Словото

4. Еволюционен и инволюционен път на развитие

Има две главни школи по пеене: Едната е еволюционна, другата е инволюционна:

1. Инволюционната школа е на света, на удоволствията, на еротиката, на плътта.

2. Еволюционната школа се дели на три главни отдела:

– първи отдел – физически;

– втори отдел – духовен;

– трети отдел – Божествен.

Физическият отдел ще се предава на девет планетни типа, по девет, плюс един, различни начини, и на дванадесет зодиакални типа, по дванадесет различни начини. Значи, двадесет и един, плюс един различни начини, методи. Същото се отнася и за духовния отдел и за Божествения отдел.

Ученикът на еволюционната школа, трябва да е роден с гласови богатства и да има постоянство и търпение. Той трябва да има концентрирана и положителна мисъл! Той трябва да притежава благородни чувства и добро сърце.

Има три вида певци: гениални, талантливи и обикновени. Всеки човек може да стане обикновен певец. Ти трябва да изучаваш мускулите на главата и каква роля имат те при пеенето!

Ангелите пеят високо, нагоре. В техните тонове няма еротика.

В народната песен се е пее: „Либе ле, либе Стояне“, какво лошо има в туй „либе“? Дали е либе, или не е либе? Щом се изкаже туй предложение, веднага забелязвате, че в него се съдържа една мисъл, която вече не е поетическа, а е станала еротическа. Образът „либе ле, либе Стояне“ не представлява любовта, а един банкерин, който дава пари назаем, и казваш: „Банкерино, ще ме оскубеш ли или ще те оскубя? Пари от тебе ще взема ли, ще те оскубя ли, или ти ще ме оскубеш?“

Ние сме опорочили любовта. Ти обичаш някого. Веднага хората влагат еротичното в това чувство. Какво лошо има, че обичаш някого? Вие приличате на онзи турчин, който след женитбата си бил принуден да отиде на гурбет. Жена му още не била родила. След 20 години той се върнал у дома си. Срещнал един дервишин и поискал да види, какъв му е късметът. Дервишинът му казал: „Три пъти мисли, преди да направиш нещо.“ Той си казал: „Не го ли зная това? Жал ми е за парите.“ По пътя си мислел за жена си, дали ще я намери жива. Като стигнал в къщи, гледа: Жена му жива и здрава, при нея седи един млад момък. Той я прегръщал и целувал. Като видял това, турчинът дигнал пушката да я убие. Но веднага си спомнил думите на дервишина и се въздържал. В това време чул, че момъкът казва на жена му „мамо“. Сепнал се той и си казал: „Какво щях да направя! Това е нашият син, който в мое отсъствие пораснал.“ Така и ние имаме изопачени идеи, които често ни вкарват в беда. Да обичаш някого, това е от Бога. Роденият от Бога обича всички хора. Горко на онзи, който не обича!

Често някои малки деца запитват майките си, когато им се роди братче или сестриче: мамо, откъде дойде това малко детенце? Е, мама, донесе го бабата от реката. Тъй им отговарят от благоприличие, защото ако започне да им се разправя вътрешната страна на въпроса, има опасност да не се събуди еротическата страна. Майката проповядва един морал, а в скритите заведения се проповядва друг морал. Значи, у нас трябва да има нещо свещено. Когато ние говорим разумни неща, аз зная, че разумното никога не може да произведе лоши влияния върху хората. Хубавото, красивото, духовното, божественото, в света всякога упражнява добро влияние. Еротическото в живота се събужда благодарение на плътта. Тя внася този елемент в живота.

 

Категории