Словото

Учителя за разрушената планета Фаетон

Фаетон – загадката на изчезналата планета (общодостъпна информация)

Стара загадка за учените астрономи е полето астероиди, намиращо се в пространството между Марс и Юпитер. Още в древността звездобройците са се дивили на това разположение на космическите тела. Мнозина били на мнение, че на това място трябвало да има още една планета.

В Грузия се пази копие на документ от 1561 г., в който се споменава, че около Марс има още една звезда. На глинени таблички на древни шумери (ІV хил пр.н.е.) са фиксирани сведения, от които следва, че между орбитите на Марс и Юпитер хората са наблюдавали „планета невидимка“. Подобни тайни може да се срещнат и в древнокитайските летописи.

Случайността помогнала да се хвърли светлина на загадъчната планета. През 1766 г. немският астроном, физик и математик Йохан Тициус формулирал, а друг немски астроном – Йохан Боде, обосновал числова закономерност в разстоянията на планетите от Слънцето. Според тази закономерност между Марс и Юпитер трябва да съществува „планета №5“.

Това, че правилото Тициус–Боде работи, се доказва от откриването на Уран, Нептун и Плутон. В края на XVIII век на конгрес в немския град Гота било решено да се започне търсене на липсващата планета. Но никой от астрономите, на които било възложено наблюдението, не сполучил.

Планетата била открита през 1801 г. от Джузепе Пиаци, директор на обсерваторията в Палермо (о. Сицилия). Когато изчислили орбитата на това космическо тяло, се оказало, че то се движи точно на разстоянието от Слънцето, предсказано от правилото Тициус–Боде. Астрономите ликували – открита била липсващата планета. Нарекли я Церера, в чест на богинята покровителка на Сицилия.

Но скоро радостта на учените била помрачена от редица нови открития. През 1802 г. между Юпитер и Марс е открита още една малка планета – Палада. През 1804 г. – трета планета – Юнона, а през 1807 г. – Веста. И така, там където очаквали да открият една голяма планета, открили 4 малки.

Междувременно потокът открити малки планети (наричат ги още астероиди, тоест „звездоподобни“) не спирал и към 1890 г. вече били известни над 300. Астрономите стигнали до твърдото убеждение, че между Марс и Юпитер по орбита около Слънцето се върти цял рояк малки планетарни тела. Днес са известни около 2000 астероида и по някои оценки броят им може да надвиши 7000.

Всички те се движат на разстояние от Слънцето, както и Церера – 2,8 астрономически единици (една астрономическа единица е равна на разстоянието от Земята до Слънцето, или 150 млн. км). Именно това обстоятелство позволило на немския астроном Хайнрих Олберс още през 1804 г. да изкаже хипотеза, че малките планети са се образували в резултат на разпадането на една голяма планета на парчета. Тази планета той нарекъл Фаетон, изхождайки от древногръцкия мит.

Така красивата легенда получила реално научно обоснование. Макар че някои съвременници на Олберс (Хершел, Льоверие, Лаплас) изказали други предположения за произхода на астероидите, с най-голяма популярност се ползвала гледната точка на Олберс, която най-добре обяснявала всички известни по това време факти.

Хипотезата на немския учен се оказала толкова правдоподобна, че съществуването на Фаетон се смятало за общопризнато до 1944 година, до появата на космологичната теория на Ото Шмит, който обяснил възникването на астероидите по друг начин. Според тази теория астероидите не са отломки на Фаетон, а материя на необразувала се планета.

През 70-те години на ХХ век започнало да преобладава мнението, че Фаетон не е съществувал, а е имало останки от нереагирало първично вещество от протослънчевата мъглявина, от което е възникнал астероидният пръстен между Марс и Юпитер.

Московският астроном А. Чибисов, използвайки методи на небесната механика, се опитал да „събере“ астероидите заедно и да определи приблизителната орбита на родителската планета. Той стигнал до извода, че е невъзможно да се определи нито областта, където се е взривила планетата, нито орбитата, по която тя се е движила преди това.

Азербайджанският учен И. Султанов подходил към този въпрос от различна страна. Той изчислил как трябва да са се разпределили в пространството отломките при взрива на планетата. Получените данни сравнил със съществуващото разпределение на астероидите. Резултатът се оказал не в полза на теорията на Олберс.

Но в началото на 70-те години на ХХ век астрономите изчислили хипотетичната маса на планетата и предположили, че разрушението се е случило приблизително преди 16 млн. години. За толкова дълго време под въздействието на планетите орбитите на астероидите са се оплели толкова, че просто е невъзможно да се възстановят началните условия.

Много защитници на Фаетон поставят под съмнение тази дата. Ако Фаетон се е взривил преди 16 млн. години, то откъде се е взела следата от астероида, паднал на Земята преди 65 млн. години? Като алтернатива те предлагат по-задна дата – 4 млрд. години.

Няма единство сред специалистите и за причините за гибелта на планетата. Едни смятат, че Фаетон е загинал в резултат на вулканична активност, други – че планетата е разкъсана от центробежната сила поради бързото ѝ въртене. Някои виждат причината за нейната гибел в сблъсък със собствения ѝ спътник или опасно сближаване с Юпитер.

Редица астрономи свързват гибелта на Фаетон с движението на Слънчевата система през струйните потоци на Млечния път. Преминаващата покрай звездата сила е разрушила Фаетон със своята гравитация. С такова развитие на събитията не са съгласни привържениците на звездната теория, които смятат Фаетон не за обикновена планета от Слънчевата система, а за звезда джудже.

Съдбоносна роля в гибелта на планетата е изиграл струен поток, който буквално бил натъпкан с комети. Най-голямата от тях нанесла съкрушителен удар по Фаетон, в резултат на който настъпил взрив. Парчета от разкъсаната звезда, смесени с кометите, са се разлетели в различни посоки. Излизайки от орбитата между Марс и Юпитер, те се сблъсквали с планетите в Слънчевата система, оставяйки чудовищни кратери върху тях.

Такива сблъсъци до неузнаваемост обезобразили най-близката планета – Марс. Земята, в сравнение с Марс, пострадала по-малко. Някои учени свързват взрива на Фаетон с гибелта на динозаврите и началото на новия еволюционен кръг от жизнени форми на Земята.

Специалистите от изследователския център на НАСА виждат причините за гибелта на планетата Фаетон в неустойчивостта на нейната орбита между Юпитер, Марс и астероидния пояс. В резултат на взаимодействието на планетите и астероидите последните също започнали да променят своите орбити. Част от тези астероиди започнали да пресичат орбитата на Земята и да бомбардират нея и Луната. Внасяйки хаос във вътрешната част на Слънчевата система, Фаетон е изчезнал – по-скоро движейки се по силно разтеглена орбита, тази планета опасно се е приближила към Слънцето и е била погълната от него.

Сега активно се разработва хипотеза, според която планетата Фаетон не е загинала, а продължава да съществува отвъд орбитата на Плутон. При преминаването на новия етап на развитие (от планета в звезда) преди около 4 млрд. години тя е „изхвърлила“ около 10% от своята маса (кората или „черупката“), която и станала астероидният пояс на Слънчевата система.

Досега всички опити да се открие Фаетон са били неуспешни, макар присъствието на странично гравитационно поле в Слънчевата система да е забелязано отдавна. През 80-те години на миналия век американските космически апарати „Пионер“ и „Вояджър“ с приближаване към границите на Слънчевата система започнали все повече да се отклоняват от изчислените траектории.

Изчисленията показали, че отклоненията са предизвикани от наличието на гравитационно поле на неизвестна планетна маса зад орбитата на Плутон. А през 1997 година американските астрономи обяснили, че открили малка планета в периферията на Слънчевата система. Тя се върти около Слънцето по елиптична орбита, приближава се към него на минимално разстояние 35 а.е. и се отдалечава максимално на 130 а.е.

Вероятно тази планета трябва да смятаме за Фаетон? И именно тази звезда преди 2000 години са видели влъхвите от Изтока, а нейното описание се среща в древните хроники?

Отговорите на тези въпроси и множество други, свързани с тайните на „планетата невидимка“, тепърва предстои учените да дадат в бъдеще.

В. Сядро, Т. Иовлева, О. Очкурова, „100 знаменитых загадок природы“

Източник: http://megavselena.bg/faeton-zagadkata-na-izcheznalata-planeta/

 

Учителя за разрушената планета Фаетон

Всяка промяна, която става в цялото, едновременно с това, тя се отразява и върху частите. Чувствителният човек всякога възприема промените, които стават в Природата. Ако някъде се разрушава една планета, това разрушение ще се почувства от много хора на земята. Много от страданията и радостите на хората се дължат именно на някакви промени в космоса или на страданията и радостите, които други същества преживяват, а те ги възприемат.

Небесната механика коренно се отличава от земната. Хиляди години нашата земя се движи в пространството и, благодарение на великите закони на Битието, тя и до днес спазва законите на равновесието. Достатъчно е най-слабото нарушение на тези закони, за да измени тя своя път на движение. Стане ли това, катастрофата е неизбежна. Вие ще се намерите на хиляди километри далеч от земята. – Имало ли е такива случаи? – Имало е такива случаи, ако не със Земята, с други планети. Причината за разрушаване на някои планети е отклоняването на земната ос от първичното ѝ положение. Тази е физическата причина, обаче, има и духовни причини за разрушаване на планетите. Върху този въпрос окултната наука мълчи. Окултистите знаят причините за разрушаването им, знаят различни теории за това, но мълчат.

Цялата вселена е пълна все с войни. Какви аутодафе има във вселената. Като погледнеш, цели слънчеви системи изгарят. Учените хора виждат запалена една звезда, блесне, наричат го „възпламенила се“. Но всичките тия същества които са там изгарят, създава се друг свят. Някоя планета стане на парчета. Ще намерите само остатъци – между Юпитер и Марс има една област, пълна с останки от разрушението на една планета. Там са разпръснати хиляди парчета, които се движат. И до сега астрономите не знаят, какви са причините. Но последствията ги имаме.

Голяма катастрофа е станала в нашата слънчева система и затова има разрушена планета. Грехопадането, което влезе в хората, се дължи на това, че преди няколко милиона години – няма да ви кажа колко – преди няколко милиона години, тъй в далечното минало, нашето слънце минало през едно черно слънце, което оставило всички лоши последствия. Без малко щяла да се изличи цялата човешка раса. И тогава, за да ни спаси от нашето лошо положение, в което сме се намирали, Господ създал наша земя. Казва: В начало Бог създаде небето и земята и земята беше неустроена. Тогава създаде слънцето и луната, за да улесни сегашния наш живот. Сегашният наш живот дошъл до пътя да се освободим от това черно слънце, което дава съвсем друга насока.

Сега не ви казвам да вярвате това. Те са теории, които обясняват, че Господ така направил света. Но непрактично е. Противоречията в живота са създадени от нас. Противоречията в живота ние ги създаваме. В сегашния живот, за да разберете произхода на злото, съберете двама музиканти. Най-първо дайте им един хубав роял първокласен. Никой да няма при тях, единият ще свири и другият ще свири, няма да се спорят. И двамата започнат да се хвалят, че са благодарни. Но пуснете публиката да ги слуша, веднага ще се измени тяхното състояние. Публиката ще започне да преценява, който от двамата свири по-хубаво: първият или вторият? Веднага ще се яви амбиция. Единият ще свири да се покаже и другият ще свири да се покаже. Стане вълнение у тях. Най-после публиката се произнася, че онзи свири по-добре, другият казва – публиката не разбира.

Категории