Словото

25-27.08.2023 г. – „Фир-фюр-фен“ на Баташки снежник (Карлъка)

През 2023 година в края на август ще сме отново на Баташки снежник (Карлъка) за упражнението „Фир-фюр-фен“. Това не е песен, а окултно упражнение. Първото, с което Учителя открива Школата, първото, на което той дава и движение, за да се отвори пътя към Паневритмията. Изключително дълбоко, мистично, тържествено.

„Ако имаме една поляна и всинца се наредим в една верига  и запеем заедно, в хор, тази песен, знаете ли какво може да стане за един час? Като направите опита, ще видите какво може да стане. Трябва една много голяма поляна, за да се направи опитът. Отличен опит ще бъде. Над Батак отгоре, в Родопите, на един връх има една голяма поляна – Карлъка. Тази поляна е отлична за този опит. Тя е като дъска, може да държи пространство около един и половина часа. Отлично място е там.“ (1922 г., 22 август, вторник, 10 ч. с.)

На 25, 26 и 27 август ще се качим, за да продължим опита, който правим вече няколко години на това специално и посочено от Учителя място – Баташкия снежник, връх над Батак, висок около 2100 м. В годините този опит с пеене и движение на „Фир-фюр-фен“ за един час е правен многократно на различни места и от различни хора, но е важно да го направи именно на Баташкия снежник, за да разберем защо за това конкретно място го е дал Учителя.

Пребиваването ни през тази година ще бъде отново на палатки, а основната част от упражнението ще се проведе на 26 август. Ще посрещаме изгрева от върха и ще играем Паневритмия през двата дни – събота и неделя.

Линк с думи на Учителя за Карлъшката поляна, както тогава тя се е наричала: Летуването на Учителя в Родопите през 1921 г.

Всеки, който резонира на тези честоти е добре дошъл! Нека се подготви психически, емоционално и физически за това духовно пътешествие.

Повече разяснения и подробности на тел. 0888865418

Категории