Словото

„17-ти декември“ или феноменът „Краят на света“ според Учителя

Идват две студентки при мене и ме питат, какво мисля за този американец[1], който предсказва свършването на света. „Ами вие готови ли сте за този свят?“ Това свършване на света ще бъде велико събитие, с велики салюти ще се поздрави и посрещне Господ. Реките ще придойдат и ще излязат от коритата си. Земята ще се разтърси и ще започне да се радва на Господа. Вулканите със силни гръмове ще поздравяват Господа. Аз ще гледам колко поздрави ще се получат и какви движения ще направи земята. Земята е като една дама, която ще наблюдавам дали играе правилно, или не.

Няма какво да ви увещавам, но си облечете празнични дрехи и когато започне да бумти, ще излезете навън с парадната форма, с бели дрехи. Сега как мислите, какво ще стане на 17-ти? Нали много от вас сте пророци, нали много знаете. Ще се свърши ли светът, или не? На 17-ти светът ще оживее. Много хора ще възкръснат, много хора ще излязат от гробовете си. Аз не отговарям за пророчеството на онзи американец, той сам да си отговаря. Ако излезе тъй, както е казал, ще излезе пророк, но ако не излезе, ще отговаря. Но все-таки този човек е направил едно голямо добро за хората, като е казал, че ще се свърши светът, защото по този начин накарва хиляди хора да се замислят, да се свиват сърцата им и да туптят от страх. Според мене 50% има вероятност да стане тъй, както е казал. Тъй че колкото е голяма възможността да стане, толкова е голяма възможността да не стане.

Всички, които присъствате тук, ако ви подложа на гласуване, ще гласувате да не стане. Защо? Защото не са приключени сметките ви. Това е маловажен въпрос, защото всичко това засяга само тялото ни. Когато и да е – 9-ти или 17-ти, все ще дойде, безразлично дали колективно, или единично. Все ще дойде едно 17-то число, когато ангелите ще кажат: „Стига вече! Ще трябва да се върнеш при баща си, защото според новия план тук ще минава регулация и къщата ви ще се развали.“ Препоръчвам ви да извадите всяка омраза и съмнение от вашите души.

Да познаваме Бога Истиннаго, там е вечният живот. Сега, като дойдат някои при мене, страх ги е да не ги позная. Тези две госпожици, които дойдоха при мене, ме питат: „Как вярвате, че това, което е казал този американец, е вярно?“ Казвам им: „Вие ще умрете на 17-ти, от 17-ти ще възкръснете. До 17-ти ще бъдете като гъсеници, а от 17-ти ще станете пеперуди.“ Те ме питат за бъдещето си. Аз им казах: „Понеже ще се свърши светът, то за новия живот, който иде, може да ви гадая, но не за стария. Няма какво да ви казвам, защото всичко е написано, знае се всичко, което има да се случи.“ Тези две госпожици се заинтересуваха.

Сега в света идат промени, които ще станат все за добро, което добро хората тълкуват по крив начин. Светът ще се промени, в хората ще станат големи преобразувания. Може и във физическия свят да станат земетресения, ако не сега, то за в бъдеще.

Аз ще ви дам едно златно правило, което ще трябва да си го запишете, а то е следното: „Всичко мога да направя чрез живия Господ на любовта, Който всичко в света е създал.“ Това е моето поздравление за 17-ти от този месец и когато дойде Христос, така да Го посрещнете. Когато започнат да бумтят гърмежите, когато започне земята да играе под краката ви, кажете си това правило и не се бойте. Това правило ще ви служи и за другия живот.

Желая да не остане у вас никаква негативна мисъл. С това правило аз изпъждам от своя ум и душа всички стари попове, всички стари свещеници, всички стари учители, всички стари търговци, всички стари бащи, майки, синове и дъщери, и на този свят казвам: „Сбогом, аз вече нямам нищо общо с вас.“ На всички онези свещеници, учители, майки и бащи, синове и дъщери, които искат да служат на новата култура, които могат да си служат с това златно правило, Христос казва: „Добре дошли! Елате при Мене. Аз ще ви сложа отлична трапеза.“ Това ще го проверите на един 17-ти, на който и да е той.

Не се бойте и с тихо и спокойно сърце знайте, че това време, през което сега живеете, е най-добро. Може да има фалаги[2], изгубване на богатства, може земята да играе, може да има гърмене на топове, но това нищо не значи. Всичко това е в реда на нещата. Няма защо да се плашите.

Ако мине 17-ти спокойно, някои ще кажат: „Излъга ни този вагабонтин. Излишни тревоги ни създаде на сърцето.“ Аз похвалявам този американец, той е казал една велика истина. Нека тези хора малко да се понаплашат. Като мине 17-ти, кажете: „Право казва този човек – стана тъй, както каза.“

17-ти ще бъде един отличен ден. Числото 17 е образувано от едно и седем – равно на 8, а 8 е безконечно число. 17-ти ще дойде като Халеевата комета, с идването на която се очакваше свършването на света[3]. И наистина, колко работа свърши тази комета! Американецът казва, че няколко планети сега са се събрали на едно място, и аз казвам, че те сега са се събрали на конгрес и решават какво да правят със земята. Решават да произведат на слънцето едно петно, което с просто око ще може да се види. Това петно ще изпрати една голяма магнетична вълна, която ще разтърси земята. Тази вълна иде за добро. Ще зависи сега под какъв наклон ще удари тази вълна земята. Ако я удари под прав ъгъл, добре ще отскочите от земята. Ако ударът бъде малко накриво, земята ще бъде малко засегната и ще се предизвика един приятен масаж, и никаква катастрофа на земята няма да стане.

Тази енергия от магнетичната вълна ще се предаде на земята и тя ще изпита един нов подтик. Тази вълна е жива, интелигентна. Тя ще измени живота. Тази вълна иде от съчетанието на планетите, а това съчетание е в свръзка с други закони вътре във вселената. Гледайте да възприемете тази вълна и да разберете нейния велик смисъл. Тази вечер бъдете най-разположени и кажете: „Разбираме какво искат да кажат Сатурн, Марс, Венера.“ И прекарайте така един ден в размишление. Предайте се на едно съзерцание, да мислите за всички планети, за слънцето. Като бъдете в едно такова настроение, ще имате едно велико благословение.

Да няма никакъв страх. Любовта изпъжда навън всеки страх.

(НБ, 14 декември, 1919 г.)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

12 примера за идването на "края на света" през годините

Краят на света е толкова стар, колкото и самите цивилизации. От древността до днес е имало пророчества за десетки апокалиптични дати. Римляните, Лутер, Христофор Колумб, шепа папи и дизайнерът Пако Рабан са вярвали, че ни дебне краят на времето.

1. „Голямата година“ на римляните.

За първите римляни краят на света трябвало да дойде през 120 г. след създаването на Рим, т.е. 735 г.пр.Хр. Това времетраене се позовавало на 12-те орела, забелязани от Ромул при раждането на града. Краят на света обаче не настъпил и продължителността на тази „Голяма година“ впоследствие била преизчислена на 365, а след това на 1200 г.

2. 1535 г., хаосът в Мюнстер.

Убедени в неизбежността на края на времето, двама търговци станали проповедници – Йоан Лайденски и Ян Матис, превръщат германския град Мюнстер в анабаптистка теокрация, течение в протестантизма. За тях Мюнстер става „небесен Ерусалим“, място, където християните изживяват своята вечност.

Йоан Лайденски, който прогонва епископа от града, учредява комуна, в която благата са общи, има полигамия и са забранени други книги и изображения освен Библията. След двумесечна обсада на града, разпоредена от епископа, анабаптистите се предават и са избити. Оцелелите тръгват за Новия свят, където техните потомци (менонити, амиши…), увековечават германските диалекти от XVI в..

3. Символиката на 1666 г.

1000 – Хилядолетието и 666 – числото на Звяра – са две важни числа в Апокалипсиса на Йоан. В Англия през XVII в., която по това време е в плен на гражданска война, „петимата монархисти“ са убедени, че през 1666 г. настъпва „петото кралство”, с което ще дойде краят на света. Религиозната група, чиито членове се смятат за светци и трябва да помогнат на Исус за неговото завръщане, организират „в името на Христос“ държавен преврат срещу Кромуел през 1661 г. и впоследствие са обесени за измяна. Техните пророчества предизвикват отново интерес през 1666 г., когато Лондон преживява епидемия от чума, а след това и голям пожар.

4. 1806 г. , кокошката ясновидка

В Лийдс, Англия, се стичат много любопитни, за да видят една кокошка, която снася яйца, на които пише: „Христос идва“. По това време завръщането на Христос се свързва с апокалипсиса. Така че те вярват, че яйцата са знак за края на времето. Все пак един човек успява да разкрие измамата, забелязвайки, че черупките са намазани с мастило преди да бъдат върнати обратно в бедната птица.

5. 1814 г., пророчицата Джоана

Англичанката Джоана Сауткот започнала да пророкува през 1792 г. Тя твърдяла, че на 19 октомври ще роди дете Исус, чието завръщане щяло да означава края на времето. Шейсетинагодишната жена изобщо не била бременна и починала скоро след датата на предсказанието си – през декември. Джоана Сауткот била много популярна, а броят на последователите й достигал хиляди. Най-верните от тях остават активни и след смъртта й. Те вярвали, че Джоана е сложила пророчествата си в дървен сандък, който не трябва да бъде отварян, освен при национална криза и в присъствието на всички епископи от Англиканската църква.

6. „Голямото разочарование” от 1843-44 г.

Уилям Милър, фермерът, който буквално тълкувал Библията, предсказал края на света между 21 март 1843 и 21 март 1844 г. Теорията му се разпространява и той привлича между 50 хиляди и 500 хил. симпатизанти. Много са тези, които продават имотите си. Въпреки „голямото разочарование” от несбъдването на апокалипсиса, Уилям Милър вярва до смъртта си през 1849 г., че ще бъде свидетел на края на света. Някои от привържениците му продължават неговите идеи в Църквата на адвентистите от седмия ден, която твърди, че обединява 17 млн. души.

7. 1910 г., Халеевата комета.

Завръщането през 1910 т. на Халеевата комета буди тревога: учени съобщават, че са открили в опашката й смъртоносния газ цианоген. Пораждат се опасения, че Халеевата комета ще задуши Земята. Това е един от първите случаи, когато науката допринася за всяването на ужас. По това време в американските градове на мода са противогазите и празненствата по случай края на света.

8. 1938 г., радиоапокалипсис.

За Празника на вси светии Си Би Ес излъчва радио-адаптация на романа на Дж. Х. Уелс „Войната на световете”, който разказва за нашествието на марсианци на Земята. За да се засили напрежението, действието е пренесено от Англия през XIX в. в съвременно градче в Ню Джързи. Записът зазвучава като новинарски бюлетин. Много слушатели, които не са чули първоначалното съобщение, че става дума за радиопиеса, са убедени, че марсианците са дошли на нашата планета. Те звънят ужасени в радиото, напускат домовете си, някои стигат дори до самоубийство.

9. 1975 г., последното предсказание на Свидетелите на Йехова

Тази дата е последното съобщение на Свидетелите на Йехова за края на света, които преди това са посочили 1878, 1881, 1914, 1918 и 1925 г., базирайки се на пророчествата в Книгата на  Даниил. Тъй като светът оцелява, сектата, която твърди, че има 8 млн. привърженици по целия свят, сменя реториката и обявява, че краят е неизбежен. Организацията сравнява своите предсказанаия с тези на метеоролозите: те може и да грешат, но могат и да спасят човешки живот, обяснява Жан-Ноел Лафарг.

10. 1982 г., ефектът Юпитер.

В едноименната книга двама астрофизици, Джон Грибин и Стивън Плагерман, съобщават, че заради подреждането в една линия на деветте планети от слънчевата система на 10 март 1982 г. Слънцето ще предизвика повишаване на гравитационното привличане на Земята (именно заради масата на Юпитер и Сатурн). Това щяла да доведе до последователност от космически събития, които ще завършат с мощно земетресение, което ще срине Лос Анджелис. Въпреки липсата на научни факти в подкрепа на тяхната теория, книгата на двамата автори има голям отзвук.

11. Компютърната грешка от 2000 г.

С приближаването на новото хилядолетие се смяташе, че много компютри няма да направят разлика между 1900 и 2000 г. Имаше опасения, че електричеството и водата ще спрат, военните съоръжения и сателитите ще станат неконтролируеми и администрацията ще излезе извън строя. Изразходвани са милиони долари навсякъде по света, за да се поправи грешката.

12. 21 декември 2012 г., предсказанието на маите.

Тази дата е популяризирана през 1987 г. от Хосе Аргуелес в книгата му „Факторът маите“. Привърженици на теориите за заговора, уфолози, езотеристи прегръщат тази теория за края на света. От това разнообразие произтичат и различните катастрофи, които се предвещават: сблъсък с астероид, обръщане на полюсите, извънземно нападение, слънчеви бури, експлозия на супер-вулкан, подчертава Жан-Ноел Лафарг.

Източник: http://www.glasove.com/categories/na-nov-glas/news/12te-kraya-na-sveta


[1] На 9 ноември 1919 г. едно гръмко заглавие във в-к „Вашингтон таймс“ – „Огромна световна катастрофа ще се случи на 17 декември“ – нарушава спокойствието на американското население, но и не само. Разбираме, че това „пророчество“ достига пределите на Европа и идва до България.  Алберт Порта (Albert Porta) е професор по метеорология в Мичигънския университет.  Именно той прогнозира, че позиционирането и взаимодействието на шест от планетите на слънчевата система – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Нептун – ще доведе до  феноменът „гигантско слънце“, което ще активира вулканите на Земята, ще ни „разтърси“ от земетресения и ще ни „погребе“ с наводнения.

[2] Фалага – във възрожденските училища дървен уред, с който стягали краката на наказания и го биели с пръчка по стъпалата.

[3] Относно преминаването на Халеевата комета близо до Земята през 1910 г. френски астроном предупреждава в „Ню Йорк Таймс“, че отровен цианоген (газ) от опашката на кометата може да навлезе в атмосферата и да убие човечеството. Другите учени отхвърлят твърдението, но въпреки това преди преминаването на кометата много хора запечатват домовете си и се снабдяват с противогазни маски. Най-страхливите хора дори си купуват „противокометни“ хапчета.

 

Категории