Словото

Учителя за Махатма Ганди

Да пожелаем добър път на Българския цар[1], да следва пътя на Любовта, да носи мира и радостта. Ганди казва: „Когато умра аз, не само Индия ще бъде свободна, но целият свят ще се освободи от заблужденията и ограниченията. Така трябва да каже всеки човек за себе си. Тогава и животът, и смъртта имат смисъл. Смърт, която не носи освобождаване, няма смисъл. Обаче, ако смъртта носи освобождаване, тя се осмисля. Тогава и тя е раждане. Значи, има два вида раждане: по плът и по дух. Когато слиза на земята, човек се ражда по плът; когато напуща земята и отива на онзи свят, той се ражда по дух. Затова, именно, Христос казва: „Ако се не родите от вода и дух, не можете да влезете в Царството Божие.“ Човек трябва да се роди два пъти: по плът, т. е. по вода, и по дух, т. е. излизане от утробата на майка си и заминаване за онзи свят.

СБ „Вечното благо“, 29.08.1943г., Раждането

Ако ти гладуваш 40 деня, 40 души ще дойдат да ти помогнат на тебе. Ганди употребява този метод. Когато иска да примири враждуващите секти, такива неразбрани, той ще пости 10-15 деня и веднага почват да го чувствуват и да казват: „Да не гладува заради нас“. Той заради тях гладува. Те се примиряват и той престава да гладува. Казвам: Духовете ги е страх от глада. Духовете не обичат да гладуват. Много са особени.

ООК, XVII година, 22.12.1937г., Ползата от краката

В Индия има факири, които размишляват по цели дни. Те посвещават живота си на съзерцание, а вие не сте готови да отделяте всеки ден по половин или едни час за работа върху себе си. Ето, Ганди е предприел пост от 21 дни, да се пречисти вътрешно. Всички велики хора постят, пречистват се и физически, и душевно. Ето защо, ако опитът за устата ви е присърце, правете го. Който има любов в себе си, да направи опита; който няма любов, да го остави. Ако си недоволен, измий устата си няколко пъти наред. Както виждате, опитът е прост. Ако си доволен, пак измий устата си.

ООК, XII година, 03.05.1933г., Прави разсъждения

Ако на сън сънуваш, че се раждаш, роден ли си? – Толстой разказва за една своя опитност. Сънувал, че е бременен като жена, че дошло време да ражда детето, мъчил се, мъчил се и в голямото мъчение се събудил, не е могъл да роди детето. Казва: Тежко е положението на жените, които раждат. Питам: Това, което Толстой разказва в съня си, вярно ли е? – Буквално не е вярно, но учението, което проповядва, не противи се злому, учението, което искаше да проповядва и което Ганди днес прилага, той не може да го роди. Какво значи, че не можа да го роди. Туй учение не можа да се приложи, хората не са готови да го приемат. Ти десет лева, които имаш да вземаш, не искаш да се откажеш от тях. Даже онзи, който има да дава, той не се принуждава. Всеки иска да изнуди другите.

НБ, 24 серия, 01.02.1942г., Дигни одъра си!

Ако в съвременна Европа се намериха 10 души хора, които да обичат Господа тъй с всичкото си сърце, като кажат войната да спре, ще спре. Няма 10 души. Трима души има. В Индия има един Ганди, който поддържа: Не противи се злому. Другите где са. Още двама има. 10 души трябва да има. Казвам ви, че единият е в Индия. Преди две хиляди години се яви един човек, който положи душата си, показа, какво нещо е Любовта Божия. Един човек се яви, който взе всичките дългове на хората, изплати ги, показа новия път на хората. Казва: Обърнете се към Бога, понеже ако не се обърнете, за бъдеще ще ви дойде голямо изпитание, такова, каквото никога не сте виждали. Аз ида отгоре да ви предупредя. Обърнете се към Любовта, тя може да ви избави. Ние живеем в един свет на привидна любов. Това не е любов. Хората, които се бият, нямат любов. Двама братя, които се хващат за космите за имане, това не е любов, това е неразбиране. В този егоизъм всеки от тях иска да вземе повече.  НБ, 24 серия, 12.02.1942г., Път на доброто- път на Любовта

Брат Христо пак заговори за сутрешната Беседа:

– Учителю, вие казахте, че ако има десет души в света, които истински да обичат Бога, то войните, болестите и нещастията на човечеството ще престанат.

–  Всички, които бяхме около Учителя го попитахме:

Кои са тези души и колко на брой са сега?

– Сега са само трима. Ганди и в България има двама.

Съзвучия от бъдещето, Цветана Лиляна Табакова, Вечеря у сестра Савка, 09.07.1942г.

Та казвам, в сегашния век се нуждае не от една средновековна вяра, не както са живели апостолите и не както е проповядвал Христос. Мислите ли, че днес Христос не проповядва. Че днес Христос проповядва, и в Индия има християни. Та днес Христос проповядва и в Англия, и в Америка. Мисля, че в Англия има един християнин, който е решил седем години да не говори. Казват, че той е Христос[2]. В Англия той си има свои ученици. Ходил при него Ганди[3] и на него не говорил. Писал му тъй: „Остави се от твоето тесногръдие, остави се от твоя глупав живот.“ И в Индия има, разни се явяват, и той за Христос минава, и той има последователи, повече от един милион. Навсякъде се явяват. Ще кажете: „Те са самозванци.“ Може да цитирате от Писанието, че в последните времена мнозина ще кажат, че Христос е там или тук.

НБ, XV серия, 30.04.1933г., Петте ечемичени хляба

Общественикът: Какво е Вашето гледище за мнението на Ганди против техниката?

Ганди поддържа Учението на Толстой. И Толстой се опълчваше против техниката. Стомахът, белият дроб и главата са технически построени. Техниката трябва да дойде да освободи животните от непоносимия труд и да им се даде свобода. В бъдеще в механиката ще стане преврат. А колкото до храната, има предостатъчно за всички. Даже Земята изкарва повече жито, отколкото е потребно. В Южна Америка са изхвърлили в морето 20 милиона тона кафе, за да се поддържа цената му. А преди години в Америка намираха за икономически по-износно да горят жито, вместо въглища, и след това настана криза. Има една философия на Природата – не бива да се гори житото и да се употребява вместо въглища, защото е дадено като хранително средство на човечеството. Има и много други недъзи, които трябва да се отстранят – ще дойде време, когато хората ще престанат да употребяват въглища, нефт и да секат горите, защото ще свалят атмосферното електричество от горните атмосферни слоеве и ще могат да го употребят.

При едно Духовно учение важен е плодът – животът, който ще се внесе чрез него. Божественото живее там, където всичко друго замира. Божествено Учение е това, което ще влезе, за да даде живот на хората. Една къща е добра за обитаване, когато коминът й тегли отлично, ала когато тя се изпълва с дим, тогава очите се дразнят. Така е и с едно учение, което не може да даде мир на човешката душа – има дим вътре в него. По възможност трябва да има най-малко дим.

Някои хора са останали назад в своето организиране, а за други малко се изисква, за да приемат новите идеи. За вторите Христос казва: „Вам е дадено.“ Не бива да се проповядва с насилие, а едно учение трябва да се опита, да се сравни и човек да се самоопредели за него. Едно учение трябва да има приложение за ума, сърцето и тялото. Линиите и строежът на тялото показват каква е вътрешната култура. У славянина набожността, религиозното чувство е развито, докато у българите то е сравнително по-слабо. Българинът е претърпял криза и у него трябва да се усили Любовта към Бога. Българинът е съвестен, това е черта и на славянина. Българинът има всичко, но му трябва Любов. В сравнение с миналото днес българите са повече вегетарианци. И житото, царевицата и други растения ще заместят месната храна.

Акордиране на човешката душа, том III, Словото ще даде живот

Малки момичета седят и си приказват за своите куклички, но когато пораснат, казват, че вече не ги интересуват, и минават в реалността. Сега сме в един преходен период: от преоценката на духовното в религиите се минава към реалността. Къде е реалността в една ябълка? Не в месестата част стои същността, но в семката, която може да повтори ябълката. Новите хора трябва да правят новите работи и да оставят старите хора да си правят своите стари работи. Християнският свят е Йерусалим, който е обсаден, и понеже Христа Го разпъват, то пак един ще се отрече.

Това, което смущава хората, е, че англичаните мислят като англичани, русите – като руси, германците – като германци. Да престанат да мислят за себе си, а да се осъзнаят като удове на човечеството. Самостоятелно народите не могат да живеят. Национализмът трябва да мине в една степен по-високо.

Пасивното съпротивление на Ганди е хубаво – нищо не може да го накара да отиде на война. Желанието у народите да воюват може да се спре моментално. А и наближава моментът на отвращение у народите към войната. Като дойде това отвращение, тогава всички те ще се споразумеят и ще кажат: „Няма защо да ни управляват тези глупави хора.“ У хората ще престане желанието да се бият. Войната е едно патологично състояние.

В Америка, понеже са се събрали много народи и кръвта им се е смесила, образувало се е нещо ново. Някога човечеството много е страдало от черните, които са били много жестоки господари, и с падението на човечеството тази раса е почерняла.

Акордиране на човешката душа, том III, Щом помислиш, и си в реалността

Стана въпрос за Ганди.

Ганди не е дошъл още до положението да става видим и невидим. Неговите средства са още палиативни. Зад Ганди стои Тагор. Тагор примирява. Ганди излиза на фронта, той е краен и справедлив и е почти така искрен, както Толстой. Индусите ще си извоюват свободата!

Трябва да се проповядва едно Учение, което има приложение. Звукът има значение за онзи, който слуша, и светлината има значение за онзи, който гледа. Ако посадиш плодни дървета и не вземеш мерки, добитъкът ще ги осакати; затова трябва да ги заградиш, докато укрепнат. Един човек, след като повярва, дълго време трябва да се укрепява. Често някой иска и другите хора да имат същата вяра каго неговата. А пък вярата седи в следното – да имаш Любов!

Интересът към Божествените идеи се урежда от Невидимия свят.

  Акордиране на човешката душа, том III, Слънцето ме огрява

Разисквания върху рефератите:  

К. Константинов: Революцията е вътрешен процес, в огъня на който, старият свят вътре в нас, заедно с всички свои заблуждения и ограничения – изгаря, т. е. изгубва своите отношения към реалния живот, а вместо него възраства новия свят на Истината, в който, единствено, човек може да бъде свободен.

Без революцията, с която доброто начало започва да гради, външното преустройство в обществото е немислимо.

Насилието е старият метод на заминалата култура. Силата е вътре, в степента на убеждението, в идеята, и то дотолкова, доколкото тя може да се приложи. Нека насилникът знае, че свободата, която иска за себе си, е длъжен да дава и на другите. Индиецът Ганди изрази учението на пасивния (несъпротивляващия се) анархизъм, и доказа, че в силата на убеждението се крие успеха на едно дело.

Г. Драганов: Анархистите и толстоистите по принцип са против войната. Някои от тях прилагат този принцип на дело. Какво становище трябва да вземе окултният ученик по въпроса за войната? Теософите казват, че войната е ликвидиране на обществената карма, но, аз мисля, че окултният ученик трыбва да бъде свободен, всеки да разреши този въпрос индивидуално, за себе си. Разрешението на този въпросъ не може да се подведе под известна норма, а трябва да остане, всеки свободно да го разреши, сам за себе си.

М. Константинов: Новото учение казва, че капиталът е на живата природа, и никой не може да го притежава.

П. Пампоров: Ние във всичко трябва да виждаме само положителната страна. В толстоистите ще виждаме широката душа, в анархистите – хората на волята, а в окултизма преобладават знанията. Всичко това е все подготовление към новото учение. Величието на новото учение е там, че то е пълна хармония между тези три учения. От анархистите ще научим смелостта, от толстоистите – чистотата, а от окултизма – знанията. А ние ще приложимъ всичко това на опитъ, като си служим с методите, дадени от Учителя

Б. Боев и Г. Тахчиев говориха в същия дух, върху някои положения на анархизма и толстоизма.

I-ви Младежки събор, 02.07.1923, Разисквания върху рефератите

Още материали за Махатма Ганди може да се видят тук


[1] Става дума за новия български цар Симеон, тъй като това Слово е изнесено на другия ден след смъртта на цар Борис – 29 август 1943.

[2] Charles F. Andrews CFA Christ’s Faithful Apostle (Верен Христов Апостол)

[3] 1931, October 3 Went to see Charles F. Andrews at Canterbury.

Категории