Словото

12-те врати в човешката глава

Учените са изчислили, че този град, т. е. човешката глава има три билиона и 600 милиона клетки. Можете да си представите, какво грамадно число клетки се съдържат в човешкия мозък. На земята съществуват около два и половина милиарда хора, и ние казваме, че това число е грамадно. Какво ще кажете тогава за клетките в човешкия мозък, когато хиляда милиарда правят един билион [милиард]? Можете ли да си представите, какво нещо е човешката глава, която има три хиляди милиарда и 600 милиона клетки, т. е. поданици на своя град? Те влизат и излизат през 12 врати, за да възприемат знанията. Вратите на човешката глава представят главните центрове –  сетива, чрез които човек възприема знанията. 

Съвременните окулисти казват, че днес човек разполага с пет сетива, които още не са напълно развити. У някои хора се развива, или е развито вече шестото сетиво. В бъдеще постепенно ще се развиват и останалите седем. Значи, 12-те врати в човешката глава отговарят на 12-те сетива. Сегашният човек има обоняние, но не може да усеща миризми на повече от стотина до двеста метра. В това отношение, кучето има по-силно обоняние от човека. То може да открие заека само по следите му. Човек казва, че с очите си гледа и вижда всичко. Всъщност, той вижда само близките предмети и мисли, че това е реалният свят. Това не е виждане. Да гледаш нещата, които стоят пред носа ти, това е гледане, но не е виждане. Вижда само онзи, който се движи във всички светове без спъване. Спъне ли се някъде, той не вижда още.  

Категории