Словото

20 години от публикуването на първата уебстраница, посветена на Учителя

СТРАНИЦА ЗА УЧИТЕАЯ БЕИНСА ДУНО В ИНТЕРНЕТ

http://www.mni-art.coni/beiiisa.duno

Обични братя и сестри,

Уведомяваме ви, че авторски колектив от братската група във Варна, подпомогнат от съмишленици от София, състави страница в Интернет, която представя Словото на Учителя и Учението на Бялото Братство в България.

Както е известно, Интернет е международно кибернетично пространство, в което се осъществяват връзки между компютри и се обменя неограничено количество информация, състояща се от текстове, графични изображения и музикални парчета. Най-популярната част на Интернет е World Wide Web, съкратено WWW, което в превод означава Световна Широка Паяжина. Днес тя представлява най-модерната масмедия с милиони потребители в целия свят. Присъствието в нея под формата на т.нар. уеб-страници е гаранция за популярност, престиж и съвременно мислене.

Нашата страница има задача да представи в най-общи линии Словото на Учителя и Учението на Бялото Братство на три езика български, руски и английски. Всяка езикова версия е разделена на пет подстраници: 1. История, 2. Каталог на публикуваното Слово, 3. Избрани беседи, 4. Новини и 5. Контакти.

Уеб-страницата е отворена за всякакви критически мнения и подлежи на промени по структура и съдържание. Например, подстраницата „Новини“ засега е празна; в нея могат да се представят текущи или предстоящи събития от братския живот; различни издателства, фондации и сдружения, свързани с Братството, могат да публикуват свои материали. В подстраницата „Контакти“ е показан адресът на Просветен център „Изгрев“, София, и електронният адрес на авторите на страницата.

Засега страницата за Учителя в Интернет се прави и поддържа от братската група във Варна, но фактически всички морални права над нея принадлежат на Управителния братски съвет в София и на цялото Общество „Бяло Братство“ в България.

Братя и сестри, присъствието на страница за Учителя в Интернет означава непосредствен достъп до Словото на всички жадуващи души, независимо от раси, народи и езици. Обръщаме се към всички съмишленици от България и чужбина да съучастват с контакти, мнения, езикови преводи, музикални материали и фотографии в нейното поддържане и периодично обновление. Дори само ако съобщите на няколко свои приятели адреса на уеб-страницата или го изпратите някому зад граница, това е предостатъчно.

От авторите

Адрес: 9000 Варна Ц, п. к. 696, за WWW http://www.mm-art.com/beinsa.duno

 

Категории