Словото

23 АВГУСТ, ВТОРНИК, 5 ч. УТРИННА МОЛИТВА

23 АВГУСТ, ВТОРНИК, 5 ч. УТРИННА МОЛИТВА

Да обнови Бог сърцата ни със съвършената Божествена Чистота.

1. Добрата молитва.

2. Благословен Господ Бог наш.

3. „Всичко у вас с Любов да бива.“ (Първо послание към коринтяните 16:14)

„Да се утешат сърцата им, съединени купно в Любов, и във всяко богатство на съвършено разумение да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа.“ (Послание към колосяните 2:2)

„От това всички ще познаят, че сте Мои ученици, ако имате Любов помежду си.“ (Евангелие от Йоана 13:35)

4. Размишление върху Божествената чистота. (Коленичили на лявото коляно.)

Да царува Любовта на Единия наш Отец в сърцата ни.

Да се слави Мъдростта на Единия наш Отец в духовете ни.

Да осияе душите ни Истината на Единия наш Отец, Който е начало и конец на всичко.

5. „Отче наш“.

Бележка: Щом от Любовта се преминава към Мъдростта и Истината, преминава се от едно състояние в друго. При произнасянето на тези изречения нека се постараем да схванем вътрешната страна на това, което е скрито в тях.

Категории