Словото

Четирите реки в Рая

Първият човек е бил дете, от което се е искало само послушание. Бог е поставил човека в рая, където имало четири реки. Тези четири реки представляват четирите посоки на света: изток, запад, север и юг. Изток представлява правдата, север – истината, юг – доброто, а запад – послушанието. Тия реки имат смисъл само при това уподобяване. Ако човек и до днес още страда, това се дължи, именно, на непослушанието.

В Америка има един доста учен американски професор от Бостънския университет [Уйлям Уорън – президент на Бостънския университет (1873-1903)], който е написал книга с ред исторически доказателства, че раят не се е намирал между реките Тигър и Ефрат, а някъде на Северния полюс [Намереният Рай – люлката на човешката раса на Северния полюс” (1885)]. В Библията се казва, че на мястото, дето бил някогашният рай, е имало още две реки. Де са тези реки сега? Значи това е притча. Съвременните хора не знаят с положителност де се е намирал раят, но предполагат да е бил някъде в Азия.

 Доказва този професор, че преди да изпъдят хората от рая, от Северния полюс, ­тогава там било тропическо място. След това дошла ледената епоха и  Господ турил снега, че никой да не може да иде там. Всичкото богатство е там. Цяла една книга има написана, събрани данни отвсякъде. Русите отидоха там, но ги изпъдиха. Мислеха да влязат в рая с аероплан. И след девет месеца се намериха на 2500 километра вън от рая. И сега им се дава една хубава поука как се ходи в рая. Всеки, който се опита да влезе в рая неподготвен, го изпращат навън. Понеже не можаха да влязат в рая през тези врати, сега отиват на южния полюс, да влязат от другата врата.

Излизането на Адам от рая представлява началото на човешкия живот, а връщането му в рая – края на този живот. Влезе ли човек отново в рая, страданията престават за него и той влиза в новия живот, в живота на веселието и на радостта. Раят на земята се намира в полюсите – в северния и в южния полюс. Мъжът живее на северния полюс, а жената – на южния. Значи раят на Адам се намира на северния полюс, а раят на Ева – на южния полюс. Северният полюс представлява още умствения свят, а южният – духовния. Това са символи, чрез които си служим за изяснение на известни идеи.

Бостънският учен твърди, че като ги изпъдили от Северния полюс, хората си направили друг рай в Мала Азия. Това е негово гледище. Сега не искам да опровергавам. От професорско гледище е така. Обаче окултистите поддържат, че тия четири реки са в самия човек. Те са неговата артериална, венозна система, които съответстват на двете реки Тигър и Ефрат. Другите две реки са симпатичната и централната нервна система. Следователно в тези четири реки има всичките богатства. В една от тия реки имало злато. Слънчевото течение, което е в нервната система, е емблема на Слънцето, на златото в света. Всички онези енергии, които слизат от Слънцето във вид на река, минават през организма във вид на едно течение. Може да ви покажа откъде слиза едната река и откъде слиза другата, но ние се отклоняваме, това не е научно. Това е аналогия. А сега хората извадили този вътрешен рай и го проектирали някъде вън, турили го в Мала Азия. Не, той е в мозъка на човека, но той представя свят не като нашия. Неизмерим е този свят.                                                                                                                                                             

Категории