Словото

26-27 януари 2013 г. – семинар на Р. Колев

Астроцентър "Триагон" ви представя програмата за поредния семинар с Р. Колев:
Доктрината на Хермес за Неподвижните Звезди (от непреведени трактати на Латински):

  • Трактат 1:  Хермес За Неподвижните Звезди
  • Трактат 2:  Хермес За 15-те Звезди, 15-те скъпоценни камъни, 15-те билки и 15-те символи
  • Трактат 3: Енох (Хермес) за 15-те звезди

Семинарът включва практическа част:

  • Разпознаване на скъпоценните камъни на 15-те звезди.
  • Разпознаване на синтетичните от истинските скъпоценни камъни.
  • Разпознаване на билките на 15-те звезди
  • Изготвяне на магически пръстени на 15-те звезди и тяхното действие.

Семинарът ще се проведе в Клуба на "Камчия" 6 на 26 и 27 януари, както следва: 26.01. от 12 – 19 ч. и на 27.01 от 13 – 16.30 ч.
От 17 ч. Р. Колев ще изнесе популярна тема за по-широк кръг "История на Астрологията – от възникването й до наши дни".
Както обикновено ще е необходимо, да поемем разходите на лектора и ще събираме по 15 или 20 лв. според зависимост от хората, които ще бъдем.

Категории