Словото

Учителя за Кавказ и българите

"Карабаир (Бели връх) до Бургас е имал височина 1800 м, а сега е 300 м. Той е станция на Бялото братство. Тоя връх никога не е потъвал под морето. Връх Казбек в Кавказ е също станция на Бялото братство и също е във връзка с Карабаир в Бургас."  Учителя

І. Митове за Кавказ.

Произходът на думата произлиза от Кавказ – прародителят на Северната бяла раса, който е  син на Тогарма и правнук на библейския Ной от третия му син Яфет. Според Леонти Мровели (грузински хроникьор от ХІ в.) след събарянето на Вавилонската кула и разделянето на човешките езици Тогарма оставя на синовете си, измежду които и Кавказ, земите между двата непристъпни върха Арарат и Елбрус.

В гръцката митология Кавказ, или Kaukasos, е един от стълбовете, на които се подпира света. След като Прометей дава като дар огъня на хората, той е окован от Зевс именно на планината Кавказ, където всеки ден орел долитал дотам и му ядал от черния дроб.  Римският поет Овидий поставя Кавказ в Скития и го описва като студена и камениста планина, която персонифицира обиталище на глад.  Древногръцкият герой Язон плава до западното крайбрежие на Кавказ, където се е намирало царството Колхида (в дн. Грузия), за да завладее Златното руно (Овен). Индийският епос „Рамаяна” разказва, че втората съпруга на цар Дашаратха и мащеха на принц Рама (Овен), идва от царството Kaikaya (Кавказ), а тя самата се нарича кралица Kaikai.   

Учителят: След грехопадането, хората се развалили и толкова изопачили, че Бог решил да изпрати потопа за пречистване на човечеството. Когато дошъл денят, в който Ной трябвало да спре на някоя планина с ковчега си, Бог запитал всички планини, на коя от тях да стане това. Той искал да знае мнението на планините по този въпрос. Като дошъл ред до планината Арарат, да каже своята дума, тя отговорила: – Господи, малка съм и недостойна за тази работа. – Тъкмо затова – добавил Бог – на тебе ще спре Ной с ковчега си, върху тебе ще се съгради новият живот.

ІІ. Географски сведения за планината Кавказ.

Кавказ е планинска верига дълга 1127 км, на границата между Европа и Азия, между Черно море, Каспийско море и Азовско море. Разположена е на територията на Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция и Иран. Кавазката планина се състои две осовни части, Малък Кавказ – на юг и Голям – на север. В Кавказ има повече от 5 върха с висоочина над 5000 м. измежду които Казбек (5033) и свещеният за арменците връх Арарат (5165 м). В Кавказ (Абхазия) се намира и най-дълбоката пещера в света – Вороня (2191м). Политическият регион е характерен с множество политически и религиозни конфликти – Абхазия, Южна Осетия, Нагорни Карабах, Нахичеван, Чечня и др. Винаги е бил стратегически пункт, над който са се стремели да имат контрол Византия, Иран, Османска империя, Руска империя (след това СССР и Русия), Златна орда, Нацистка Германия и други. Сред народите, живеещи в Кавказ, са руснаци, осетинци, арменци, азери, балкарци, калмики, ногайци, турци, грузинци, абхазци, адигейци, чеченци, ингуши, лезгинци, авари, черкези, кабардинци и др.

Елбрус (рус. Эльбрус; автентично име на балкарски и карачаевски Минги-Тау /вечната планина/) е най-високият планински масив и връх (5642 м) в Европа, в Русия и респективно в планинската система Голям Кавказ. Елбрус се намира в Кавказ на територията на република Кабардино-Балкария в Руската федерация. Счита се че при Елбрус е границата на Европа с Азия. Масивът представлява андезитов вулкан, който е неактивен от 2000 години насам. Двуглавият леден гигант краси панорамата на Централен Кавказ, извисявайки се с около 1000 м. над съседите си. Елбрус има два върха, покрити с гигантска ледена шапка: западен с височина 5 642 м и източен – 5 621 м. При вторият има кратер с диаметър около 200 м и дълбочина към 50 м. Алпинисти съобщават, че отвреме навреме тук се усеща миризма на сяра. На персийски името на върха означава „Снежна планина”, а местните хора го наричат „Планината на щастието”.

Учителя говори за българите, за тяхната мисия и за Кавказ:

ІІІ. Характерни черти на българите.

Българите са пионери между славяните.  В българина има три хубави черти: 1. Най-първо тук са живели старите траки, които са се наричали „благати” хора или „благари”. Те са правили добрини. От тях българинът е приел наклонността към мистичното и духовното; 2. После тук са дошли славяните и са залели Балканския полуостров. От тях българите са приели духът на жертвата и самоотричането. 3. Най-накрая са дошли Аспаруховите българи, от които е наследена храбростта и волевия елемент.

Най-характерната черта на българина е неговата упоритост. В Европа няма по-упорит от него. Той е черният дроб на човечеството. Сатурн и Марс го характеризират. Всеки народ представлява една добродетел. В Божествения свят българинът представлява твърдостта.

Той е смесица от няколко народа, но преобладава славянската кръв. У него има примес на монголска, римска и гръцка кръв. Римските типове се познават по широчината на брадата долу и са смели. Монголската кръв се проявява в скулите на някои българи; монголските типове са напълно консервативни. Гърците са оставили следи в носа и са напредничави.    В   Родопите има запазени от чистите типове българи.

ІV. Мисията на българите.         

Небето отдавна подготвя българския народ за днешната епоха. Сега Христос се явява в славянството с център българския народ. Българите са съществували в предисторическо време. Нали едно дете може да смени три-четири пъти името си, но името не изменя човека. В България се работи от няколко хиляди години, за да се предоставят условия за явяването на шестата подраса. Разумните Сили в Природата – Бялото Братство – са приготовлявали българите отпреди 5400 години за днешните времена, за да могат в днешния век да извършат задачата, която им се възлага. Могат да останат и триста хиляди българи, но възложената им от Небето мисия ще изпълнят. Който се тревожи какво ще стане с България, той не е за Новото учение, да върви при хората със старите идеи. Това учение за „майка България”, за шовинизъм е за падналите ангели.

Богомилите (в широк смисъл на думата) са били в Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция и пр. Те са били там в разни свои прераждания. Във време на Христа са минали в Палестина и от там пак в Гърция, от Гърция в Рим, Англия, Германия и пр.  Богомилите (в широк смисъл на думата) се разделят на три клона.

И трите клона са живели дълго време в Египет. И трите клона са били в Индия, само че са излезли оттам в разни времена.  Първият клон можем да наречем египетски. Той отива от Египет в Персия, Гърция и пр. Вторият клон можем да наречем палестински. Той от Египет отива в Палестина и в християнската епоха отива в Рим, Англия, Германия и пр. Третият клон можем да наречем богомилски в тесен смисъл на думата, или български клон. Той от Египет отива в Индия, оттам в Арабия, Сирия, Мала Азия и България. Учениците на Всемирното Бяло Братство в днешната епоха представляват сбор от трите клона.  Сега в България работят и трите клона.

Първият клон имал за цел да подготви условията за християнството, да подготви съзнанието на човечеството за християнството. Вторият клон имал за цел да внесе християнството в света, да го разпространи. Третият клон имал за цел да реализира Божественото учение, християнството.

България е избрана в миналото като център на богомилското учение, а през ХХв. за почва на Великото Бяло Братство, защото има много планини. От Рилския масив слиза една мощна, възвишена Божествена статуя. Тези, които са близо до този масив, естествено е, че имат условия да се повдигнат, понеже са под благоприятни влияния.

V. Мисията на славянството и Русия.

Старите гърци са преродени в сегашните французи, германците са древните римляни, а двете колена от евреите са сегашните славяни. У русите, изобщо у славяните, има доста монголска кръв, от която трябва да се освободят. Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между Европа и Азия. Всички славяни трябва да се приобщят в едно. След обединението на славяните трябва да се обедини цялото човечество. Бъдещата раса ще обедини всички. Славяните ще внесат един духовен елемент в света – побратимяването. Тяхната мисия е побратимяването на всички народи.

Славяните са новият Израил и те за разлика от евреите ще изпълнят своята мисия. Русия е връзката между изтока и запада, тя е посредник между Европа и Азия. Това е една от нейните задачи. В общославянския организъм България представлява волята. Тя се явява като средоточие, дето силите на умът и любовта трябва да се уравновесят.

Славяните ще донесат нещо ново. Те идват сега да създадат Нова Култура. В известен смисъл, те сега са духовният Израил.

Интересно е да се направи сравнение между Русия и Палестина. Каспийското море в славянската област е затворено море. Има аналогия между него и Мъртво море в Палестина. Волга се влива в Каспийско море, а река Йордан – в Мъртво море. Волга съответства на река Йордан. Волга е голяма река, а Йордан – малка. Мъртво море е 250 метра под морското равнище и Каспийско море е под морското равнище. Разликата е в това, че в Мъртво море няма живот, а в Каспийско море има богат живот. Реките от славянската област се вливат в Северния ледовит океан, в Черно море, в Средиземно и в други морета. В Палестина никоя река не се влива в отворено море. Следователно, славяните носят до известна степен културата на евреите, но има разлика.

Погрешно е да се мисли, че славянството трябва да господарува, да заповядва на другите народи. Напротив, то ще бъде полето, дето ще се проявят техните положителни качества. Мисията на славянството няма нищо общо с национализма, шовинизма, расовия егоизъм, тъй като самата му мисия се състои в общочовешкото единение, в духа на братството между народите, в надрастване на националния егоизъм.

Паневритмията в бъдеще ще бъде въведена в Германия и в Русия. Цялото учение на Бялото братство ще бъде прието и приложено в Русия.

VІ. Роля на планините в бъдещата епоха.

Земята е опасана с „огнен пояс”, върху който лежат огромни планински вериги. Тоя пояс започва от Хималаите, преминава под Кавказ, Черно море, Странджа, Стара планина, Алпите, Пиринеите, по дъното но Атлантическия океан, Андите, Кордилерите, по дъното на Тихия океан и завършва пак в Хималаите. Всички духовни центрове на Рила, Алпите, Хималаите и други планини са свързани. В далечното минало Рила, Родопите, Пирин и Олимп са представлявали една планина, която се е наричала Великия Олимп.

Бялото Братство в България е един планетарен център, защото тук, под земята, се събират разклоненията на всички планински вериги от Хималаите, от Андите и Кордилерите на Америка.

Всички лоши духове ще минат през вратата „Черно море”. Оттам се чисти светът, затова то е черно. Средиземно море ще се влее в Каспийско. В Азия ще се образуват много и големи езера. Балканският полуостров постепенно ще спада, ще потъва. Средиземно море ще се доближи до Родопите и затова няма смисъл България да се бори за излаз на Бяло море. То само ще дойде. Някои крайморски градове ще потънат. Пристанище ще бъде един по-вътрешен град.

VІІ. Бъдещето на Кавказката раса.

В кавказката раса Камперовият ъгъл е 85 градуса. Още 5 градуса трябват, за да дойде до 90 градуса. Колкото този ъгъл повече се намалява, толкова интелегентността се намалява. Това се забелязва в животните, у които двете челюсти се издават навън. В низшите животни например, в маймуните, този ъгъл е около 60-65 градуса.

Сравнете  кавказката (бялата) раса с другите раси. Като вземете една кавказка глава, да ви е приятно да гледате. Черепът на бъдещата шеста раса ще бъде още по-съвършен. В симпатичната нервна система на сегашната раса има нещо, което е недоразвито, което ú липсва. Сегашната бяла раса се отличава от другите раси по това, че по чувство тя седи много по-високо от тях.

Най-напредналите духове в българския народ са Кирил, Методий и Борис. Кирил и Методий са славяни, които се явяват да подготвят душата на този народ. Този век е определен като век на чистене. И ако кавказката раса не приема Новото учение, ще стане една катастрофа –  половината от Европа ще потъне под океана, а културата ще се пренесе в Африка.                                                                                      

Категории