Словото

Учителя на ул. „Опълченска“ №66 (1905-1927 г.)

Категории