Словото

12 астрологични афоризъма от Джеронимо Кардано и негов оригинален прогностичен метод

Джеронимо Кардано е италиански лекар, математик, астролог и психиатър, направил забележителни открития във всички тези дисциплини. Роден през 1501 г. в Милано, като незаконен син на италианския учен и адвокат Фацио Кардано – приятел на Леонардо Да Винчи. Кардано завършва земния си път през 1576 г. Именно заради това, че е незаконороден, му се отнема официалната докторска степен по медицина и той продължава да практикува като медицински астролог. Първоначално Кардано става известен със своите изследвания и книги в областта на аритметиката и алгебрата. Основният му труд „De subtilitate rerum“ (1550) е посветен на естествената история, и съдържа схващането му за еволюционните принципи. Книгата му за игрите на късмета представлява първата организирана теория на вероятностите. Кардано е описал тактилна система, подобна на Брайловата за обучение на слепи, и я е замислил за обучение на глухи чрез знаци. Известен учен и астролог, Кардано е бил популярен и с две други имена: Hieronymus Cardanus и Jerome Cardan.

12 астрологични афоризъма от Джеронимо Кардано:

1. Когато Венера е със Сатурн и Марс, и в опозиция с Луната, роденият ще е глупак, който се мисли за философ.

2. Когато Луната, в съвпад със Сатурн, се намира в някоя от ъгловите точки на хороскопа, роденият, макар и благородник, ще стигне до бедност.

3. Ако [роденият] има Марс във втори дом, го остави да не се счита за търговец.

4. Зле поставени Марс и Меркурий, в съединение с Луната, сигнифицират крадци и разбойници.

5. Основна причина мъжете да водят самотен живот, е точния съвпад на Луната със Сатурн в хороскопа, или ако тя е крайно наранена от него. За жените също ако Луната е наранена, или Слънцето в Телец е много наранено.

6. Високо разположен и наранен Юпитер, разрушава децата на родения, но запазва неговия имот. При низходяща позиция и ниско разположение, и ако не е наранен – дава деца, но не и имот.

7. Когато Марс и Меркурий нараняват Управителя на Седми дом, и са по-високо разположени от него, то роденият ще убие съпругата или врага си. Даже това ще бъде чрез отрова, особено ако някой от тях има сила в Асцендента.

8. Почти невъзможно е, при липса на планети над хоризонта или на Асцендента, родения да има дълъг живот или да извърши нещо велико в света.

9. При болест, Асцендентът сигнифицира пациента, седми дом – болестта, Светилата – силата на пациента, Злосторниците дават силата на болестта, но осмият дом винаги има дял в сигнификацията.

10. Когато Луната се допира до планети, с природа противоположна на тази на заболяването, особено ако са Добротворци, състоянието на болния ще се подобри.

11. Марс, Юпитер и Венера управляват кръвта. Луната и Венера – апатията. Марс и Слънце – холерата. Сатурн и Меркурий управляват меланхолията. Марс, Меркурий и Слънце – черната холера.

12. Сатурн причинява дълги заболявания. Венера средни и неутрални. Меркурий – разнообразни. Юпитер и Слънцето дават кратки болести, а Марс дава най-острите.

Метод на Кардано за прогностика

Въз основа на личните си наблюдения, Кардано е изградил метод за прогнозиране на това, какво ни очаква в дадена година – добро или лошо. И твърди, че този метод никога не го е подвеждал. Методът се състои в следното: за да се разбере каква съдба ни очаква през дадена година трябва да си спомним какво се е случило с нас 4, 8, 12, 19 и 30 години преди това. Според него числото 4 отговаря на осъществяването, 8 – на Венера и естествените явления, 12 е пълният цикъл на Юпитер и отговаря на успехите; на 19 съответстват циклите на Луната и Марс, 30 е числото на Сатурн или фаталното предопределение.

Т.е. ние трябва да си припомним всички решаващи случки в нашия живот, които са свързани с развитието ни като личности и са се случили преди 4 години. Всички естествени благополучия и трудности, случили се преди 8 години. Лични успехи или неуспехи, които сме имали преди 12 години. 19 години назад – всички премеждия, нещастия или болести. Накрая идват всички трагични или фатални събития, които сме преживели преди 30 години.

Разбира се, трябва да се прецени реално ситуацията – нашата възраст, бъдещите ни шансове и реализация, условията, при които живеем.

 

Използвайки този метод, известният френски окултист Елифас Леви ни дава интересен пример от своя живот, като изследваната година е 1855 г.:

През 1851г. е имал работа, която му е носела скромни, но прилични доходи и известно неудовлетворение, ще се е отнасяло до собствената му реализация.

През 1847г. е бил принуден да се раздели със семейството си и тази разлъка е причинила доста страдания на него и близките му.

През 1843г. е бродел като апостол сред народа и е проповядвал, преследван от завистта на определени хора, като си е спечелил и почит, и омраза.

През 1825г. е бил насила изтръгнат от семейното гнездо и е поел по „онзи съдбовен път”, който го е извел до „познанието и страданието”.

От всичко изброено дотук, Елифас Леви прави извода, че през 1855 г. го очакват труд, бедност, парични затруднения, сърдечни проблеми, смяна на местожителството, известност и недоброжелателство, както и събитие, решаващо за остатъка от живота му. И прогнозата се потвърдила.

Както казва самият Леви : „В заключение мога да заявя, че житейският ми опит за тази година потвърждава за пореден път ефикасността на Кардановия метод.“

Този метод очаква своите бъдещи изследователи, а неговата простота е особено примамлива. Разбира се, има неясни неща – например Марс няма 19 годишен цикъл. Но както се знае – често простите неща са най-ефикасни.

 

Подготвил материала: Радислав Кондаков

kondakov@abv.bg

 

Източник: Използвана литература:

1. Леви, Елифас, „Учение и ритуал на висшата магия”, Издателство „Аратрон”, ISBN 954-626-127-6

2. William C Eldon Serjeant, “The Astrologer’s guide. Anima Astrologiae”, edited by William Lilly (Choicest aphorisms the seven segments of Cardan) (www.new-library.com).

3. Биография на Кардано, Интернет сайт (http://www-history.m…ies/Cardan.html )

Категории