Словото

2, 3 септември 2022 г. във Варна: Международна научна конференция – 100 години Школата на Учителя

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

100 ГОДИНИ ШКОЛАТА НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

Дами и господа,

братя и сестри,

скъпи приятели,

Тъй както човек минава през светлината на деня, без да се замисля за Слънцето, така културите изгряват и прехождат под лъчите на окултните светилища и посвещения – от древността до  днешната модерност. Независимо че съвременната хуманитаристика упорито игнорира християнската метафизика на идеите, окултните школи са не по-малко реални днес, отколкото във времената на Орфей, Буда, Заратустра и Розенкройц.

Българската национална култура няма аналог, защото и явно, и тайно, още от зората на следосвобожденската ѝ история в нея се влива Окултната школа на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов). Посветена на нейното столетие (1922 – 2022), тазгодишната научна конференция предлага темите за историята, методологията и приложността на Школата. С посланието, че историята на всяка цивилизация е само инобитие на окултни школски методологии, ние ви очакваме в крайчерноморските пространства на Варна.

Организационен комитет

ВТОРО ИЗВЕСТИЕ

2 – 3 септември 2022, Варна

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Димитър Калев

проф. Жоржета Назърска

Михаил Левин

Георги Христов

Спаска Миховска

КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРМАТИ

• Пленарни сесии с научни доклади/презентации

• Дискусионна кръгла маса

• Юбилеен сборник с доклади/статии

КОНФЕРЕНЦИЯ КОНТАКТИ

Адрес за кореспонденция:

имейл: dimitar@kalevi.eu

тел.: +359 888321392, +359 888865418

КОНФЕРЕНЦИЯ ВАЖНИ ПОДРОБНОСТИ

• Време на провеждане: 2 – 3 септември 2022

• Място: Варна, конферентна зала Дарзалас, хотел Рослин Димят
(бул. Княз Борис I № 111)

• Формат: хибриден (присъствен плюс виртуален)

• Работни езици: български, руски, френски, английски

• Регистрация: свободна

• Транспорт и настаняване: за сметка на участника

ФИНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
2 септември 2022
• 14:00 – 14:30 Официално откриване
• 14:30 – 17:00 Първа пленарна сесия. Исторически аспекти на Школата
Модератор: проф. Ж. Назърска
o 14:30 – 14:50 История на окултните школи в Европа. Г. Христов
o 14:50 – 15:10 Бялото братство и духовната общност на назореите – взаимодействия през 20-70-те години на XX век. проф. Ж. Назърска
o 15:10 – 15:30 Драган и Здравка Попови – живот и кореспонденция с Учителя. д-р Д. Пандулчева, д-р Д. Пандулчев
o 15:30 – 15:50 Опыт работы классов в Московской группе. М. Левин
o 15:50 – 16:10 L’école Spirituelle du Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov dans la continuité de la tradition ésotérique du Maitre Peter Deunov. M-G. Lichère, F. Lichère
16:10 – 17:00 Обсъждане
17:00 – 17:30 Кафе пауза
• 17:30 – 18:30 Представяне на книги
Модератор: Диан Семов
o Представяне на Школата в „Новата култура през епохата на Водолея”
o За книгата на Христо Маджаров „Вратата на Школата”
3 септември 2022
• 09:00 – 11:00 Втора пленарна сесия. Окултни аспекти на Школата
Модератор: д-р М. Бачев
o 09:00 – 09:20 Пролегомени към възможността за философско изследване на творчеството на
Петър Дънов. д-р М. Бачев
o 09:20 – 09:40 Основаване на окултните школи в България. Х. Маджаров, МАОБ
o 09:40 – 10:00 Посвещение и мислене – логически реконструкции в Школата на Учителя Беинса Дуно. Д. Калев
o 10:00 – 10:20 Школата. Г. Маджарова, МАОБ
10:20 – 11:00 Обсъждане
11:00 – 11:15 Кафе пауза
• 11:15 – 13:15 Трета пленарна сесия. Приложни аспекти на Школата
Модератор: д-р Д. Пандулчев
o 11:15 – 11:35 Паневритмията култивира вдъхновението и засилва творческите способности. д-р Л. Червенкова
o 11:35 – 11:55 Принципи и методи на обучението в гимнастическите и паневритмичните
упражнения на Учителя Петър Дънов. д-р Д. Пандулчев
o 11:55 – 12:15 Методическите задачи за самоподготовка в Общия окултен клас на Петър Дънов
през първата учебна година. д-р С. Шапкалова
o 12:15 – 12:35 Наблюдения в извънсетивния свят като метод в педагогиката. Г. Младенова
12:35 – 13:15 Обсъждане
13:15 – 14:15 Обяд
• 14:30 – 17:00 Кръгла маса. Видими и невидими процеси в съвременната Славянска цивилизация
Модератор: Д. Калев
o 14:30 – 14:45 Славянство и славянофилство. Възможно ли е единението на славяните в
постмодерния свят. П. Анчев
o 14:45 – 15:00 Славянско-православен цивилизационен модел в многополюсния свят. проф. С.
Шаренкова
15:00 – 15:30 Панелна дискусия
15:30 – 15:45 Кафе пауза
o 15:45 – 16:00 Петър Дънов, Учителя, за Славянската култура. д-р М. Бачев
o 16:00 – 16:15 Войните между добро и зло във/за Славянската цивилизация. Д. Калев
16:15 – 17:00 Панелна дискусия
• 17:00 Официално закриване


Категории