Словото

Явлението „Супер Луна”

18.03.2011

 

На 21 март в 1:21 ч. настъпва астрономическата пролет.

На 19 март Луната ще премине на 356 577 км от Земята, като така ще бъде на максимално близко разстояние от нашата планета, казва в интервю за БТА д-р Таню Бонев, директор на Института по астрономия към БАН. Той обясни, че в събота ще се наблюдава астрономическото явление "Супер Луна" или "лунен перигей".

На 12 декември 2008 г. перигеят е бил дори още по-близо – на 356 567 километра разстояние между Луната и Земята, припомни д-р Бонев. Средното разстояние до Луната е 384 400 километра, а в апогей – най-далечното разстояние от Земята, Луната достига до 405 500 километра, добави астрономът.

На 19 март Луната ще премине най-близо до Земята, обикаляйки по своята орбита около общия център на масите на системата Земя – Луна, каза Бонев. По думите му интересното е, че това преминаване през перигея съвпада с пълнолунието, т.е. Слънцето, Земята и Луната ще бъдат подредени почти на една линия. Почти, защото когато подреждането е точно на една права линия имаме лунно затъмнение, а такива през 2011 г. ще има на 15 и 16 юни, и на 10 декември, но не и на 19 март.

Както знаем, Луната причинява приливите и отливите, и е очевидно, че когато тя е по-близо до Земята нейното влияние ще бъде по-голямо. Но трябва да се има предвид, че гравитационното влияние на Луната върху земната повърхност е около една десетомилионна част от гравитацията на самата Земя. Това е достатъчно да предизвика приливи и отливи, но не може да бъде причина за промяна в твърдата кора на Земята.

В случай на съществуваща сеизмична активност приливното влияние на Луната би могло да ускори или забави процесите, но то не би могло да бъде причина те да се случат, дори при това голямо сближаване на Луната и Земята, посочи астрономът. Тъй като има основания човек да се замисли над този въпрос, много учени са правили статистически изследвания за това, кога са се случвали големите земетресения през годините.

Специална връзка не е открита

Съвпадението на перигея на Луната с фазата на пълнолуние се случва на периоди през около 413 дни, но такива цикличност на бедствия като земетресения, вулканични изригвания, цунами и други не се забелязва, коментира ученият. Попитан дали е имало природни катаклизми при предишни максимални приближавания между Луната и Земята, директорът на Института по астрономия каза, че е имало, но много повече природни катаклизми е имало и при всякакви други положения на Луната по отношение на Земята и Слънцето.

На въпрос дали смята, както някои чужди учени, че близкото разстояние между Луната и Земята е причина за голямото земетресение в Япония и за последвалите го вълни цунами, Таню Бонев отбеляза, че земетресението се случи на 11 март, тогава Луната е била на разстояние почти 400 000 километра от Земята или по-близо до своя апогей. Причината за земетресението е движението на континенталните плочи, тяхното застъпване, приплъзване и "изплесване", Луната не може да бъде причинител на тези процеси в Япония, посочва астрономът.

На 19 март пълната Луна ще може да се наблюдава от всяка точка в нашата страна, през цялата нощ, стига небето да е чисто, без облаци, каза Бонев. Луната ще изгрее вечерта, непосредствено след залеза на Слънцето, в посока противоположна на посоката на залеза, т.е. търсете я над източния хоризонт.

По-късно през нощта, Луната ще се вижда все по-високо над хоризонта,

достигайки 45 градуса височина около полунощ, след което ще започне да се спуска на запад и да залезе сутринта, добави ученият. Астрономическата пролет ще настъпи у нас на 21 март, в 01 часа и 21 минути през нощта.

Категории