Словото

Учителя за пеенето и музиката

Аз бих желал всички да пеете и да свирите по най-новите правила на изкуството. В песента ви да има чувство, мисъл, да има светлина и топлина. Една от задачите на ученика е да знае да пее. Той трябва да изучава пеенето като първа необходимост, като пръв и необходим предмет в Школата. Който не знае да пее, той не може да бъде ученик! Музиката не е нищо друго, освен приложение на Божествените добродетели. Ако не можеш да изпееш една добродетел, ти не можеш и да я приложиш!

Щом се домогнете до природната музика, вие ще научите онези природни, творчески гами, чрез които е създаден светът. Състоянията на всички живи същества се сменят според природните гами, т.е. музикално. Щом се смени гамата, сменя се и състоянието. Като знаете това, чрез музиката вие можете да въздействате на мислите и на чувствата си, да се повдигате. Често хората губят основния тон на живота си, вследствие на което произвеждат вътрешен дисонанс в състоянията си. Ако сте нервен, неразположен, раздразнен, започнете да пеете тихо – гласно или мислено, докато смените състоянието си. Музиката,пеенето помага за развиване на дарбите в човека. Всички велики, гениални хора, които са минали през големи страдания и изпитания, са били музикални. Те имали правилни, високи, добре развити чела.

Мнозина мислят, че за да се простят греховете им, трябва да правят големи добрини или да станат видни певци и музиканти. В човешкия свят е така, но в Божествения свят не се иска много нещо от човека. Достатъчно е той да попадне в една от гамите на Природата, за да започне да пее. Истинското пеене подразбира мисъл. Като мисли право, човек може да пее. Следователно, щом станете сутрин, започнете да пеете – мислено или гласно, но без колебание и съмнение в себе си. Не казвайте, че не можете да пеете. Чрез пеенето вие влизате в основата на Живота. Сам по себе си Животът е музика и хармония. Човек е изпратен от Небето с музика и песен, следователно, музиката не е чужда на душата му. Той е потопен в музика и на това основание може да пее и да свири. Той трябва да направи крачка назад, да се върне в своето първично състояние на музика и песен, на хармония и мелодия и оттам да тръгне напред.

Когато пеете, мислете върху думите и върху тоновете. Мислете за да бъдете сдвободни. Пеене без мисъл не може. Може да пееш механически, но няма полза. Искаш да пееш, не търси удобства. Пей със зътворена уста, ако е студено. Когато въздухът е топъл, пей с отворена уста. Пей! „Аз немога да пея.” Ти предрешаваш нещата. Казваш, че не можеш да пееш. Може да не пееш на глас, но на себе си ще пееш.

Вие мислите за много работи, но за същественото, за музиката не мислите, а вашият живот зависи от музиката. Човек щом умира, не е достатъчно музикален, а само е напръскан с музика.

Музиката е изкуство за трансформиране на жизнената енергия в човека. Десет милиона струва едно гърло, един ларинкс. Вие имате най-хубавия инструмент, който ви е даден. Отгоре на всичко не го оценявате. Като не го употребявате, губите. Когато не сте разположени, значи време е да пеете! 

Категории