Словото

Учителя за ролята на техниката в съвременния свят

Един брат каза:

– Някои от дарбите, за които говорят окултните науки, съвременните хора откриха чрез техниката. Например безжичният телеграф, телефона, радиото и пр.

Догдето си изработят потребните орани в човешкият организъм се създадоха тези апарати. Това е едно преходно състояние. Значи после самият човешки организъм ще развие тези органи в себе си.

На всички е известно, че при предаване и приемане на телеграмите има предавателни и възприемателни станции. Такива станции съществуват и в психическия живот на човека. Представете си, че в този живот на човека има само предавателни станции, а няма възприемателни. Как мислите, какво ще бъде тогава положението на човечеството? От две хиляди години насам християнството се сили да построи възприемателни станции, чрез които хората да възприемат всичко онова, което небето им изпраща. В новата култура хората ще се снабдят вече и с възприемателни и с предавателни станции за небето. Който няма собствен телефон или телеграф, той ще бъде принуден да се ползва от тоя на своя ближен. За предпочитане е всеки човек да има свой собствен телефон, телеграф или свое собствено радио да си служи с него, когато му потрябва. Голяма привилегия е за човека да има свое собствено радио. Да има човек свое радио, това значи направо да възприема знанието отгоре и после да го асимилира в себе си.

– Какво е Вашето гледище за мнението на Ганди против техниката?

Ганди поддържа Учението на Толстоя. И Толстой се опълчваше против техниката.

Ние не можем да се избавим от техниката. Стомахът, белият дроб и главата са технически построени.

Техниката трябва да дойде да освободи животните от непоносимия труд. На животните трябва да се даде свобода. И в механиката ще стане преврат в бъдеще.

Земята изкарва даже повече жито, отколкото е потребно. Храна има предостатъчно за всички. В Южна Америка са изхвърляли в морето 20 милиона тона кафе, за да се поддържа цената на кафето. В Америка преди години намериха за по-износно да горят жито вместо въглища и след това настана криза в Америка. Трябва една философия на Природата. Житото не трябва да се гори. То е дадено като хранително средство на хората. Не трябва да се употребява вместо въглища.

После има много други недъзи, които трябва да се отстранят. Хората трябва да престанат да употребяват въглища. В бъдеще ще свалят атмосферното електричество от горните атмосферни слоеве.

Германският народ може да даде нещо в умствено отношение, в техниката. А славяните са устроени да бъдат носители на идеята за Братството. В германския народ има нещо хубаво, което в бъдеще ще се развие.

Категории