наричат Юпитер „Керван”? Понеже Юпитер прилича на Венера, една сутрин, като видели на небето Юпитер, камиларите помислили, че Венера е изгряла, значи съмнало се е вече, и керванът тръгнал на път. Дълго време трябвало керванът да ходи, докато се съмне, вследствие на което се изморил. Оттам турците наричат Юпитер „Керван“, понеже изморил кервана. Затова именно казват, че който върви по пътя на Юпитер, той умира. Следователно, вървете по пътя на Венера, която носи за човека Любовта Божия. На Земята Юпитер представя аристократическото, благородното в човека. В съвременния обществен строй аристократите представят външната страна на управлението.  

Казвам: три важни неща трябва да интересуват човека – Слънцето, Венера и Сириус. Това не значи, че другите звезди и планети не са важни, но те са толкова много на брой, че ако човек се впусне да ги изучава, той ще изгуби същественото. Изобщо, звездите показват условията за човешкото развитие. Който разбере небето и смисъла на всичко онова, което е на него, той ще бъде истински мислещ човек.

Сутрин, когато Венера изгрява, излизайте да я посрещате. Достатъчно ви е само да я зърнете. Тя е скромна богиня, която пътува далеч от вас. Достатъчно е само да се доближите до нейната дреха, без да я прегръщате. Мнозина имат желание, като обичат някого, да го прегърнат. Не, любовта не се изразява чрез прегръщания. Когато хората се прегръщат, това още не е любов. Бащата да прегърне блудния си син, разбирам. Обаче и в този случай бащата не прегръща блудния си син, но Бог го прегръща. Той знае какво може да даде на онзи, когото прегръща. Както хората се прегръщат, така и мечката прегръща с лапите си, но какво може да даде тази мечка? И змията може да прегърне човека, но какво може да му даде тя?

Със слизането си на Земята, човек се е приспособил към този живот, като си е създал сърце и ум, чрез които да изпраща благата по цялото тяло. Благата на сърцето, това са неговите чувства, страсти и желания, като сили, които действуват в тялото му. Според астролозите, сърцето, с всички свои съдове, представя Венера. Каква е задачата на Венера? Със своето грубо тяло, съвременният човек живее повече в низшите области на Венера, но един ден, когато си създаде Божествено тяло, той ще навлезе във висшите полета на Венера, на Любовта, и по този начин ще постави основа на бъдещата култура. Моралният и духовният живот се крият във високите области на Венера. Веднъж слязъл на Земята, човек трябва да обработва своя мозък, за да бъде силен, да побеждава мъчнотиите в живота си. За да развие мозъка си, в помощ му иде Меркурий. В някои отношения, Меркурий и Сатурн си приличат. Меркурий приготвя стъпките на Сатурн, а Сатурн е свързан с разума на човека. Той е голям герой, не прави зло на никого, но отдето мине, всичко разтапя и казва: Това е така, онова не е така и т. н.  

Следователно, човек трябва да започне с енергиите на Слънцето, на Венера и на Меркурий, т. е. – с енергиите на разумността, на любовта и на мъдростта. Тези енергии съществуват в цялото пространство, в целия космос. Който иска да приеме енергиите на любовта, той трябва да излиза рано сутрин, да наблюдава изгряването на Венера. Казвате: Любовта иде от Бога, няма защо да ставаме рано сутрин, да наблюдаваме изгряването на Венера. Питам: по кой начин ще дойде Любовта? Кой не е опитал човешката любов? Някой човек, бил той мъж или жена, днес те обича, утре ти се сърди, недоволен е от тебе. Ако наблюдавате Венера, тя поне няма да ви се сърди. Тя ще погледне и ще ви се усмихне. Знаете ли, защо Венера е толкова малка планета? Тя е малка, защото работи с малки величини, с малките прояви на Любовта. Днес Венера е толкова голяма, колкото голяма е човешката любов. Един ден, когато човешката любов се увеличи, и Венера ще стане по-голяма планета. И Слънцето днес е толкова голямо, колкото е широко човешкото съзнание, колкото голяма е човешката разумност. Един ден, когато хората се повдигнат, и Слънцето ще стане по-голямо. Тъй щото, когато човешката любов се увеличи, Венера ще стане по-голяма, като Слънцето, а Слънцето ще стане сто пъти по-голямо, отколкото е сега. Тогава и звездите ще имат дискове, каквито днес нямат. Изобщо, небето с всички светила по него, ще стане хиляди пъти по-красиво и голямо от сегашното. Красиви и големи светове ще има в бъдеще. Тогава от небето, от Слънцето ще пристигат такива звукове, такава музика, каквато не можете да си представите. Ако днес се осмели някой да каже, че е чул някаква небесна музика, която иде от Слънцето, всички ще му се смеят. Обаче, вие трябва да знаете, че засега културата на Земята иде от Слънцето, от Венера и от Меркурий. Що се отнася до Марс, днес той е забъркал такава каша, от която нищо не може да излезе. Едно е спасителното: днес Слънцето влиза в нова фаза, а с него заедно и човечеството, което се издига едно стъпало по-нагоре.

РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА

Като ученици, вие трябва да знаете, че непрекъснато се намирате под влиянието на Юпитер, на Сатурн, на Марс, на Венера, които представят сбор от Същества, завършили своето развитие. Те познават законите на човешкото развитие, вследствие на което всякога могат да ви дават добри съвети и напътвания.

В света има известна категория на разумни Същества, които направляват Венера. Има Същества, които направляват! Всеки един параход нали си има капитан? Следователно, планетата Венера си има известни Същества, които я направляват. И нашата Земя си има известни Същества, които я направляват. Следователно, ние сме под влиянието на ония, които направляват Земята, Венера, Слънцето и пр.

Не само планетите влияят върху човека. В невидимия свят съществуват цели йерархии от напреднали, разумни Същества; Ангели, които влияят, помагат на цялото човечество. Тези Същества са отражение на Любовта. Аз разглеждам Венера като напреднало Същество, като отражение на Любовта, от чието влияние българите са лишени. Сега те трябва да направят връзка с този принцип. Не само българите, но всички хора, след грехопадането още, са изгубили връзката си с Любовта – с този велик принцип, и днес трябва да я възстановят. Всеки човек може да бъде българин, в смисъл – сатурнов тип. Българинът е повече замислен, обича да философства. Като седне някъде, той веднага започва да мисли, да разсъждава и да мълчи. За да се развесели, той трябва да пийне поне половин или едно кило винце. Тогава Венера дохожда при него. Той хвърля калпака си настрана и започва да пее: ,,3аплакала е гората, гората и планината“ или „Стоян мами думаше“.

Човешката раса съществува и живее едновременно във всичките планети, според думите на астрономите и астролозите. Някои казват, че Сатурн влияел върху хората на Земята. Според мене, хората, които живеят на Сатурн, влияят върху хората на Земята. Тъй щото, не е Юпитер, или Марс, или Венера, които влияят върху хората на Земята, но хората на Юпитер, на Марс, на Венера и на другите планети оказват влияние върху хората на Земята. Хората, които живеят на Юпитер, живеят по юпитеровски; тия, които живеят на Марс, живеят по марсовски; тия, които са на Венера, живеят по венеровски и т. н. Ще кажете, дали всичко това е вярно или не. – Има нещо вярно, но този филм е така скроен, че представя едно добро забавление. Считайте, че това е едно забавление за вас. Ще знаете, че хората, които живеят на Марс, или на Юпитер, или на Венера, или на Сатурн, са другояче устроени, другояче организирани, не са като нас. Най-висшите типове, които сега съществуват, са тия на Слънцето, а хората на Земята са от низко произхождение, от низките типове в сравнение със слънчевите. Защо? – Хората на Земята живеят в много гъста материя.

ЖИТЕЛИТЕ на ВЕНЕРА

На Венера има Същества. Даже една рускиня е написала един разказ за жителите на Венера. Това не е само твърдение, това е една реалност, но съобразно с условията, които са, там съществува едно разнообразие във външните форми на живота.

Жителите на Венера са по-горе от земните жители, а жителите на Сириус – още повече. Сегашното състояние на Земята е от милиарди години, но това време за съзнанието на Висшите Същества е много малко. Божествената наука твърди, че откакто човек е на Земята, има 18 милиона години. Всеки, който завърши своето развитие, ще му дадат задача да създаде една слънчева система и тогава ще видят какви знания има.

ВЕНЕРИНИТЕ ТИПОВЕ

Старите астролози, които са изучавали човека по влиянието на планетите и звездите, били в общение, какво влияние имат планетите и звездите. Казват: „Венерин тип.” То е иносказателно. Венериният тип е човек, който има и добра, и лоша страна. Венерините типове са хора на любовта. Всичките романи са написани все за Венерините типове. Авторът ще намери някой венерин тип и ще напише романа. Без него роман не може да се пише. В този роман ще има припадъци, сълзи, ще има какво ли не. Знаете, чели сте колко хубави са романите. Някой път отлични са за четене. Много добре развиват своите теми, но само с венерин тип не става. Някой път авторът ще вземе някой юпитеров тип. Юпитеровите типове са на благородството. Той върви, като че целият свят е негов. Изправил глава, върви, поглежда важно на една и на друга страна. Авторът вземе един юпитеров тип, но в него същевременно се крие и един марсов тип. Марсовият тип е човек, който застъпва правото. Където има неправда, ще се застъпи за правото. Войник е той. Най-добрите войници, това са марсианците. Най-благородните са юпитеровите типове. Като дойде един сатурнов тип, ще ти обърне всичко с главата надолу. На сатурновия тип ако идеш да му се похвалиш, че имаш годеница, че като нея няма, той веднага ще те опари. Ще каже: “Ти на жена вярваш ли? Те са всички усойници. Само че, да не я хващаш за опашката; за главата да я хващаш.”

Моцарт е венерин тип. Неговата музика е весела – венерин тип, или – човек на Любовта.

Дойдем ли до влиянието на Венера, тя се занимава с една по-гъста материя, със сърцето, занимава се с кръвообращението – със сгъстяването и разредяването на кръвта. По някой път тя се занимава с миризмите на цветята и знае как да ги комбинира. Понеже е богиня на Любовта, то за да увлече хората, тя е майстор на формите. Сега астролозите разправят, че тия хора, които са под влиянието на Венера, всякога се отличават с това, че са горещи, у тях има отлично кръвообращение. Те на всяка стъпка все за любов говорят. Ще ги видиш в разни афери, инциденти, навсякъде. Те и през прозореца излизат, и през вратата излизат, и през най-малката дупка може да влязат и да излязат. Когато Венера заговори, за нея няма препятствие. Разбира се, Венера си има и своите добри влияния. Когато тя се влюбила в Слънцето, придобила от него добри качества. Венера има за баща Юпитер и го почита. Тогава тя упражнява отлично влияние върху човека. Но по някой път куртизанка е тя – когато е свързана със Сатурн, пък има приятелство с Марс, че и с Меркурий, тогава се вдигат много скандали, и все от любов. Разбира се, за в бъдеще науката трябва да анализира кръвта на влюбените хора. Кръвта във венерините типове се различава от кръвта на хората от слънчевия тип. Устройството на организма във венерините типове е различно от формите на слънчевите типове. Изобщо всичките типове се различават по своите геометрични форми. Венерините типове обръщат внимание на външната култура – на красивите шапки, изпъстрени с пера на птици, и на други такива неща. Като обича външното и като се стреми към красивото в Природата, Венера създава модата – там все тя се разпорежда. Венера, като види някое голо дете, казва: „Ще облечете туй дете.“

Някой венерин тип за Любовта само, за обичта мисли, за една усмивка, за едно хубаво писъмце, да се каже туй, което не е.

Влиянието на Венера ще те направи мекичък, благичък.

Заекът е един венерин тип. Големите уши са изобилие на любов, на заешка любов, колкото искаш. По любов заекът и магарето си мязат. Само че магарето не е венерин тип, заекът е венерин тип. Достойнство има в магарето. Магарето е авторитет за чистата вода, по-добър професор няма. Ако искаш да знаеш къде има хубава вода, питай магарето. Ако искаш да знаеш къде има хубаво зеле и черен боб, питай заека. Ако искаш да знаеш къде има узряло грозде, питай осите. Тя намира най-хубавото грозде, специалист е за хубавото грозде. Магарето е за водата, заекът – за черния боб.

КРАСОТАТА на ВЕНЕРА

В какво седи красотата на тази, гръцката Венера? Или в какво седи красотата на Херкулеса? На Венера красотата седи в кривите линии, а на Херкулеса седи в правите линии на силата. Но то е едно статическо положение. Една Венера в кривите линии, пак е в едно статическо положение.

Когато астролозите говорят за Венера, те скриват много неща около нея. Те казват, че Венера е свързана с любовта, но какво представя любовта, не казват. Няма по-велика сила в света от любовта. Няма по-здрава основа в живота от любовта. Не само любовта е сила, но и мъдростта. Няма по-велика сила в света от мъдростта. Няма по-голяма красота в света от истината. Обаче, тази красота може да се схване само от добре организиран ум, който се занимава с велики и светли идеи. Ако един мъж си позволи да погледне някоя красива жена, веднага ще го запитат: „Защо гледаш тази жена?” Значи, този човек трябва да гледа крадешком, под клепачите си, да не смее да погледне красивата жена в очите. Тъй щото, дойдете ли до някой красив мъж, или до някоя красива жена, трябва или отдалеч да гледате, или като ясновидец. Турците, обаче, казват: “Привилегия е за човека да гледа красивото в живота.” Човек ще може свободно да гледа красивите жени и красивите мъже, когато дойде до положение да положи душата си за приятелите си и да служи на човечеството. Тогава той ще може да вижда и Бога. Какво по-хубаво от това? Такъв човек ще вижда навсякъде Бога и ще се радва на човешката красота. Срещна някого, погледна го, зарадвам му се. – Защо ме гледаш? – Радвам се на красотата ти, радвам се, че Бог живее в тебе. – Отде знаеш това? – Виждам Го. Щом аз виждам Бога, и ти трябва да Го виждаш.  

Казвам: вие трябва да приемете любовта за основа на живота. – Умът ни се обърка от любов. – Любов, която обърква ума на хората, е физическа; тя минава и заминава. Физическата любов е първата дъждовна капка. Не плачете за тази капка. След нея иде втора, трета, четвърта, пета и т. н. Дръжте всяка последваща капка и не се бойте. Дръжте всеки слънчев лъч! Вие можете да задържите всеки слънчев лъч за секунда, две, или най-много за една минута, но и колкото време да сте го задържали, радвайте се, защото той скоро ще замине. След него иде друг, задръжте го и пак се радвайте. Тези лъчи ние наричаме светли същества, които са положили душите си за приятелите си. Те са души, които излизат от Бога и минават през вас. Някой поет пише нещо, въодушеви се. Това се дължи на тия души, които го вдъхновяват. Бъдете смели, ако искате да придобиете силата от Слънцето, чрез което Бог се проявява. Търсете любовта от Венера, чрез която Бог се проявява. Търсете мисълта от Меркурий, чрез който Бог се проявява. Това е новото положение на нещата.

ШЕСТИЯТ ДЕН – ПЕТЪК

Светът е създаден в седем дни. Първият ден отговаря на неделята. Човек пък е създаден в шестия ден, който отговаря на петък — ден на Венера, ден на любовта. Следователно, човек трябва да благодари за своето създаване, но същевременно и да го оправдае. Човек е създаден в деня на любовта, но не може да обхване Великата Божия Любов. Той е възприел само част от нея в душата си, за да изпълни святото предназначение, за което е дошъл на Земята. В какво седи святото предназначение на човека? В придобиване на разумната Любов и светлата мисъл. Кои са отличителните качества на разумната любов и светлата мисъл? Разумната Любов обединява нещата. В нея няма никакво разединяване. Светлата мисъл изключва всякакво вкисване, гниене, ферментиране на нещата.  

Как познаваме, кой човек живее в разумната Любов, в шестия ден на Битието? Който живее в шестия ден, в деня на любовта, забравя своите лични интереси и се стреми към едно: да приложи закона на Любовта в своя живот. Той познава проявите на разумната Любов, придобива нови, възвишени възгледи, които осмислят живота му. Той има правилни отношения към Бога, към хората и към своята душа. Този човек наричаме човек на шестата раса — новият човек. Два елемента отличават новия човек от стария: разумна Любов и светла мисъл. Той малко говори, много работи. Обикновеният човек повече говори, по-малко работи, вследствие на което работите му не вървят добре.

Първият човек е бил създаден в шестия ден – петък, под влиянието на Венера. Тя е неговата слаба страна. В бъдеще, духовният човек трябва да се роди в друг ден – в деня на Слънцето. Като знае, че планетите указват влияние върху целокупния живот на Земята, човек трябва да има предвид, какви препятствия и какви благоприятни условия ще срещне на пътя си. Ако в петък се яви някаква идея в ума му, той трябва да вземе пред вид препятствията, които ще срещне на пътя си. Ще кажете, че това са суеверия. Не, това е наука, която всеки момент има приложение в живота.  

ФРЕНОЛОГИЯ, ФИЗИОГНОМИКА, НОМЕРОЛОГИЯ, ХИРОМАНТИЯ

В пътя на своето развитие, човек минава последователно през всички планети и, като свърши курса на учението си при дадена планета, дава му се диплом. Който разбира езика на тия дипломи, той може да чете написаното в тях. Запример, тънките или дебели устни на човека показват, през какъв университет е минал и как се е учил. Ако устните на човека са много тънки, това показва, че не е минал още през школата на Венера. Щом придобие много знания от нея, устните му стават по-дебели. Освен устните, Венера изработва и кривините на човешкия нос. Сплеснатият нос показва, че дихателната система на човека е слабо развита. Широкият нос показва добре развити дихателна система и кръвообръщение.

Всяка една планета е поставена в даден момент в някоя част на тялото и трябва да знаете в живото тяло къде се намира Марс, къде се намира Сатурн, Меркурий, Венера и т. н. Планетите се местят в тялото. Вие ще разбирате тяхното състояние – или присъствието на известни планети от мислите, които се намират в ума в даден момент.

За да дойдете до положителни знания за живота, вие трябва да разбирате под влиянието на кои планети се намирате. Всяка планета носи известни възможности за човека. В това отношение човек трябва да се познава. За да се развива, човек се нуждае от влиянието на планетите. Чрез влиянието на Сатурна човек развива предпазливост, съвместност, чрез Меркурий – разсъдливост, чрез Венера – мекота, чрез Слънцето – стремеж към красота, към радост и веселие, към музика и наука.

Като ученици, вие трябва да се стремите към великия идеал на живота, да го реализирате без да се връщате към миналото. В миналото няма онази красота, към която се стремите. Миналото е живот на жертви и противоречия. Бъдещето оправдава всички страдания на човечеството в миналото и в настоящето. За да използва настоящето, човек трябва да координира силите на своя организъм с тия на природата. За да постигне това, човек трябва да координира своя слънчев възел с енергиите на Слънцето, енергиите на черния дроб – с тия на Сатурна, задната част на мозъка – с Венера, долната част на челото – с Меркурий. В долната част на мозъка се намира центърът на наблюдателността – обективният ум на човека. Следователно, когато срещнете човек, който наблюдава нещата с цел да ги изучи, ще знаете, че той е меркурианец. Онзи, който обича да разсъждава, да философства и да прави философски заключения, той е сатурнов тип.

Венера прави лицето средно между валчесто и елипсовидно. Най-валчесто го прави Луната. Хора с валчесто лице вървят по пътя на най-малките съпротивления. Марс прави лицето широко.

Ако ми трябва Венера, ще я търся отзад и отпред на главата.

Едни влияния на Венера са отзад на главата, а други са горе на главата, дето е центърът на милосърдието. Всяка планета има три влияния върху човека: физическо, астрално и умствено. Венера, като Зорница и като Вечерница, има две различни влияния върху човека. После, и фазите на Венера оказват влияние. Венера има четири фази: при изпразване – две и при пълнене – две. При изпразването фазите са низходящи, а при пълнене – възходящи. За съжаление, сега изучават астрологията като геометрия и не влагат живот в нея.

Юпитер е на средата на темето на човека. Сатурн е отстрани, в горната част на главата. Венера има два аспекта – в задната част, на тила, и в горната част, на челото, в средата. Марс е от двете страни на главата, над ушите – два аспекта има и той. Юпитер дава дължина на главата, на мозъка – активност. Сатурн дава разширение на човешкия ум, на човешкото съзнание.

Ако лицето ти е валчесто или ако има малко обла форма, Венера има влияние върху тебе. Ще искаш да си похапнеш, ще обичаш онзи лекия живот. Няма да искаш да се учиш, да се мъчиш, ще искаш всичко да е наред, само като духнеш, да стане работата. Венера е с малко бързина. Писател ако е, ще гледа скоро да напише нещо, 3-­4 реда като напише, и целия ден ще ходи да разправя: “Планини високи и долини дълбоки”.

Интересното е, че Венера строи устните на човека. Ако не си учил при Венера, устните ти ще бъдат тънки. А пък, ако много знания си добил от нея, устните ти ще бъдат дебели; диплома имаш, че си се учил при нея. Ако си се учил при Венера, и на страничните кривини на носа ще имаш диплома. Страничните кривини на носа, пак Венера ги е правила.

Тия числа и дроби, както са наредени, показват разни състояния – 1, 2, 3, 4/5, 5/6, 6/7 – това са състояния. Единицата е Слънцето. Две е на Месечината, три е на Юпитер, четири пети е на Меркурий и на Земята. Земята и Меркурий са се съединили, ортаци са станали. Пет шести имате Меркурий и Венера, съединили са се. Шест седми – Венера и Сатурн са се съединили, ортаклък правят. Сатурн е философ, подозрителен е. Венера гледа любовно навсякъде. Сега, при шест седми, Венера и Сатурн ортаци са станали. Единият е философ, а другата дала своята любов, любовна философия. Нали сте прекарали любовна философия? Седите така, мечтаете във въздуха. Това е Венера. Като загазите, започнете да мислите, философията Сатурн е дал. Казвате: Защо тази работа не стана така? Започнеш да философстваш, правиш опити.

Шесторката, която има отношение към Венера, притежава свойствата на житното зърно, или на кое и да е семе. Ако носиш това число в джоба си и го показваш на всеки, когото срещнеш, то няма да се измени, ще си остане такова, каквото е било първоначално. Обаче, ако го посадиш в земята, то ще израсте и от него може да излезе ябълка, круша, слива. От него може да бликне вода и да потече надолу, да пои цветята. Ценни качества съдържа шесторката. Ако можеш да ги използуваш, те ще ти помогнат, ще ти дадат светлина и знание, ще те облекат, ще те нахранят. Важно е да знаеш, как да ги пипнеш. Не само шесторката, но всички числа са ценни, когато се използуват техните динамични сили. Голямо богатство се крие в тях. Който иска да живее добре, трябва да разбира единицата и силата, която се крие в нея.

Какво представя любовта? – Разумно отношение на Бога към нас. Чрез това отношение ние възприемаме Божията мисъл, Божието чувство, Божията сила. – Какво носи любовта за човека? – Всички права. Тя дава истинска свобода. Чрез любовта човек определя своето синовно отношение към Бога. Откажеш ли се от любовта, ти губиш правата си, губиш свободата си, губиш синовното си отношение към Бога и ставаш слуга. На слугата се плаща, а на сина се отговаря с любов. Синът става наследник на баща си. И слугата, и синът са на мястото си, но всеки трябва да знае своето място, своите права и задължения. Ако искате да станете наследници на любовта, ще работите по нейните закони. Ако искате да ви плащат, ще станете слуги.

Аз взимам числото шест като число на Венера, да смекчи нещата – всичко да става по пътя на най-малкото съпротивление. При любовта нещата стават с най-малки разноски. Вън от любовта, разноските се увеличават. Любовта не обещава големи резултати. Тя започва с малки величини, с малки семенца, които поставя при благоприятни условия. В скоро време те порастват, стават големи дървета, които дават изобилно плод. Който прави големи къщи, той не се движи по закона на любовта – друг закон го ръководи. Без любов няма живот, няма знание, няма свобода. Без любов няма движение, няма учение, няма работа.

Шестицата е Венерино число. Онзи, който е от породата на Венера, трябва да му турите 6, той заслужава.

Числото 21 означава човек, роден през пролетта. Пролетта е под влиянието на Венера, богиня на любовта. Значи този човек се намира при най-добри аспекти. Дето ходи, той все любов ще развива. Той ще бъде поетична натура. Която жена срещне, ще се влюби в нея и ще я възпява. Ако роденият през това време е жена, също така ще бъде поетична натура, ще се увлича лесно. Изобщо всички поети се намират под влиянието на Венера. Не може да бъде поет онзи, на когото Венера не влияе.

Сега ще ви дам едно упражнение за разрешаване на мъчнотиите в живота. Като се намерите в известна мъчнотия, хванете с лявата ръка палеца на дясната си ръка и го погладете. Палецът е свързан с Божествения свят. Той е антена, по която тече Божията Любов. Палецът е съставен от три фаланги: долната, месеста част, е наречена Венерин хълм; средната част е свързана с разсъдъка на човека, а най-горната – с волята. Значи;  за да се свърже с Божествения свят, човек трябва да хармонизира в себе си силите на волята, на ума и на любовта. Ако искате да внесете тази хармония в себе си, нежно гладете палеца си и пожелайте да се свържете с Божията Любов.  

Човек е минал през всичките планети. Този пръст, средният, се е образувал, когато човек е бил на Сатурн – средният пръст Сатурн го е създал. Първият пръст – показалецът, е бил образуван, когато човек е бил на Юпитер – Юпитер е създал показалеца. Третият пръст е образуван, когато човек е бил на Слънцето – безименният пръст Слънцето го е създал. Четвъртият, кутрето – когато човек е бил на Меркурий, този – най-малкият пръст, Меркурий го е създал. Палецът пък, е създаден от Юпитер и Венера. Ето, човек има пет пръста на ръката си, но не е собственик на никой от тях. Създаването на пръстите представя един мит, зад който се крие велика истина. Ще кажете, че между Юпитер и Венера съществуват любовни отношения. За каква любов говорите вие, не зная; ако говорите за Божествената Любов, в нея няма нищо опасно. Обаче, човешката любов носи страдания и разочарования за човека. Де се намира в хиромантията венерината област? Когато той минавал през Венера, се е образувала материалната страна на човека.

И тъй, първият пръст е свързан с Юпитер, вторият пръст е свързан със силата на Сатурн, третият пръст е свързан със  Слънцето, четвъртият е свързан с Меркурий, а петият, палецът, е свързан с Венера – богиня на Любовта в гръцката митология. Тази издутина отдолу, то е основата. Този палец, волята, има за основа Любовта. Човешката воля има за основа Любовта. Тази издутина, тази могила, този планински връх подкрепя палеца. Последният пък свързват с Божествения свят, при основата си той е свързан с Венера. Значи под Божествения свят е влиянието на Венера.

Линията на живота на ръката огражда областта на Венера – областта на любовта, която слиза по палеца. Той се поставя срещу всички пръсти, което показва, че е в съгласие с тях. Четирите пръста са четирите струни на цигулката. Отнемете ли палеца, човек губи основата на живота. Ако линията на живота е слабо развита, и любовта на човека е слаба. Освен линията на живота, има още две важни линии на ръката: линията на ума и линията на сърцето. Изобщо, ръката е свидетел на целия човешки живот. По нея можете да четете историята му: как е живял, какви мисли и чувства са го вълнували. Който знае да чете по ръката, даже само по палеца може да разбере миналия и сегашния живот на човека. Някои крият палеца си между другите пръсти. Не крий палеца си, но го хвани и кажи: „Господи, благодаря Ти, че ми показваш пътя на Любовта. Както Ти проявяваш Любовта си към мене, така аз ще проявя обичта си към Тебе.“ 

И тъй, когато сте обезсърчени, неразположени, погледнете палеца си, хванете го и се зарадвайте за всичко, което ви е дадено. Всички клетки във вас трябва да благодарят и да се радват, че живеят и се ползуват от благата на живота. Отворете сърцата си пред Бога, да види, какво има в тях, и да ви помогне. Той знае всичко, но вие трябва да бъдете готови, да се отворите за Неговата светлина. Бъдете чистосърдечни и искрени. Не крийте нищо от Бога и не се критикувайте. Човек трябва да бъде свободен. Няма по-голямо благо от свободата на мисълта, на чувствата и на действията. Няма по-голямо благо и от познаването: да познаваш себе си, да познаваш ближния си, а също така и те да те познават. Христос казва: „Това е живот вечен, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил“. Да познаваме Бога във всички Негови проявления – това е новият живот, който иде вече в света. Виждайте Бога навсякъде – в камъните, във водите, в растенията, в звездите, в животните, в хората и кажете: Благословен е Господ, Който се проявява навсъкъде и ни говори чрез всички живи същества. Благословено е името Му сега, всякога и през всичките векове.

СИМВОЛИ и СЪОТВЕТСТВИЯ

Човек има отношение към Космоса; той е микрокосмос и затова всичко, което е вън, в макрокосмоса, го има и вътре в човека. Колкото планети и звезди има вън, толкова има и вътре в човешкия мозък. Вътрешните Венера, Юпитер или Меркурий са във връзка с външните. Вие имате и едно вътрешно Слънце, което е във връзка с външното.

Като изучавате астрологията, вие ще си обясните защо хората обичат известни плодове, или цветя повече от другите. Някои обичат черешите. Под чие влияние се намира черешата?

– Под влиянието на Венера. Затова тя има кръгла форма и червен или розов цвят.

– Под чие влияние се намира ябълката?

– Под влиянието на Венера и на Скорпион.

– Изобщо, растенията и плодовете съдържат такъв род енергии, в зависимост от планетите, с които са свързани. Планетите пък са свързани със звездите от Зодиака. Искате ли да въздействате по някакъв начин върху характера си, вие трябва да употребявате такава храна, която да ви даде съответните енергии. В бъдеще човек ще употребява храна според планетите, които действуват в този ден. Особено силно въздействие оказват плодовете. И черешата, и ябълката, са под влияние на Венера. Също така върху характера на човека влияят и книгите. Запример, ако четете книгите на Виктор Юго, вие се свързвате със Слънцето и Юпитер. При това, за всяка възраст човек трябва да чете съответни книги. В бъдеще човек ще употребява храна, съответна на възрастта и на развитието си. Всеки ден човек ще употребява храна според планетите, които действат този ден: в понеделник – една храна, във вторник – друга и т.н. И днес човек се стреми към разнообразие в храната, но между храната, която употребява, и планетата, която в дадения момент действа, няма съответствие. Като изучава живота си и проявите на своя характер, човек дохожда до убеждението, че се намира под влиянието на планетите не само външно, физически, но и вътрешно, т.е. духовно. Оттам казваме, че който е страхлив, той се намира под влиянието на Сатурна; който мрази – под влиянието на Марса; който се влюбва лесно – под влиянието на Венера.

Човек може да се лекува чрез различни плодове и храни. Различаваме три вида храни: сладки, кисели и лютиви. Сладките храни се отнасят към Венера, киселите – към Меркурий, а лютивите – към Марса. Понеже българинът е сатурнов тип, той обича повече лютиви храни. Англичанинът, като марсианец, обича повече кисели храни, но яде и сладки. Изобщо, всяка възраст изисква специална храна. Това е въпрос, който в бъдеще ще се изучава.

Коя планета оказва влияние на медта? – Венера. – А на калая? – Юпитер. Понеже Юпитер знае, че любовта на Венера е отровна, той я калайдисва. Златото има отношение към Слънцето, медта – към Венера, среброто – към Луната, желязото – към Марс, калаят – към Юпитер, оловото – към Сатурн, платината – към Уран.

Ако можете отровната Венера в себе си, т.е. – медта, да превърнете в благороден метал, в по-добър живот, тогава тази Венера ще има добър аспект за вас. Не можете ли да я превърнете в благороден метал, тя ще окаже лошо влияние върху вас и ще ви разруши. Такъв човек, де какво види, все се влюбва: в животно, в растение, в човек, в някоя книга и т.н. Всички тия одушевени тела, като се докосват до сърцето му, предизвикват наранявания, вследствие на което любовта от неговото сърце изтича навън. Това не е любов. Истинската любов е Божията, която седи в сърцето на човека с години. Тя трае не само един живот, но и два, и три, и десет, и повече живота, и винаги остава неизменна. Тъй щото, когато говорим за Любовта, ние имаме предвид Бога, Който е свидетел на думите ни и ни заставя да изпълним Неговата воля.

Ананаил (най-вероятно става дума за Анаил или Анаел) е един от седемте Архангели и е ръководител на сферата на Венера; неговото влияние внася в културите великите действия на Любовта за разпространение на християнството.

Да допуснем сега, че има някои, които са под влиянието на Венера. Венера има влияние върху човека, едни прави да са прилежни, други прави да са лениви. Венера едни прави по-добри, а други по-лоши. Венера има два бояджийски кюпа. Дойде някой, тури го в белия кюп, извади го бял. Дойде някой, блъсне го в черния кюп, извади го черен. Сега, как искате тя да ви боядиса, бели или черни? Където и да ходите, ще носите чернотата. Това показва, че вие сте човек, който не се учите. Доброто е белият кюп, злото е черният кюп. Всички ония хора, които не се учат, са в черния кюп. Всички, които се учат, са в белия кюп. Във всички планети има само по два кюпа. Венера е, която дава, тя е богиня, която дава, тя разрешава този въпрос. Всичките са взели от нея: И Меркурий, и Луната, и Марс, и Юпитер, и Сатурн са взели от нея, тя продава тия кюпове. Венера е първо божество, което е научила всички на бояджийство. По-лесен занаят от бояджийството няма. Потопи го в кюпа, извади го бял. Тури го в черния кюп, извади го черен. В природата само бояджилък има. Всички минават през кюповете на Венера.  

Та ви казвам: Не влизайте в черния кюп на Венера, макар и даром да иска да ви боядиса. Искайте да ви боядиса в белия кюп. Ако ви боядиса с бяло, всичко може да постигнете. Няма нещо, което няма да постигнете. Макар и да иска голяма сума за боядисването, дайте й. Та всичките учени хора са минали през кюповете на Венера. Като срещнете някого, кажете: “В кой кюп си бил, в белия или в черния?” Ако си бил в белия кюп, всичките врати са отворени заради тебе. В черния кюп всичките врати са затворени. И тогава въпросът може да го разрешите тъй. Дойдете един ден, неразположен си, ти си вече турил нокъта в черния кюп. Пази се да не се боядисаш, защото сега едва малко те докосва, гледай да не влезеш в кюпа вътре. В Америка сега неизправимите престъпници ги спринцоват и им турят черен цвят, накъдето и да ходят, всички ги знаят, че са престъпници. За да не влезеш в спринцовката, какво трябва да правиш?  

Умният как може да използува бялото и черното? Умният човек може да ги използува. Те са два кюпа. Ти по същия начин като Венера, туй в тебе, което не се учи, черно ще го боядисаш, да го знаеш. Туй в тебе, което се учи, в бяло ще го боядисаш. Щом като опиташ нещо, което не учи, в черния кюп вътре го боядисай, да го знаеш. Да имаш нещо конкретно, още отдалеч като го видиш бялото и черното, да ги различаваш, бялото отдясно, черното отляво. Някои казват, че едни ще бъдат поставени отдясно, други отляво. Отляво в черния кюп, черни ще бъдат. Онези, добрите хора с бяло, с бели дрехи, другите с черни. Казвам: Черното състояние поглъща. Щом дойде черното в тебе, щом не искаш да учиш, поглъщаш своите сили. Ти ставаш неспособен човек сам на себе си. Черното казва: “Не мога.” – Мога. М – това е материалният свят, всичко онова, което е съдадено. Бог, Първата Причина, Той е дал всичките възможности. Като ученик в училището е дал всичките възможности, всички възможности, всички пособия. Няма нещо, което да липсва в тебе, изисква се само да се учиш. Казваш: “Не мога.” Значи, за всичко онова, което ти е дадено, ще кажеш: “Мога.” Ти като кажеш: “Не мога”, ти влизаш в черния кюп.  

Запример, представете си един пример. Ти си в гостилницата, някой ти казва: “Вземи една филия хляб, вземи и дай на мене.” Аз наместо да ям чуждия хляб, ще дам моя. – Може ли? – Мога. Аз ще взема една от моите филии и ще туря на другия. Но да взема на другия, вземането е вече черният цвят. Сега човекът, който иска да взема, той не е разбрал закона. Тебе ти са дадени всичките условия, ти сега от себе си даваш. Един учител, щом ти предал урока, каже ти: “Стани” и ти си кажеш урока. Ако ти не си го учил, ти не можеш да си кажеш урока. Черният цвят е в тебе. Кажеш: “Аз не съм добър.” Право ли е, че ти не си добър? Може ли да кажеш, че нещо не е добро, когато си имал основа? Щом кажеш, че в света няма добро, ти разрушаваш основата, върху която е съграден светът. Един ден, като дойдат изпитанията, ще рухне всичко.  

Сега, за една седмица отбележете по колко пъти на ден се обезсърчавате. За една седмица направете едно наблюдение. Сутрин като станеш от кревата, какво е твоето състояние, положително или отрицателно. В кой кюп сте готови да ви бутнат, в белия или в черния? После към обяд и вечер, какво е състоянието ви. По три пъти на ден ще правите набюденията, всичко 21 наблюдения. Ще има да отбележите вашите положителни и отрицателни състояния. Тогава като дойде отрицателното състояние, ще кажеш: “Не, в черния кюп не влизам.” Като дойде доброто състояние, ще кажеш: “В белия кюп влизам.” Щом дойдеш до черния кюп, кажи: “В белия, аз не искам в черния.” Ще кажеш на Венера: “В белия кюп ме тури.” Не казвай, че не искаш да те боядисва, кажи: “В белия кюп ме тури.” Тя ще те пита: “В кой кюп искаш да те боядисам?”  

Сега какво разбрахте? Остава на вас да не влизате в черния кюп на Венера.

ЖИТОТО и ВЕНЕРА

Засега на Земята най-хранително е житото, ­ то е дошло от Венера; растение на Любовта. Хората, ако ядяха просо, много дребнави щяха да станат. Житото е много устойчиво, много устойчив характер има. Оказва се, че жито от близо  6000 години (това трябва да се провери), намерено в египетските гробища, като се посее, израства. Устойчиво е житото!

За бъдеще вие трябва да проучите житото, понеже то идва от Венера. Кое има по-голямо влияние върху житото – дали Венера, или друга някоя планета? Хубаво е да се запознаете, понеже, когато искате да си въздействате, искате някоя планета да ви упражни по-благоприятно влияние; ще употребявате съответстващите плодове.

Житото е слънчев плод, който минал през Венера; плод, който означава любовта, но любовта във формата на жертва. Житото е дошло да прогресира в света. Всичките житни зърна са на училище. Те изучават първата степен на жертвата. Следователно, онова съдържание, което ние приемаме от житото, то е тяхната мисъл, че те искат да се жертвуват и в тази жертва носят Божествен живот, който раздават. Като раздават този живот, те се учат по нещо и те се запознават с хората. Едно житено зърно, когато го изяде който и да е човек, то изучава характера на този човек, който го изял. Като го яде още, житното зърно познава какъв е той, дали е мъж, дали е жена, дали е дете, дали е момиче, момче, дали е слуга, може да познае дали е професор, дали е ученик, дали е някой владика, проповедник, дали е цар или княз.

Най-чистата храна е житото!

АТМОСФЕРАТА на ВЕНЕРА

Всяка планета има свой специфичен морал. Венера, запример, има свой морал. Казват, че тя била обвита с някаква атмосфера, която я прави невидима. Защо е забулена Венера, има причини за това.

Учените твърдят, че Венера е обвита с много гъста материя, с гъста атмосфера. При това всички виждат, че тази планета издава ярка светлина. Питам: как е възможно една планета като Венера да бъде обвита с такава гъста атмосфера, а да издава толкова голяма светлина? Отде иде тази светлина на Венера? Значи твърдението на тия учени не може да се приеме за истинно. Казвам: има известни проблеми, които тепърва трябва да се проучват. Ако съвременните учени и досега още не знаят в какво състояние се намират Слънцето, планетите, дори и самата Земя, на която живеят, каква е тази наука?

Астрономите, като наблюдават небето, дойдат до Венера, но казват: „Съжаляваме, че се яви голяма буря, която ни попречи да видим Венера.” Да, всички гледат Венера през прозорците си, но тя всякога се явява с було на лицето си, да закрива своята красота.

Като погледнете Венера, тя е добре забулена, добре облечена, нищо не виждаш. Виждаш, че свети добре, но откъде иде тази светлина, не знаеш. Наистина, Венера е обвита в було, не се вижда ясно. Защо Венера не се отвори, т. е. защо не хвърли булото си? Много естествено, затворила се е нещо. Например, вие имате една приятелка, с която се разбирате добре. Дето се срещнете, започвате да се разговаряте, отворени сте една към друга. По едно време другарката ви се затваря към вас. Вие й говорите, но тя не чува, нищо не ви отговаря. – Защо? – Вглъбена е в себе си.

Какво казват ония, които изучават планетите? Като изучават Венера, те казват, че не я разбират, понеже е обвита в мъгла и не знаят, какво се крие в нея. Луната е открила своя образ, тя позира. Венера е скрила образа си, всичко държи в тайна, не дава възможност да проникнат в нея. Тя дава светлина, но крие лицето си. – Защо Венера крие лицето си от хората? Според мене, и Венера е така открита, както и Луната, но в ума на сегашните учени, астрономи, има нещо, което им пречи да проникнат във Венера, да видят нейния образ. Мъгла има в човешките чувства и понеже Венера е представителка на чувствата, нейната атмосфера се кристализира и става недостъпна за наблюдателите. За обикновените човешки умове и сърца, и Слънцето е скрито, забулено, но за адептите, за посветените хора, то е открито като Луната.

Ако се пренесем на Венера, нашата нервна система няма да е в състояние да издържи. Тази активност на светлината, която Венера има, не може да издържим, затова тя е забулена, скрита, да не знаем какво става.

Та казвам сега: Всички вие сте предназначени за големи блага. Да пътувате по цялата вселена. Вие казвате, още сега искате да тръгнете. Сега не сте готови. Аз да ви дам един билет за Луната, може ли да идете? Най-първо, да идете на Луната, въздухът е толкоз рядък там, вие ще се задушите. Ако ви пратя на Венера, понеже е близо до Слънцето, топлината й е толкоз голяма, че тя цялата е обвита и хората на Венера са много даровити, те са хора на любовта. И те обвили цялата Венера, да не вижда Слънцето, страх ги от любовта на Слънцето, от горещината на Слънцето. И нашите астрономи, които гледат, не знаят каква е повърхността на Венера. Скрита е.

Значи любовта на всичките жени е скрита, понеже са представителки на Венера. Понеже са много близо до Слънцето, увити са с атмосфера, да не знаете какво става. Всяка жена, като се приближавате, туря воал, скрива се и ти не знаеш какво става в нея. Но работата е, понеже пътува, и жената, като дойде до Земята, до Марс и колкото отива в пространството, тази любов се видоизменя в живот.

Венера, която е по-близо до Слънцето, отколкото Земята, за да не се запали от слънчевата топлина, е обвита в пари. Като минава през парите, слънчевата енергия значително намалява своята интензивност, благодарение на което има живот на Венера.

Някой път някои хора искат много да ги обичаме. Не искайте в света да ви обичат. Да ви обичат толкоз, колкото Бог турил. Не искайте децата да ви обичат повече, отколкото Бог турил. Не искайте приятелите да ви обичат повече, отколкото Бог иска, ни бащите ви, ни майките ви искайте да ви обичат повече. Защото, ако майките ви обичат повече, отколкото трябва, ще страдате. Ако бащите ви обичат повече, отколкото трябва, ще страдате.

На Венера има най-малко изпитания. Много добра е атмосферата на Венера. Човек, който иска да се научи да обича, трябва да отиде на Венера. Ако аз бях на вашето място, ако ми дадат билет, ще взема първия билет за Венера. На Марс не искам, на Юпитер не искам, и на Сатурн не искам, и на Слънцето няма да ида, но на Венера ще ида. Ако съм на вашето място, така ще направя. За в бъдеще, ако ви дадат билет, да знаете, изберете си един билет, да идете на Венера.

ВЕНЕРА и ИЗМЕРЕНИЯТА на ЛЮБОВТА

Венера упражнява известно влияние върху чувствата, нали?

Венера символизира Божествената Любов, която търси път, да проникне в човешкото сърце. Сириус символизира Божията Мъдрост, а Венера е емблема на човешкото сърце, т.е. – на Любовта.

Любовта е присъща на Венера. Ако обикнеш Любовта, на Венера живееш. Тя казва: “По Любов трябва да се реши тази работа.”

Когато Венера имала надмощие на Земята, хората приложили Любовта между мъже и жени.

Като говоря за Любовта, аз разбирам съвсем друго от това, което хората разбират. Виждам, че хората разбират това, което не е.

Говорите ли за Венера, вие веднага я свързвате с Любовта, без да разбирате същината на Любовта. Под думата „Любов“ ние разбираме първата сила в света, която е работила върху човека, да го направи свободен. Любовта е направила човека свободен. Преди да заработи Любовта в човека, той се е намирал в потенциално състояние, не е познавал нито радостта, нито скръбта, не е правил нито добрини, нито злини и грешки. Щом се намерил под влиянието на Любовта, той излязъл от Бога и отишъл в света да работи. Тук той се натъкнал на големи противоречия, от които придобил знания, но същевременно правил и големи погрешки. Какво по-голямо противоречие може да съществува за човека от това, когато, при най-лекото си докосване до някои същества, той произвежда експлозия? Тези същества имат свойството на барута. Доближите ли огън до тях, те веднага избухват и причиняват големи пакости. Това избухване ние наричаме „влюбване“.

Когато вашето сърце почне да обича и да люби, вие сте под влиянието на планетата Венера.

Какво изразява планетата Венера? Във Венера са скрити всички методи и начини, чрез които Любовта може да се прояви във всички светове. В нея са скрити начини за проявление на Любовта към индивида, към ближните, изобщо, и най-после към Бога. Има ли човек тази Любов, той ще има Любов и към ближния си, и към себе си. Най-долно проявен венерин тип ще бъде този, който има Любов само към себе си. Такива хора са крайни индивидуалисти, каквито са и всички месоядни животни.

Някои от вас казват: „Да можем да спрем на Венера, да я видим каква е.“ Че вие всякога спирате на Венера. Щом имате любовни работи, вие сте на Венера.

Хванали планетата Венера и я направили богиня. И турили, че тя се разпорежда с любовта, с човешките чувства. И ако искаш да бъдеш щастлив, да бъдеш кавалер, непременно трябва да си учил в училището на Венера. И тогаз ще знаеш да пишеш любовни писма, ще знаеш да отглеждаш и деца.

Венера, която е по-голяма от Меркурий, 15-16 годишна, с любов се занимава. Младите моми с любов се занимават.

Ако обичаш Венера, ще си облагородиш сърцето. Ако обичаш този червения Марс, ще станеш силен, няма да бъдеш страхлив.

Ако не мине Венера покрай вас и не ви даде Божествен подтик да се проявят вашите чувства, те ще останат непроявени. На някои хора изтъняват устните. Съвременната неврастения се дължи на подтискането на чувствата на страха да не съгреши човек. По-добре е да съгрешиш и да научиш нещо, отколкото да бъдеш праведен и да не научиш нищо. Праведните ще бъдат съдени, защото не са съгрешили. Ще те питат: „Защо не съгреши”? Ще кажеш: „От страх”! Страхът не трябва да влиза! Или другояче казано, за да разберете: благото, което Бог ви е дал, вие ще го турите в действие, макар и да стане някаква погрешка. Ще направите някакъв опит! Ти като правиш опити в химическата лаборатория, не ще стане без грешка! Колко пъти химиците са излизали с изгорели лица, но ще научат много работи! Но после химикът става внимателен, изучава свойствата на елементите и като дойде, очите му на четири.

Както астрономът изучава планетите и звездите чрез наблюдения и математически изчисления, така човек може да определи силата на своите желания, големината и посоката, отдето излизат те. Значи, всяко желание има определен път, по който се движи: едни желания се движат по пътя на Венера, други – по пътя на Меркурий, трети – по пътя на Марс, Юпитер, Земята, Слънцето и т. н.

Ако едно желание се движи по пътя на Венера, нужни са 240 дни за реализирането му. Значи, любовните желания се реализират за 240 дни.

Дойде ли до Венера, богинята на любовта, човек трябва да е готов да я постави на мястото й. Той трябва да й каже: Не искам само да паля чергите на хората, но да любя, както Бог люби. Венера трябва да внесе мир и радост в човешката душа. Тя може да постигне това, като запали свещения огън в олтаря на човешката душа.

ЖЕНИТБАТА

Какво разбирате под думата „женитба“? Как трябва да се женят хората в бъдеще? В бъдеще, когато шестата раса дойде на Земята, кандидатите за женене ще се подготвят специално. Те ще отидат на небето, в специална школа за обучаване на кандидатите за женитба. Те ще прекарат в това училище десет години. Като свършат този курс, ще ги изпратят на Земята, дето могат да встъпят в брак. Който няма диплом от този университет, няма право да се жени. Това се отнася до бъдещата култура, а не за сегашната. Днес нещата вървят по стар начин. В бъдеще, когато момата и момъкът се оженят, в момента, когато са най-щастливи, ще дойде делегация от Венера, да вземе жената. Мъжът ще остане на Земята, а жената ще отиде на Венера. Те ще въздишат един за друг, но при щастлив живот, при красиви отношения. И сега хората въздишат едни за други, но при нещастен живот.

МУЗИКА и ПЕЕНЕ

Като изучавате музика и пеене, направете разлика между сопран и бас. Според мене, сопран може да пее само оня, който слиза от Слънцето към Земята. Бас може да пее оня, който отива от Земята към Слънцето. Пътят на сопрана е обратен на тоя на баса. Тенорът има отношение към Юпитер, а алтът – към Венера. Съвременните хора не могат да пеят алт, както трябва. Тоя глас е останал назад. Днес има добри тенори, добри сопрани и басисти, но алтистите са слаби. – Защо? – Венера не им помага. Ако тенор пее песента „Давай, давай“, ще получите едно настроение; ако я пее сопран, настроението ще бъде друго. В песента, както е дадена, сопранът преобладава; алтът е малко застъпен. В тая песен трябва да са застъпени Слънцето, Земята, Юпитер и Венера. Останалите планети – Меркурий, Сатурн и Марс могат да служат само като украшения. Те са на второ място.

Ако вземете създаването на слънчевата система; тя музикално е създадена. Това са интервали – разстоянията от планетите до Слънцето. От Слънцето до Меркурий – един интервал, вторият интервал е до Венера, третият интервал – до Земята, четвъртият интервал е до Месечината, после до Марс, после имате интервал до Юпитер, интервал до Сатурн, Уран, Нептун. Това са музикални интервали. Ако идете на Юпитер, как ще звучи музиката? Юпитерианската музика каква е? В Юпитер музиката е висока и тържествена. В Марс музиката е войнствена. На Венера музиката е много мека; като я чуеш, сълзи ще ти потекат. Това е до техническата страна – как е нагодена музиката, която е преведена от света на природата в нашия свят. Ще благодарим и за толкоз, защото материята, в която ние живеем е доста гъста и човек трябва да създава особени условия за музиката. Хубаво, тогава вземете един меркуриански тон. Той е обнадежден, той е търговец. Меркурий имаше желание, търгуваше, бързаше. Венера се спира малко, ще замисли, ще вземе тона внимателно. Изящен е Венереният тон. Всеки не може да пее. Чували ли сте някой път Венерин певец? – Децата когато плачат. Когато пее човек, той е доволен, доволен от ума си, доволен е от сърцето, доволен от тялото. Онзи, истинският музикант, дава разположение на тялото, тялото си почива. То усеща музиката. Сърцето ти усеща музика и умът ти усеща. Тогава човек е в съгласие със себе си. Музиката дава разположение на мисълта, на чувствата, на действията. Всяко действие на музиката е хармонично. Някоя музика дава разположение на ума, на сърцето, а не дава на тялото. Онази музика, която дава еднакво разположение на ума, на сърцето и на тялото, тя е тази музика на природата. Вземам думата природа отдето музиката е излязла, от света на хармонията.

Имате един такт в музиката 2/4, имате 4/4, 6/4. Как се взема? С такта 3/4 ти предизвикаш едно влияние, с 6/4 – друго влияние. С 6/4 предизвикаш влиянието на Венера, то е венерин такт, с 3/4 ще предизвикаш влиянието на Юпитер, 3/4 е юпитериански такт. 7/16 – това е такт на Месечината, музикален такт на Месечината, или 4/4. Имате 5/4 – то е на Меркурий, търговска работа е 5. Това са философски разсъждения.

Животът е музика сам по себе си. Ти, като музикант, трябва да разбираш тия ходове, да разбираш смисъла на тия ноти. Имаш цяла нота – това е нота на Слънцето. Имаш половина нота – това е нота на Месечината. Имаш четвъртина нота – това е нота на Земята. Имаш осмина нота – това е нота на Сатурн Имаш шестнайсетина – това е нота на Венера. Имаш тридесетивторина – това е нота на Юпитер и на Месечината съединени. Имаш шестдесетичетвъртина – то е на Венера и на Земята.

Музиката е един организиран свят. Щом говорим за музика, разбираме организиран свят, излизане от хаоса и влизане в организирания свят. Там всяко нещо е на мястото си. Някои питат: „Какво нещо е музика?”. Аз представям така: „до” представя Слънцето, „ре” представя Меркурий, „ми” – Венера, „фа” – Месечината, „сол” представя Марс, „ла” представя Юпитер и „си” – Сатурн. Цяла една история е; как е създаден светът.

Онези, които не разбират тази музика, какво разбират под „до”? Под „до” се разбира онази първична енергия, която организира. „До”-то е проводник на тази енергия. Не е въпрос да сложа „до”, но този основен тон, основните трептения. Слънцето дава „до”. Сега, съчетание има. Да вземеш вярно „до”, трябва да мислиш за Слънцето. За да вземеш „ре” вярно, трябва да мислиш за Меркурий. За да вземеш „ми” вярно, трябва да мислиш за Венера. За да вземеш „фа” вярно, трябва да мислиш за Месечината, за Земята. За да вземеш „сол” вярно, трябва да мислиш за Марс. За да вземеш „ла” вярно, трябва да мислиш за Юпитер. За да вземеш „си” вярно, трябва да мислиш за Сатурн. Значи който не може „си” да вземе правилно, не може да мисли правилно, критически да мисли. Подозрението иде. Защото всякога, когато човек не може да пее „си”, пада в мрачното на живота. Когато човек не може да пее „ла” вярно, той няма благородство. Когато не може „сол” вярно да пее, той не може да бъде юнак, да се състезава за истината. Ако не може „фа” да пее вярно, въображение няма, всичко за него е безсмислено.  

Та, казвам: Тоновете са свързани с онова, което в природата е създадено. Ако вземеш „до” без Слънцето, то е безпредметно. То е само едно положение. Слънцето е тяло. Туй „до” има отношение към всичките тонове, понеже Слънцето има отношение към известни планети, които образуват вътрешната и външната система. За бъдеще тия планети, които сега се разкриват, те имат съответни нови тонове, които липсват на сегашната музика. Ние имаме само 7 тона. Още 5 тона има неразкрити. За бъдеще, когато хората се развият музикално, ще имаме не 7 тона, но 12. По-напред хората са имали 5 тона, в ранните времена са имали само 3 тона. Животните имат само един тон.

Човек е създаден в „ла”. Някой не може да пее „ла”. Юпитер е иносказание. Венера го управлява, понеже Венера се застъпва пред Юпитер да направят човека. Казва Писанието: „И рече Бог: Да направим човека.” Та, Любовта в света е дала идеята да се направи човека, че като се пее, да има за кого да се пее. За човека пеят. Майката на кого пее? На детето пее. Детето, и то започне да пее на майка си.

Различават се музикантите. Има някои войнствени музиканти, които са станали такива в епохата на Марс. Тези, които са станали музиканти в епохата на Венера, музиката им е сърдечна. Други, от епохата на Меркурий, пишат практична и интелектуална музика. Музиката на Месечината е пропита с фантазия, а музиката на Слънцето е музика на живота и е най-хубава.

ВЛИЯНИЕ на ВЕНЕРА върху РАЗВИТИЕТО на ЧОВЕКА

Венера сама по себе си не ви влияе, но има вещества във вашия организъм, които са подчинени на трептенията на Венера. Тези вещества, ако вие не може да се координирате, ще ви причинят вреда.

Един ден, когато завършите вашия курс на земята, най-малко 10 години ще живеете на Месечината. Десет години ще стажувате на Месечината и ще ви подпишат паспорта. Оттам ще тръгнете и ще идете на Венера. И там ще седите 10 години, и там ще ви подпишат паспорта. Венера вече е Любовта. Месечината ще даде простор, Венера ще подпише, че чувствата ви са нормални. След туй, в Меркурий – 10 години; там ще подпишат, че вие може да разсъждавате. След туй ще влезете в Слънцето. Сега, в Слънцето ще ви оставят да живеете, колкото искате. На Месечината няма условия за много хора. И във Венера, и там не допущат. Там всичко е покрито, откъде произтича светлината й, от вътрешно светило? Отвън Венера е покрита, никой не я знае. Сега това са научни данни.

Ако отидеш на Венера, ще придобиеш нещо благородно в чувствата си. Ако си на Земята и мислиш за Венера, ще се промени твоето състояние – свързваш се с нея. С когото се свържеш, все ще придобиеш нещо от него. Ако срещнеш млада мома, състоянието ти ще се измени. – Защо? – Венера е тя. Ако срещнеш млад момък, състоянието ти пак ще се измени – и той е Венера.

Ако някой жител от Земята отиде на небето, на Венера, например, той трябва коренно да се измени. Най-малкото той ще забележи, че пулсът на неговото сърце се е изменил. Питам: колко пъти в минутата бие вашето сърце? Сърцето на човека бие 72 пъти на минутата. Обаче, ако отидете на Венера, там сърцето ви ще бие два пъти по-бързо. Там пулсът е по-ускорен. По пулса на човека, особено на младия, можете да разберете, какво е положението на неговото сърце, дали е влюбен, или не. Ако имате 16-годишна дъщеря, вие можете да разберете положението й по пулса на сърцето. Вечер, когато спи, опитайте пулса й: ако бие нормално – 72 пъти в минута, тя води редовен живот; ако пулсът й е ускорен – бие от 72-85 пъти в минута, тя е влюбена в някой непорядъчен момък. При туй положение, мнозина ще мислят, че това се дължи на някаква болест и ще кажат, че тази мома има огън, температура. Да, все някакъв огън е причинил усилване на пулса й, но този огън е наречен „огън на любовта”. Когато човек изгуби любовта си, пулсът му се намалява, и той слиза в по-гъста материя. Това са елементарни работи, но за онези, които не ги разбират, те представят цяла наука. Например, трябва да се знае още, че между мисълта на човека и пулса на сърцето има известно съотношение. Човек трябва да наблюдава, какви вълни се образуват при биенето на сърцето в зависимост от неговите мисли. Той трябва да наблюдава, какво въздействие оказват върху сърцето светлите, възвишените мисли и какво – низшите. Какво е предала Венера на човека?

– Мекия елемент, заоблените форми във физическото тяло и мекия елемент на любовта.

– За пример, с какво се отличава един човек на физическото поле при един елемент на Венера?

– С меки обноски и с неговия вкус.

– Когато принципът на Венера управлява майката, какво прави тя с децата?

– Тя се отнася много меко с тях.

– Тъй прегръща ги, целува ги. Щом дойде Венера, обущата стават изчистени, връзките са на място, шапката е на място, хубаво изчистена. Всичко е поставено много добре.

Венера прави формите кръгли, заоблени, а същевременно внася мекота в човешкия характер. Тя развива в човека вкус към красивото. Под влиянието на Венера, майката се отнася към децата си меко, нежно.

Венера наричат богиня на любовта, която учи човека на красиви отношения. Тя го учи да пише любовни писма, да изказва чувствата си. Но Венера в едно неблагоприятно астрологично съчетание ще ви даде подбуждение, че всичко можете да вкусите и ще ви подбуди да имате разположение за неща, които никога не можете да вкусите.

Раждането на човека се обуславя от известно планетно съчетание, което Невидимият свят нарежда, а на човека предстои задачата разумно да използува тия съчетания. Човек не е господар на планетните влияния върху себе си, но е господар на положението да използува разумно това, което те му носят. Когато Венера има влияние върху някого, тя събужда в него любовта; тя може да събуди в него възвишената любов, а може да събуди и любовта на противоречията – любовта в квадрата.

ВЕНЕРА и ДРУГИТЕ СВЕТИЛА

Схванали сте, че някой път можем да насилим нещата, че можем да направим това-онова. Не, истинските неща в света стават точно на своето време. Например: ако пробудя вашето съзнание преждевременно, аз ще ви осакатя. Има много ученици, много религиозни хора, много учени, които от обич към науката са осакатени: те са преждевременно събудени и вследствие на това са осакатени. Човек трябва да се събуди точно навреме, когато са най-хубавите условия. Следователно, в Невидимия свят, където познават Божествените закони, когато дойде време да се роди човек, всички йерархии, през които той ще премине, трябва да дадат съгласието си за това негово раждане, за това негово идване на Земята. Всички тия йерархии, всички тия същества, които са минали нашата еволюция и които направляват Вселената, трябва да дадат съгласието си. Във всички трябва да има съгласие дали една душа да дойде да се въплъти на Земята или не. Туй е най-щастливото раждане. Туй астролозите го наричат щастливо съвпадение на планетите в живота. Например: ако във вашия живот има щастливо съвпадение, тъй че вие да сте под щастливото ръководство на Венера, или да сте под щастливото ръководство на Юпитер, или да сте под щастливото ръководство на Слънцето, или да сте под щастливото ръководство на Меркурий, или да сте по някой път под щастливото ръководство на Сатурн, което е рядко изключение – това е голямо благословение. Особено голямо благоволение е някой път Сатурн да има доверие към тебе. Той на много малко хора се доверява. Следователно, да имаш неговото доверие – това е едно изключение; тъй го наричат астролозите. Затова астролозите казват, че за да се смекчи неразположението, влиянието, което Сатурн има към някой човек, трябва да влияе върху него или Венера, или Юпитер.

Всеки би казал, че знае много за Слънцето, но същественото, което хората трябва да знаят за Слънцето, не го знаят. Всеки може да знае за Вечерницата, за Венера нещо. Че изгрява сутрин, но колко малко хора има, които знаят какво е предназначението на Венера. Вие Меркурий надали сте го виждали. Марс сте го виждали. Той е доста червеничък. Юпитер, Сатурн сте ги виждали, но какво е предназначението им, не знаете. Съвременната наука никак не се спира за това. Те се спират върху някои физически черти. Обаче планетите, системите, Слънцето е ангажирано с живота на Земята. Целокупният живот зависи от Слънцето. Умът на човека зависи от Меркурий. Чувствата на човека зависят от Венера, не зависят, а се създават формите на чувствата от Венера. Ако един човек не е свързан с Венера, ето какво разбирам: от Венера излизат известни влияния, които се предават по етера, невидимо както светлината. Тия влияния оказват едно влияние на малкия мозък, на задната част на мозъка, до известна част и на предната част на мозъка. Земята и Месечината оказват влияние на мислещата част на човека. Земята поддържа материалистическата наука.

Светът ще се оправи, когато хората се намират под добрите влияния на планетите. Меркурий учи човека да не се товари повече, отколкото трябва. Венера пък го учи да не товари сърцето си с любовни работи повече, отколкото трябва. Луната влияе върху въображението на човека. Без въображение, т.е. без Луната никакво изкуство не може да съществува. Марс предава на човека войнственост, смелост, да защитава своето право. Без смелост човек нищо не може да направи. Той трябва да има нож, с който да се защитава. Ножът представлява човешкия ум. Влезе ли в умствения свят, човек трябва да има нож, или сабя, която да го ръководи. Без ум човек не може да се развива правилно.

Често седите без работа и се чудите, какво да правите. Посветете по един ден от седмицата на планетите. Понеделник посветете на Луната, вторник на Марс, сряда на Меркурий, т.е. на мисълта, четвъртък на Юпитер – на благородните работи, петък на Венера, събота на Сатурн – на философията. – Как да посветим понеделник на Луната? – Ще се проявявате като нея. Тя е чиста, без никакви облаци. Тя има широки възгледи. Гледа весело на нещата.

Слънцето не иска да бъде много близо до Венера. Защо? – Защото е жена. Слънцето може така да се захласне във Венера, че да не може да свърши работата си.

Кое е емблемата на красотата? Най-хубавото, най-красивото от всичко в света е Слънцето. По-красиво от него няма. Всички обръщат очи към него. Слънцето е най-красиво. След това иде Месечината. След Месечината иде Венера, богинята. След това иде Сириус и т. н. Всички вървят едно след друго. Но най-красиво е Слънцето.

Само слънчевата енергия е в състояние да възстанови силата, здравето на човека. Енергията от Венера ще внесе любовта в човека, а енергията от Меркурий ще го направи гениален по ум. След като завърши това трояко развитие, човек ще мине в по-висока гама, т. е. – ще влезе в друг ред на нещата.  

Всяка планета, всяко Слънце, всяко малко тяло в природата си има свой тон. И нашето Слънце си има своя симфония. И Земята, и Марс, и Венера, и Сатурн – всички планети изобщо си имат своя определена симфония. Всичко това представя една величествена музика.

Слънцето е емблема на човешкия ум. Венера е емблема на човешкото сърце, т.е. на любовта. Марс е войнствен, емблема на силата в човека, Сатурн – на правдата, Юпитер – на религиозните системи, на всички морални учения, Луната – на въображението; тя е майка на всички идеи. Това са външни символи, които представят вътрешното състояние на човека в миналото. Днес това състояние е изчезнало, защото между ума, сърцето и волята на човека има дисхармония. Отношенията между тях не са правилни. Някой иска да се прояви, да обича някого, но се страхува и казва: Ако ме излъже тоя човек? Питам: Може ли любовта да се страхува от лъжата? Слънцето огрява и топли всички същества, макар и някои от тях да вършат престъпления.

В нашата душа има известни органи, които трябва да координираме правилно. Затуй се изисква да координираме ние слънчевия възел със слънчевите енергии. Тогава, да координираме своя черен дроб със Сатурна; после, да координираме своя мозък с черния дроб, да координираме задната част на главата с Венера, долната част на мозъка – с Меркурий. Когато човек наблюдава, той е Меркурианец. Тъй, наблюдава хората, ходи, не като онези, които ги дебнат, но интересува се от всичко – той е Меркурианец. И като ги види, казва: «Какво правите? Туй какво е? Много са хубави тези неща, щастлив си, че ги имаш.» Туй е още детинското състояние. А Сатурн като дойде, той гледа тъй, философски – ще извади някое философско заключение.

Цялото ваше минало ви влияе. Вие, освен това, възприемате и много други влияния отвън. Някой път си скръбен. Като станете, неразположен сте. Има изменение на мозъчните ви центрове; сънувате, че ви гонят разбойници. Сатурн е пратил своите стражари. Събуждате се с влиянието на Сатурн. На другата вечер сънувате, че сте в някой храм и там виждате някои жреци. Това е влиянието на Юпитер. Третата вечер сънувате хубава природа: небе, звезди, слънце, мечтаете. Това е влиянието на Луната. Въображението е коренът на идеите. Луната се счита като майка на религиите. Или сънувате, че си правите венци, късате цветя и пр. Това е влиянието на Венера. Или пък събуждате се и сте настроени да се борите. Това е Марс. Ще вземете от енергиите на Марс толкова, колкото ви трябва. За да вземете колкото ви трябва, то веднага ще затворите крана в нужния момент. Най-напред ще се спреш при Марс и ще кажеш: „Колко ми трябва от тази енергия?“ Веднага ще я привлечеш към челото отпред. Вземи потребното количество в дадения случай. С други думи, в дадения случай вземи само една основна мисъл, тогаз в тебе ще заработят и други центрове. И няма да се мине половин час, и твоето войнствено настроение ще се замени с миролюбиво състояние. Ще се сменят енергиите на мозъка. Така ще се справиш със своите състояния, когато сутринта се събудиш с желание да се бориш.

Та, през деня ще минете не само едно състояние, но може да минете десетки състояния и те ще окажат своите влияния. Енергиите на Марс са около ушите, енергиите на Сатурн са отпред на челото – мястото на разсъдъка.

Аз сам ще се чудя, ако мога да превърна една желязна пръчка в златна. Сила е това! Кой няма желязо в своята мисъл? Изкуство е обаче това желязо да се превърне в злато. Представете си, че вие имате едно любовно чувство в себе си, обичате някого. Значи намирате се под влиянието на Венера. Това е Божествено чувство. Но по едно време се яви Сатурн, понеже и той обича Венера, и пусне микроскопическа част от своето желязо в кръвта ви. Това желязо веднага пуща отровата си и вие усещате, че е станала някаква промяна у вас. Тази част от желязото, която Сатурн е внесъл в кръвта ви, е микроскопическа, съставя една милионна част от милиграма, но тя създава известна пертурбация у вас, вследствие на което по цели нощи не можете да спите. Какво трябва да направите при това положение? Ще вземете това желязо и ще го превърнете в злато. По кой начин? — Ще внесете слънчевата енергия у вас. Като повикате на помощ Слънцето, бог Аполон, той веднага ще ви покаже   начини, как да превърнете желязото в злато. Щом успеете да превърнете желязото в злато, веднага в ума ви ще просветне една светла, красива мисъл. Така постъпват и християните. Като се намерят в някакво затруднение, те дълго време се молят на Бога, докато най-после в ума им блесне някаква светла мисъл и по този начин разрешават своята мъчнотия. След това, колкото да ги бият, те са радостни и весели: пеят и благославят Бога. Те се обръщаха към своите братя с думите: „Братя, няма защо да се страхувате. Бог е дошъл на Земята и превърнал желязото в злато.” Следователно, намерите ли се в трудно положение, ще се молите ден, два, три, седмици и месеци наред, докато превърнете всичкото желязо в кръвта си в злато. Някога не са нужни много дни. Достатъчни са няколко часа, за да стане това превръщане.

Та казвам: Земята и Слънцето не могат да се карат. Как ще се карат? Питам: Земята прилича ли на Слънцето? Изобилие има нейния съпруг. Постоянно изпраща своите блага от 92 милиона мили разстояние. И тя горката от любов все обикаля около него. Ходи да гледа да не би Слънцето да има работа с други жени. Обикаля около Слънцето. Че доста жени има Слънцето! Погледнато според тая теория, колко жени има Слънцето? Земята е една. Месечината, която е дъщеря на Земята, и тя иска да се жени. После Венера и пр. Това е едната теория. Другата теория е другояче: Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и пр. са все деца на Слънцето. Слънцето е майката. Тя ги е народила. Първият син е Меркурий, който е роден от Слънцето. Той е търговец. Възлюблената дъщеря е Венера. Земята не е от скопосаните дъщери. После и тя е родила дъщеря – Месечината. Доста войнствен син е Марс. Високопоставен син е Юпитер. Той има голямо достойнство. С много високо мнение за себе си. После имаме Сатурн – човек-философ. Всичките философии знае. Каквото и да му кажат, все си има особено мнение. Това е едно семейство. Коя е майката? Слънцето е майката. Къде е бащата? Бащата го няма. И той е някъде, но той остава невидим.

За да не изгубиш Любовта, не питай човека докога ще те люби. Любовта е извън времето и пространството. Ако само за една секунда или минута си бил верен на Любовта, този момент не може да се заличи. Мисли само за този момент, а не за бъдещето — дали твоят възлюбен ще те обича и занапред. Ако мислиш за бъдещата любов, ти ще страдаш. Достатъчно е само веднъж да ти се усмихне Любовта, повече не ти трябва. — Как може да се живее само с една усмивка? — Първата усмивка е пламъкът на Любовта. Щом те запали, в тебе вече започва горенето.

Щастието на човека не се намира само на Земята – не че не се намира, част от тези условия само. Част от тия условия се намират в Слънцето, и във Венера, Марс, Юпитер, и в другите звезди. То е една сложна задача.

– Йона какъв тип е? Към кои типове спада?

– Изтълкувано на еврейски, „Йона” значи гълъб, под Венера спада.

– Скоро се обезсърчава.

– Луната изглежда, че му е повлияла.

– Луната се „поглъща”, „изчезва”. А Соломон?

– Меркурий, Юпитер, Венера.

– Венера в кой аспект? Много силна е в Соломона.

– Може би с Марс да е имала силна конфигурация?

– Венера го правела любезен, внимателен, нежен. Юпитер оказвал влияние върху достойнството и честолюбието му. Когато изпадал под влиянието на Сатурн, той започвал да философства. Баща му – Юпитерианец. Соломон е роден от Уриевата жена. После, той е човек, който може да мени своите възгледи. Не се придържа толкова о онези постановления Мойсееви, но се вдаде в научни изследвания. А Венера – с кого? Кои са любовниците на Венера?

– Все мъжествени хора, които имат здраво телосложение, особено военни хора; истински мъже, и Аполонови типове.

– После, много неща е събрал той в Притчите, «Песен на песните», «Еклисиаст». «Песен на песните», тъй както е написана, какви черти издава в неговия характер? Ако разгледате неговото лирическо произведение, към кой тип ще го приведете?

– Венера и Луната.

– Даже религиозните хора забраняват да се чете «Песен на песните». Мнозина, които са чели «Песен на песните», мръднала им дъската. Трябва да е много напреднал човек.

– Тя е една от най-хубавите книги на Стария Завет.

– Забележете, той събира Притчите, после – «Еклисиаст» и «Песен на песните». Има и други книги, които минават за негови. Но по какво се отличават Притчите? Какъв тип трябва да бъде онзи, който пише притчи? В Притчите се явява тщеславието на Соломона. Имаме едно съвпадение – Толстой е събрал много изречения в «Пътят на живота». Чрез Притчите Соломон, като съзнава своите погрешки… Той е написал Притчите; като ги четат хората, да изправят своите погрешки. Те са притчи, чрез които човек може да изправи своите погрешки. А в «Еклисиаст»?

– Проявява се като стар сатурнианец-мъдрец.

– Йоан към кои типове спада?

– Слънчев тип с Венера, но Венера в една възходяща гама, в добър аспект.

– Сегашният час на коя планета спада?

– Близо 9 часа – 21 часа нощно време.

– 8 и 1/2 часа – коя планета имаме?

– Венерин час трябва да е.

– Какво разположение трябва да имат планетите, за да бъде един хороскоп хармоничен? Къде трябва да бъдат поставени планетите Венера, Марс, Меркурий и др.

– Има разлика между хелиоцентричната и геоцентричната астрология. Първата засяга психологическия живот, а втората – физиологическия. Според хелиоцентричната астрология има един вътрешен живот и той не зависи от онова влияние, което дава знакът. Тя (планетата) има и второстепенно влияние, но се управлява и от положение, което дава едно второ влияние на самата планета. Но то е по-друго, вътрешно, психологическо. Затова например може да имаме случай, където някой аспект, дисхармоничен от геоцентрично гледище, координиран от хелиоцентрично гледище, може да излезне добър.

– И двете тези системи може да ги хармонизирате, понеже същевременно и Слънцето, и то си има свой зодиак. Меркурий, Венера, Земята също си имат. Ако искате да имате правилно понятие, трябва тези седем зодиаци да ги имате едновременно в ума си.

Ако искаш да знаеш как трябва да прекараш своите младини, иди при Венера, богинята на любовта. Ако искаш да знаеш как трябва да прекараш своя живот, иди при Меркурий. Той е младият секретар на боговете. Пък ако искаш дълбоката философия на миналия живот, иди при Сатурн. При Сатурн по-рядко трябва да се ходи.

Ако върху някой човек имат влияние Сатурн и Луната, какъв ще бъде неговият характер при лошите аспекти на тези планети? – Той ще бъде мрачен, ще има силно въображение, но ще преувеличава нещата и от страх ще умре. Сатурн ще му създаде хилаво тяло, а Луната – болно въображение. Луната има желание да му помогне, да го подтикне към работа, към дейност, но слабото тяло не му позволява това. Той предпочита да умре, отколкото да се бори с лошите условия на живота. – Коя планета може да му помогне при тези условия? – Слънцето и Венера, която не отива никъде без Слънцето. Тя пали свещта си от него. Със запалена свещ добре се пътува. Понякога Венера обича да се шегува. Със свещта си тя запалва и плевнята на човека.

Венера като планета от женски род има слабост към любовта: ако се влюби в Марс или в Сатурн, тя взема техните качества, смесва ги със своите и тогава проявява низходящото си влияние върху човека. Когато Сатурн е в съчетание с Венера, той има влияние върху нея и тогава в любовта влиза отрицателният елемент на Сатурн – съмнение, подозрителност в любовта. Когато Венера е в своето възходящо състояние, тя влияе на Сатурн – той й се подчинява, слуша я и върви в нейните стъпки.

По отношение на Венера, Сатурн се явява като нейн баща. Като се движи към баща си, Венера среща на пътя си красиви момци, които й влияят. Понеже бащата обича дъщеря си, и момците я обичат. Сатурн взима предохранителни мерки, да запази Венера от лоши влияния. Той счита, че има най-голямо право над нея и затова иска да се чува неговата дума.

Едно нещо, което може да повдигне българите, е да дойдат под влиянието на Венера. Сатурн има особена слабост към Венера. Щом я види, сърцето му веднага започва да тупти и той се съживява. Сатурн, Венера, както и останалите планети, съществуват като реалности и оказват въздействие както върху отделния човек, така и върху отделните народи.  

Сатурновият тип от една страна отрича чувствата, а от друга – ги търси. Единствената планета, към която Сатурн се отнася благосклонно, е Венера. Сатурн е толкова недоволен от живота, че само като види Венера ­ този, недоволният бог в света, като види лицето на Венера, неговото лице взема по-друг вид, гледа по-другояче. Той никому не вярва, никому кредит не дава, но като види Венера, поусмихва се и като дойде там, изменя си мнението, казва: „Все-таки, и при всички лоши условия на всички неща в живота, има едно добро и туй добро го виждам у нея. Тя не е като другите.” И като дойде той там, малко му става весело.

Сатурн обича само Венера. Като те гази Сатурн, кажи му: Срещнах богинята Венера, която ти изпраща поздрави. Той веднага се изменя, лицето му светва. Венера отнема тъгите и скърбите на хората. Тази богиня на красотата обича да се шегува. А някога се подиграва с хората. — Кога? — Когато сте разочаровани. Значи, щом се разочаровате от любовта, ще знаете, че Венера се подиграва с вас. Тя направила една малка интрига, а след това се смее и казва: Голям будала е този човек.

Подозрителен, критичен си; ще знаеш, че имаш работа със Сатурн. Поговори с него, кажи му, че познаваш, че те изпитва. Нека обърне другата страна, светлата си страна към тебе. Поговори му малко за Венера. Щом чуе името й, той веднага ще се усмихне, ще се разположи. Като дойде Венера и започне да те изпитва, да играе срещу тебе, кажи й: „Слушай, познавам те, не мисли, че ще ме залъжеш. Покажи ми другата страна на твоето естество. Разкажи ми, как и защо хората те обичат. Ако ми обясниш този въпрос, ще те запозная с един сериозен господин”. Тя погледне, види Сатурн и веднага отваря торбата си с добрите аспекти.

Кога изпада човек в песимизъм? – Когато мисли, че хората не го оценяват, не му мислят доброто и търсят начин да го изиграят. Песимистичното състояние в човека се дължи на влиянието на Сатурна. Сатурн е материалист, паднало величие. Той е детрониран Бог. Каквото и да му говорите, той казва: Аз съм бил между боговете, какво ли не съм видял и опитал. Много неща е видял Сатурн, много неща е опитал, но любовта не е опитал. Към всички е недоверчив, но като види Луната, особено Венера, веднага изменя възгледите си.  

Кога изменя човек възгледите и настроенията си? – Когато срещне своя любим приятел, когото не е виждал десетки години. Любовта му към неговия приятел става причина да се пробуди Божественото, висшето съзнание в него. Това значи, да изложи душата си на меките, приятни лъчи на светлината, които галят и повдигат човека.

Подмладяване може да стане само там, дето силите са координирани. Не може ли да се координира, човек клони към остаряване. А всеки стар човек попада под влиянието на Сатурна, който засега е в низходяща степен. Той е минал младините си и слиза в долното полушарие на кръга, в есента и зимата. Човек може да отиде при Сатурна в краен случай, да поиска някакъв съвет. Обаче, иска ли да знае как да прекара младините си, нека отиде при Венера – богинята на любовта. Иска ли да знае как да живее изобщо, нека отиде при Меркурий – младият секретар на боговете. Младите трябва да посещават в крайни случаи планетите Сатурн, Уран и Нептун, понеже те влияят отрицателно върху човека. Не е лошо влиянието на тия планети, но младите не са готови за тях. Те не са съградили още ония духовни органи, върху които тия планети се отразяват благотворно. Като не са развили още духовните си органи, щом се намерят под влиянието на тия планети, младите употребяват духовните си сили за физически нужди, вследствие на което огрубяват. Когато не може да даде правилен израз на духовните сили в себе си, човек непременно ще огрубее. Невъзможно е с физически усилия да имате духовни постижения. За физически постижения са нужни физически усилия, за духовните – духовни усилия. Не се ли спазват тия правила, човек непременно ще огрубее. Ето защо, всеки човек трябва да работи умерено – нито много, нито малко. Ако работи много, ще огрубее и ще изгуби онази чувствителност, с която възприема висшите, духовни вибрации. Ако работи малко, той развива в себе си стремеж към охолен живот – живот на удоволствия.

Сатурновият тип от една страна отрича чувствата, а от друга – ги търси. Единствената планета, към която Сатурн се отнася благосклонно, е Венера. Сатурн е толкова недоволен от живота, че само като види Венера ­ този, недоволният бог в света, като види лицето на Венера, неговото лице взема по-друг вид, гледа по-другояче. Той никому не вярва, никому кредит не дава, но като види Венера, поусмихва се и като дойде там, изменя си мнението, казва: „Все-таки, и при всички лоши условия на всички неща в живота, има едно добро и туй добро го виждам у нея. Тя не е като другите.” И като дойде той там, малко му става весело.  

На Венера културата е малко по-висока от тази на Земята, а възгледите на хората за живота се дължат на влиянието на Слънцето. Възгледите им за Любовта се дължат на Венера. Обаче, човек трябва да изучава светлината на духовното Слънце, което изгрява вече в света. Това Слънце изгрява в съзнанието на хората. То носи нова светлина за разбиране на живота и природата, ново разбиране на Любовта.

Има едно добро в света. Кое е това добро? Това е Любовта. Като дойде там, и най-недоволният в живота си; като дойде до Любовта, ще каже: „Има едно добро в света!” А туй добро е Любовта. Отворете сърцата си за това добро и работете с него. Желая всеки да даде път на Любовта в себе си и да я прилага навсякъде в живота. Любовта разрешава всички мъчнотии, всички противоречия и недоволства.

Приложете Любовта и вървете напред!

http://friendsoftherainbow.net/node/435

Категории