Словото

Функционалност на електронното Слово и пътищата до него

Електронната библиотека в Портала към съзнателен живот и Библиотека Петър Дънов

Промените в начина на живот и общуване на хората през последното десетилетие, предизвикани от бурното развитие на компютърните технологии и Интернет, обезмислиха дискусиите „ЗА“ функционалността на електронното Слово по принцип и поставиха на дневен ред въпросите, свързани с начините, по които можем да осигурим най-адекватен, лесен, бърз и разнообразен достъп до електронните ни библиотеки. От няколко години насам се отбелязва изключителен напредък и по осъществяването на идеята за създаване на максимално пълна и подредена електронна база, съдържаща автентични материали от и за Учението и Учителя, до която да има свободен достъп на всеки потребител от всяко кътче на планетата по всяко време.

Настоящото съобщение си поставя за цел да предостави достатъчно информация за структурата, съдържанието и функционирането на библиотеките в Портала към съзнателен живот ( beinsadouno.com) и в Библиотека Петър Дънов (petardanov.com).

Раздел I. Порталът към съзнателен живот

1.Порталът към съзнателен живот съдържа три базови библиотеки:

1.1. Базата „Лекции”, която се намира в старата платформа на сайта е попълнена с почти всички издадени до момента лекции, беседи и слова (3553 публикации).

1.1.1. Всяка публикация посочва точното време и място на изнасяне на лекцията и поредния номер от годишнината на съответния клас. В голяма част от публикациите е посочено и заглавието на съответния том, както и подробности по издаването му. Предстои нанасянето на тази информация и в останалите лекции.

1.1.2. Базата „Лекции” притежава и прецизна търсачка, която позволява на потребителите да подбират нужните им материали по няколко параметъра едновременно – тип, дата и място на изнасяне, заглавие, съдържание и по повече от една ключови думи.

1.1.3. На всяка страница от базата с лекции са предвидени опции за увеличаване и намаляване на шрифта, отпечатване на текста и изтеглянето му в Word формат.

В старата платформа на Портала все още могат да се ползват страниците с упражнения, молитви и музика от Учителя. Предстои постепенното им прехвърляне в новата платформа на сайта. На Главната страница на Портала са осигурени линкове до стария сайт и до неговите отделни секции. Гугъл търсачката на Главната страница на Портала включва и страниците от старата платформа. Подобно съвместно съществуване не само не пречи и не затруднява функционалността на библиотеката, но напротив – допринася за осигуряване на разнообразен начин на достъп и поднасяне на Словото в електронен вид, така че то да може да задоволи всякакви нужди и предпочитания на потребителите.

1.2. Портал Уики

1.2.1. Портал Уики бе създаден с цел да се осигури лесна и безопасна за сайта платформа, където всеки минимално грамотен потребител би могъл доброволно да съдейства при подготовката на текстовете за електронен формат. Екипът на Портала изразява огромната си благодарност към всеки един сътрудник, който дари от времето и уменията си, за да помогне при корекцията на разпознатите след сканиране текстове. По време на работата над тях стриктно се следеше за максималното запазване на оригиналното Слово, като бяха замествани само буквите, които не съответстват на съвременния български държавен стандарт, и със спазване нормите на съвременния български правопис.  Остарелите думи бяха запазвани в текста, като под линия бяха вмъквани нужните обяснения. Уики платформата съхранява информация за всяка корекция на текстовете от момента на първоначалното им качване и позволява при нужда да бъдат отменени неправомерни корекции. Всички публикации бяха старателно сверени със сканираните оригинали и проверяващият екип положи максимални усилия да запази автентичността им.

1.2.2. Всяка страница с лекции в Портал Уики е осигурена с класифициращи линкове, които позволяват на потребителите бързо да преминават от конкретната лекция към страниците, в които тя е включена:

– книгата, в която е публикувана:

– класа, към който тя принадлежи;

– годишния хронологичен каталог за съответната година, който включва всички изнесени лекции

– годишния хронологичен каталог с лекциите от сътветния тип.

Работата над пълното осигуряване на всички страници с всички нужни линкове продължава и в момента.

1.2.3. Страницата „Беседи в хронологичен ред” е построена по образеца на съответната страница в библиотеката Триъгълник. Тя е подредена  по години (1898 – 1944). Всяка годишна страница предоставя линкове към страница с класификацията на беседите по типове и към списъка на книгите с беседи. Тя е разделена на секции по месеци и всяка беседа е маркирана с датата на изнасяне и с типа на беседата. От всяка годишна страница потребителите лесно могат да стигнат до самата беседа и до всички, свързани с нея страници. Подреждането на беседите по хронологичен ред бе направено в съответствие със съществуващите в момента каталози. (След обстойна дискусия екипът стигна до решението, че функционалността на страницата с Беседи в хронологичен ред би пострадала, ако до линковете с името на всяка беседа има прекалено много информация за нея и то такава, която при нужда лесно може да бъде намерена само с един клик след отварянето на страницата с текста на беседата. )

1.2.4. Страницата „Книги с беседи” предоставя на потребителите списък на  книгите, от които са взети текстовете, публикувани в Портал Уики. Страницата е подредена в секции по типове беседи. В секциите с Неделни беседи и Съборно слово книгите са подредени по годините на изнасяне на беседите. До линка към книгата са посочени  годината и мястото на издаване. Предстои попълването на информацията за издателствата. В секциите с УС, ООК и МОК книгите са подредени по учебни години и до всеки линк има информация за годината и мястото на издаване. (Все още е в процес на разработка подобна страница във втория раздел на Портал Уики – Уикипедия, където по проект би трябвало да бъде съставен изчерпателен списък на книжните издания с беседи по години, като на всяко издание бъде посветена страница с максимално възможна и достъпна информация за самото издание, издателството и по възможност линк към сканираното копие. )

Страниците, посветени на отделните книги, освен списък с линкове към отделните беседи в нея,  съдържат информация за книгата, линк към сканирано копие за изтегляне и за четене, както и линкове към издателствата (доколкото това е възможно). От всяка страница с книга потребителят има достъп до базовите страници с класификацията на беседите по тип и към страницата с хронологията.

1.2.5. На всеки тип беседи има посветена специална страница с пълния списък на беседите от този тип, класифицирани по хронологичен ред  и/или по учебни години, както и по заглавията на книгите, в които те са отпечатани.

1.2.6. Освен страниците с беседи, екипът на Портал Уики е започнал да попълва библиотеката и с други книги и периодични издания в електронен формат, в които има публикувани материали от и за Учението. С малки изключения почти всички издателства на подобна литература с радост предоставят своите книги за публикуване в електронен формат, като по този начин подпомагат популяризирането на своите издания и на Словото и осигуряват максимално лесния и бърз достъп до него.

1.2.7. Във втората секция на Портал Уики – Уикипедия се работи над събиране и подреждане на информация за Учението и Учителя, както и за и личности, събития и издания, свързани с него. Особено ценни за функционалността на електронното Слово смятам страниците, в които наши сътрудници събират откъси от словото по тематичен признак. Те са събрани в секцията Уикицитати, подсекциите Песни, Молитви и Формули и в подсекцията Поучителни истории и притчи. Все още очакват своите екипи страниците, посветени на Паневритмията, на упражненията и музиката, Термините, понятията и символите, личностите и кореспонденцията, местата,  свързани с Учението.

1.2.8. Портал Уики има предвидени страници за Словото, издадено на различни езици. Започната е работата по страниците на немски, английски, италиански езици. Особено добре е разработена страницата за Словото на руски език, което дължим на усърдната работа на Александра Чистякова от Петербург.

1.2.9. Портал Уики притежава търсачка, обхващаща всички страници на платформата, която може да намира страниците по заглавията им и също да търси определена дума в текста на страниците като подрежда последните по реда на създаването им. Тя облекчава търсенето на специфична информация в текстовете на всички беседи и събирането на мисли по различни теми. Освен нея платформата предвижда цял набор от инструменти за класифициране на страниците по специфични признаци, което дава възможност за бързо и лесно откриване на страници при недостатъчно предварителна информация за тях.

Платформата Уики притежава опции за следене на промените в цялата платформа, както и историята на създаване и развитие на всяка страница с никовете на сътрудниците, които са работили по нея. Това я прави едновременно широко достъпна и лесна и от друга страна безопасна за работа на голям и разнороден екип от сътрудници без нужда от строга йерархия и организация на сътрудниците. Всичко изброено дотук прави Портал Уики многофункционален перспективен  проект, който може да предостави възможност на всеки, който би желал да се включи в работата по осигуряване на максимално свободен, широк и адекватен достъп до Словото от всяка точка на планетата.  

Възможността за включване на много хора от различни населени места и дори държави, които сами да избират по вътрешен личен усет с какво и по какъв начин и кога да помогнат за попълването, обогатяването и популяризирането на библиотеката само по себе си е най-ценната функция на електронното слово. По този начин  то качествено се отличава от традиционните начини за книгоиздаване и разпространение, при които огромното болшинство читатели са само пасивни потребители.

1.3. Потребителска (форумна) библиотека на Портала

1.3.1. Потребителската библиотека на Портала е изградена върху платформа от форумен тип. Тя включва  най-търсените от потребителите секции, в които те лесно могат да се ориентират и дори да вземат участие без това да изисква специална връзка с екипа на сайта, каквато е задължителна при желание за  работа в Портал Уики. 

1.3.2. Секцията за теглене е прецизно разделена по категории на материалите (аудио, видео, хартиен носител) и подкатегории по тип на качените материали. Дървовидната структура позволява дори на най-неопитния потребител лесно и бързо да се ориентира в секциите и огромния брой на качените файлове, и да подбере това, което му е нужно в момента. Книгите за теглене са особено удобни за потребителите, които ползват електронни четци, защото са с малък размер и удобни за ползване в офлайн режим. Същото важи за аудио и видео файловете, които не винаги и не навсякъде са достъпни онлайн, докато изтеглени, могат да се ползват без зависимост от скоростта и доставката икачеството на връзката с интернет.

1.3.3. Секцията с песни е разделена на две подсекции: Братски песни и Песни от Учителя. Всяка страница с песен съдържа текста на песента, копие от страницата с нотния текст, бележка с информация за създаването и подробности, свързани с текста, музиката, смисъла и предназначението на песента, както и съвети от Учителя за изпълнението и. Източник на материалите е книгата, издадена от ИББ – 2006 г. Засега няма техническа възможност в страниците да бъде включен звуков файл с изпълнение на песента, какъвто е предоставен в старата платформа на сайта за някои от песните.

1.3.4. Секцията с молитви и формули от Учителя е разделена на съответните две подсекции и съдържа съответно 71 молитви и 88 формули с източник изданието на ИББ „Молитви, формули, песни” – 2009 г.

1.3.5. Секцията с мисли от Учителя, които се появяват на началната страница под рубриката За Размисъл Днес, се попълва само от модераторския екип и в момента съдържа около 520 единици. Предстои значителното и обогатяване с мислите по теми, събирани от обикновените потребители и модераторите в действащия форум. Особено предпочитани от нашите редовни потребители са секциите Притча за днес, Утвърждение за днес и Молитва за днес, които се генерират по случаен принцип от платформата и се зареждат от съответните бази.

1.3.6. Най-важните подфоруми на Портала към съзнателен живот са посветени на Учението и Учителя. На началната страница се виждат само последните теми от тях. Тези подфоруми дават възможност на всеки потребител да участва в дискусии и в размисъл над Словото. Особената ценност на този начин за разпространение на Словото в електронен вид е внимателното му сортиране по теми, които вълнуват обикновените хора, но при това извличане на мисли, притчи и упражнения от беседите, стриктно се спазва правилото за осигуряване на всеки цитат с линк към съответната беседа. По този начин се осигурява истинският контекст на мислите и упражненията и дори случайно попаднал през Гугъл търсачките човек може да стигне лесно до целите беседи и книги в електронен вид.

1.3.7. Специално трябва да се отбележи подфорумът, посветен на системното изучаване на лекциите и беседите, който включва ежеседмично онлайн „четене – представяне” на една Неделна беседа (в хронологичен ред) и едно Утринно слово. От 15 март 2008  до момента са представени 285 Неделни беседи и 161 Утринни слова. По време на летния събор представянето на Неделните и Утринните беседи се замества с ежедневно представяне на Съборните беседи в синхрон с четенето им в школата на Седемте езера.

1.3.7. През годините на съществуване на форума бяха направени опити да се представят Темите за писане от Учителя. Подфорумът стартира при много голям интерес,  ноза съжаление не може да си намери достатъчно свободен и ентусиазиран модератор, който да представя темите, да стимулира участието на потребителите  и да следи за спазването на специфичните за него правила.

1.3.8. Особена роля за функционалността на електронното слово имат и секциите от Галерията и сбирката от клипове, посветени на Учителя и на Школата, и съдържащи видео и снимков материал от архивен и образователен характер. На огромен интерес се радват подсекциите с клипове за Паневритмията (33188 гледания),Музика от Учителя (над 40000 гледания общо за клипове и онлайн аудио с двоен превес на вторите) Мисли от Учителя (50 000 гледания), Лекции от Учителя (10 000 гледания). Статистиката ясно показва най-популярния път за достигането на електронното слово до стотиците хиляди потребители по целия свят.

Екипът на Портала изразява огромната си благодарност на всички свои сътрудници и потребители, на всички братя и сестри и съработници от останалите братски сайтове, които са допринесли и продължават да допринасят за създаването и развитието на сайта и неговите библиотеки.

Раздел II – Библиотека Петър Дънов.

2. Библиотека Петър Дънов (petardanov.com) дължи съществуването и богатството си на своя създател Христо Вътев и на десетките сътрудници, които през годините на нейното функциониране  усърдно работят над попълването и подреждането на материалите и над техния максимално добър за потребителите външен вид. Замисълът на библиотеката, по който тя се отличава от останалите електронни библиотеки, бе:

–  да събира всякакви материали, свързани с Учението и Учителя и да ги сортира в прецизно оформени и структурирани раздели и подраздели с цел максимално добър достъп и ориентиране  на потребителите.

– да предостави възможност на неограничен брой хора от целия свят да участват в проекта -преди всичко за да бъдат в близък контакт със Словото и да вложат своя труд и умения в изграждането на място, където нуждаещите се винаги могат да намерят своето спасително зрънце.

– Форумната платформа, на която е изградена библиотеката се оказа идеалният вариант за осъществяване на замисъла, постигане на целите и за хармонично функциониране едновременно в ролята на почти неизчерпаем източник и на почти безкрайно поле за работа на много хора.

2.1. Основен раздел на библиотеката е сбирката с беседи, подредени по хронологичен ред. За всяка година е създаден  отделен подфорум, в който са събрани беседите от съответния период, оформени като теми. За по-добра функционалност при подреждането на темите и за ползване възможностите на софтуерната платформа при озаглавяването на всяка тема е използван код, съставен от датата на изнасяне на беседата, написана в обратен ред (година, месец, ден), съединени с долни черти. По този начин е избегната опасността от разместване на темите при допълнителна работа с тях и беседите се откриват значително по-бързо. Голяма част от беседите са класифицирани по тип, но пълната им класификация очаква своя сътрудник.

2.2. Голяма част от беседите са съпроводени от изключително ценни бележки и линкове, които препращат потребителя към хартиените издания, в които е публикувана съответната беседа ( в pdf формат), а под повечето беседи е прикачен pdf  файл с нея, изрязан от цялата книга.

2.3. Вторият раздел на библиотеката е посветен на книгите, издавани от 1920г. до 2012 г. Той включва

– общ списък на всички класове от всички издателства – подреден по класове.

– списък с изданията преди 1950 г. и на издателствата „Бяло Братство”, „ Жануа”, „Алфадар”.

– безценен е проектът с фотокопията на разчетените стенограми, предоставен от Държавен архив. Той дава уникална възможност потребителите да се докоснат до оригиналите, по които е издавано Словото. И този раздел все още очаква своите сътрудници, които сравняват файловете с оригиналните ксерокопия.

2.4. В допълнителния раздел са събрани Аудио беседи , История и хронология на братството, Беседи подредени по класове и хронология . Много от страниците са свързани с линкове към Портал Уики. От своя страна много от линковете в Портал Уики водят към материали, качени в Библиотека Петър Дънов. Взаимопомощта и сътрудничеството между двете библиотеки ги превръщат в прекрасен пример за братски отношения и съвместна работа в полза на хората, търсещи мъдростта на Учителя.

2.5.Разделът с текстове от Учителя съдържа ценни и търсени от много хора сборници с молитви, писма, дневници, разговори, Науката и възпитанието, Дипломната работа на Учителя, Завета на цветните лъчи и др. популярни в братството и интересни от истроическа гл. т. книги. Те са публкувани по максимално удобен за потребителя начин – заглавието на всяка глава или раздел от книгата представлява линк към тема, в която е публикуван съответният  текст. Това спестява дългото ровене и превъртане на електронната страница, за да се открие нужото място от книгата.

2.6. По Подобен внимателно обмислен и старателно реализиран начин са публкувани и книгите в следвашите раздели:

– Документални и исторически книги

– Изгревът на Бялото Братство пее и свири учи и живее

– Книги с тематични извадки от Словото на Учителя (особено търсени от много хора и доста от тях очакват сътрудници, които да оформят книгата по образеца на останалите)

2.7. Секцията за теглене предоставя около 350 файла основно с книги и до момента има около 14000 тегления.

2.8. В галерията са грижливо събрани всички известни до момента архивни снимки на Учителя и от историята на Школата, фотографирани личните вещи на Учителя и негови ръкописи, писма. Събрани са и албуми с картини и други творби, посветени на Учителя (Лили Димкова и Борис Георгиев) и вълнуваща сбирка от снимки на заглавните корици на първите издания на Словото.

2.9. Секцията с видеоклипове съдържа около 350 единици в 20 категории и се радва на интереса на много от посетителите. Тя се попълва непрекъснато, за да отразява новите събития и да предоставя на своите потребители възможност да намерят всичко, което им е необходимо като видео материал. Към клиповете заслужават да се отбележат 21 беседи на МОК във видеоформат.

2.10. Уникална сбирка бе направена от Христо в раздела Календар – В него на всяка дата от календара са събрани всички беседи, изнесени на тази дата през различните години.

Библиотека Петър Дънов до момента наброява почти 700 регистрирани потребители и още стотици нерегистрирани, които ежедневно я посещават и публкуват в много сайтове и социални мрежи извадки от словото с линкове към съответната страница от библиотеките.

Библиотеката разполага с характерната за този софтуер търсачка, с която могат да се откриват страници по ключови думи и да се прецизира типа и източника на страницата.

Заключение

Библиотеките на Портала и библиотека Петър Дънов сбъднаха стара мечта на много последователи на Учителя – да имат възможност бързо и лесно да открият сред океана от материали това, което им е нужно и при цитиране винаги да могат да дават препратка към съотвения източник. Десетките сътрудници на двете библиотеки винаги са работили и продължават да работят рамо до рамо, помагайки си и допълвайки се тихо и ненатрапчиво като теменужките. Всеки от тях винаги е бил свободен да се присъедини или да се оттегли от работното поле според личните си решения и възможности. Всеки приема с радост новите сътрудници и им помага и ориентира в работата.

Благодарим на Светлите сили, които ни събраха за това общо дело и непрекъснато ни помагат!

В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа.

 

14 март 2014 г.

Д. Иванова и Хр. Вътев

Категории