Словото

Мисията на славянството

І. Расите на човечеството.

Човечеството е минало пет фази. То има тия сетива. Всяко сетиво показва една епоха на културата. Било е време, когато човек се е занимавал само с впечатленията. Тия впечатления, които придобил, останали в ръцете, в лицето. Каквото приел чрез тялото, то е било общо знание за външния свят. Втората култура вече е била вкусът, на човешкото ядене. То е цялото животинско царство, което се е учило.

Когато е създаден човекът, то е дишането. Човек се намира във фазата на дишането, обонянието се е създало тогава. Писанието казва: “Вдъхнах в ноздрите на човека, и той стана жива душа.” Той започнал да се храни чрез мисълта. Той се хранил чрез въздуха. Сегашните хора казват, че само с въздух не може да се храни.

Сегашната култура, която иде, ще даде храна чрез ушите. Новата култура ще бъде култура на ушите. Да слушаш, да схващаш най-деликатните трептения и онова, което божествената любов носи. Защото любовта чрез устата не може да се внесе. И чрез ръцете не може да се внесе, и чрез носа не може да се внесе. Чрез ушите ще се внесе. Всеки един човек, който можеда възприема любовта чрез ушите, чрез слушането, той е от новата култура.

Земята е минала през няколко големи кризи. Минала е тъй наречената полярна криза. В тази криза Земята се е оформила със своите полюси, турила основа за сегашния живот. Минала някаква криза, наречена Лемурийска криза ­ появяването на черната раса на Земята, проявяването на злото. Черните хора са останали от онова състояние, [при] което се е явило падането. Сегашните хора се намират в друга обстановка, която е станала след падението. Атлантската раса е онази, която е свързана с потопа и с раждането на бялата раса. И сега Земята е под друга една криза.

Има много фази на детство. Вие сте били деца като риби, вие сте били деца като птици, вие сте били деца на крави, на животни сте били деца. А сега сте вече деца на Бялата раса. Две раси са минали. Вие сте били деца на лемурийската раса, после на Атлантската раса, а сега сте деца на Бялата раса и още не сте поумнели. Сега остава да станете деца на Шестата раса. От една форма да влезете в нова форма. Сега трябва да разбирате Любовта не както белите я разбират, но както я разбира Светящата раса ­ расата, в която вие ще се познавате и никога няма да нарушавате закона на Майка си, няма да нарушавате закона на Баща си, няма да нарушавате закона на Божия Дух, нито на Брата си.

Ние знаем много малко за историята на първите народи, които се явили на земята. За първата раса ние имаме частични исторически данни. Сегашните познания се отнасят повече за бялата раса, която върви в своя развой. Тази бяла раса се е развила в ред неща, тя се е развила в общества и в народи. Тя е организирала сегашните народи. От една страна имате англосаксонската раса с англичаните, американците и германците, а от друга страна имате латинската раса с италианците, испанците. На трета страна имате славянската раса с русите, поляците, чехи, сърби, българи и т. н. След тях има някои раси, изостанали главно от атлантците, каквито са монголците, които са останали назад в своята еволюция. Много от народите се намират в едно спящо състояние и днес европейците се стараят да ги събудят, но зависи как ще ги събудят. По този начин, както бялата раса събужда жълтата, ще се намери в много трудно положение. Тя не ги възпитава добре.

Когато е станало грехопадението на човечеството, преди 18 млн. години, тогава се е появила черната коренна раса. Това е расата на лемурийците. Човечеството, като паднало в гъстата материя, е почерняло. Останките, сегашнатачерна раса, са получени от смесването на третата и четвърта коренни раси.

Да ви кажа къде е слабостта на черните. Слабостта е в техните чувства. Всички се удоволстваха. Ако имало хора, които са се удоволствали, туй са лемурийците ­ те са най-разпуснатите хора, които някога са съществували на земята, които още съществуват. Всичките лоши работи, които съвременните хора ги направиха, се дължат на тях. Клането на животните, яденето на кокошки, дрането на крави ­ този занаят все от тях е. Всичките престъпления, които се вършат, тяхно изобретение са. И досега вие ги носите. Атлантската раса и жълтата раса, те създадоха насилието в света. Най-голямото насилие тогава е съществувало в света. Бялата раса се създала после. Те се различават, като се изучават черепите антропологически ­ има известни начини за изучаване черепите на черните, жълтите и белите. Бялата раса влезе в света, за да даде подтик, те да станат носители на човешката мисъл.

Но понеже сте минали през всички раси, минали сте през лемурийската раса, после черна, жълта и бяла раса, някой път може да се повърнете. Лемуриецът е един човек, който иска да живее изключително за себе си и няма никакъв морал. Един човек, който си само угажда в ядене и пиене, той принадлежи на черната раса. Един човек, който е крайно консервативен и не може да се повдигне, той принадлежи на жълтата раса, а пък онзи, който почва да мисли и да [се] стреми, той принадлежи на бялата раса.

Давам ви една скица, някои черти, които определят расите. Та, някой път у вас се зароди желание да станете господари – това е жълтата раса в потенциално състояние, да искаш да си господар без да имаш този ум да господаруваш и без да имаш тази сила.

Ти си от Лемурийската раса ­ човек, на когото желанията са все незадоволени. Всичките лемурийци отидоха в Червеното море и заради тях то още е затворено. И досега лемурийците не са освободени, и досега са затворени.

Всяка раса се отличава с известни качества: черната раса – с въображение и силни чувства. Червената – с активност; те прилагат геометрията и математиката. Жълтата раса се отличава с обективния или предметен ум. Бялата – с разумност. Откак е дошла на Земята, тя тегли нещата на везни и ги изучава.

Всички раси са дали нещо от себе си, но бялата е направила много повече от черната и жълтата. Следващата раса – расата на Любовта – ще даде най-много. Тя ще се представлява от благородни, светли души. Тя ще донесе Новата Култура на Земята. Идеите на шестата раса са като въздуха – те сега навсякъде проникват.

Като живее на Земята, човек минава през фазите на миналите раси. Някой път проявява обективен ум – остатък от жълтата раса. Хората на жълтата раса са консервативни и фанатици. Някой път човек е войнствен – остатък от червената раса. Някой път чувствата вземат в него надмощие – това е остатък от черната раса. Видите ли човек, който проявява разумност, той е от бялата раса. Колкото и да се пази човек, все ще мине през фазите на миналите раси и ако е самостоятелен, ще се учи от тях.

ІІ. Шестата коренна раса.

Всемирното Бяло Братство е давало подтик за създаването на всички минали култури. Ако проследим техния път, ще видим, че той образува кръг и се връща на същото място, откъдето е излязъл. Тук виждаме проява на една разумност. И наистина, индуистката или първата култура на петата коренна раса опира на Хималаите. После пътят на културите отива на запад, минава през Персия, Египет, Палестина, Гърция, Рим, Отива в западна Европа и се връща отново към изток до следващата култура – славянството, което чрез планината Памир се допира до Хималаите. Памир е част от Хималаите. Така се образува затворен кръг. След като се завърши този затворен кръг, ще почне нов цикъл, цикълът на шестата коренна раса.

Петата коренна или т. нар. бяла раса ще отстъпи мястото си на следващата, както едно време четвъртата или т.нар. черна раса отстъпи мястото си на нея. Тази раса, която предстои да дойде, съдържа в себе си добрите качества на всички раси, които са живели преди нея. В това отношение тя представлява вътрешен синтез на човешките добродетели.

Шестата раса е раса на Справедливостта и на Царството Божие. Шестата раса иде вече и тогава Царството Божие в миниатюр ще се въдвори на Земята. Човекът от шестата раса вече е построен, той съществува. От хиляди години го има, но го пазят, скрит е, не го показват на всички. Природата е затворена книга. Който знае да я отвори, чете в нея. Мнозина гледат затворената книга само отвън, подвързията

С идването на шестата раса хората ще влязат в Рая, ще излязат от греха. В бъдеще човек ще помни своите минали прераждания. Ще му е приятно да ги помни, но ще чувства, че е излязъл от старото си състояние, както пеперудата, която по-рано е била гъсеница.

Славянството е девствената почва на бялата раса. Това, което еврееите не можаха да разрешат, славяните ще го разрешат. Бъдещето е на тях.

Славяните не трябва да вървят по пътя на западните народи, защото досегашните култури (подраси) на бялата раса са култури на насилието. Петата коренна раса ще предаде управлението на Шестата. Шестата коренна раса още не е слязла, сега започва да слиза. Подготвя формите, с които ще слезе на земята. Най-старите раси ще бъдат корените на дървото, бялата раса ще бъде стеблото и клоните, а шестата коренна раса ще е плода на дървото. Плодо вете на шестата коренна раса са свобода, разбирателство между народите, ще има едно стадо и един пастир и това няма да бъде по закон, а Любовта ще обединява всички народи.

ІІІ. Шеста подраса на Бялата раса.

Културата на ума създава външни форми. Шестата раса ще влее съдържанието на тези форми. Славяните ще дадат подтик за шестата подраса. След събитията, които стават, шестата раса ще стане активна в живота. Ще започне да поема ръководството. На Земята ще има много повече нейни представители, отколкото сега. Те ще дадат нова насока на културата.

Славянството е подложка, върху която ще бъде присадена шестата подраса. Интересно е, че Америка и Русия са свързани на север. Значи те ще се разберат в Истината, т.е. като бъдат свободни. Англия и Русия могат да имат отношение в името на Правдата.

Западните народи достигнаха кулминационната точка на своето развитие. Те цъфнаха и вързаха плод. Славяните отсега нататък ще цъфтят и вързват. Славянството е дървото, върху което ще бъдат присадени Англия, Германия, Америка и Франция. Те са четири професора на славянството. А шестата подраса ще бъде плодът на това присадено дърво. Този плод ще съчетава всички положителни черти на народите на бялата раса.

ІV. Отличителни черти на шестата подраса.

1. Шестата раса ще организира света. Ще поеме ръководството на Земята в ръцете си. Божественото в човека приспива сега низшето, животинското в него; хиляди години го приспива, както заспива змията. Шестата раса ще ръководи, а жълтата и бялата раса ще изпълняват нейните нареждания. Учените хора, които ще дойдат, ще турят ред и порядък в света. Те са хората на шестата раса.

2. Разумните хора от всички народи ще образуват шестата раса.
Вие пристъпяте бавно и сигурно към шестата раса. Там ви очаква срещата със светлите души, които ви обичат – никакво колебание и съмнение!
         3. В шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат права и свобода като него.

4. Казано е: “Ако не се родите изново.” Тези думи подразбират шестата раса. Новораждането, за което говорят християните, е влизане в шестата раса, а покаянието, обръщението и пр., са приготовление. Новородените са вече в шестата раса.

5. В нея няма да има вече умиране. Като дойде време да си отиде, човек ще се дематериализира, ще стане невидим. Няма да има гробища. Гробища ще има само за останалите хора, а не за онези от шестата раса.

6. Както сега едновременно с бялата раса има черни, червени, жълти, тъй ще бъде и в шестата раса. Бялата раса само приготовлява пътя на Любовта – шестата раса. Хората на Любовта ще бъдат други хора. За тях се отнасят думите в Евангелието: “Първото възкресение.” Проявата на Любовта в хората – това е първото възкресение.

7. Шестата раса носи положителна красота. Хората от тази раса ще имат много правилни черти, ще бъдат красиви. Те ще носят висок идеал в себе си, който ще ги прави красиви. Те ще бъдат много по-красиви от сегашните, те ще бъдат най-красивите хора, които сте виждали до сега.
Лицевият ъгъл на европееца е 80 градуса. У по-нисшите раси е 75. У кучетата е 35 градуса. У човека на шестата раса ще бъде 90 градуса. На животните лицето е отзад. Значи станало е обръщане на 180 градуса.
Много рядко съм виждал красиви хора.

8. Веждите на хората от шестата раса ще бъдат по-прави, ще показват, че са части от един много голям кръг. Значи ще бъдат много малко извити. Цветът на тези хора ще бъде светъл, както една фигура, осветена от Слънцето. От лицето им ще излиза светлина, като че радиира. Вечерно време няма да има нужда от лампи. Дето ходят, ще бъде светло, понеже човек ще излъчва светлина. Техните очи ще виждат надалече, ще виждат в тъмнината. Когато гледаш един човек отдалече, не го знаеш какъв е, а пък човекът на шестата раса ще вижда подробностите отдалече.
Ние трябва да придобием качеството на светлината – безкористието и качеството на водата – мекотата. Това, което е направила светлината, като е осветила пространството, направете го и вие. И това, което е направила водата, като е очистила нещата, направете го и вие.

9. Човекът от шестата раса ще бъде музикален. Като влезе при болния, като му пее или свири, болният ще оздравее.

V. Славянството.

Големите народи са 12-те Божии синове, които имат своите деца и образуват малки народи. Славянството е един от големите синове на Бога, а ние сме негови деца.

Славянин е този, този който познава своя Баща и върши Неговата воля. Христос казва: ”Аз и Отец Ми сме едно”. Днес славянството представлява Юдино коляно, чрез което Христос се проявява.

Коренът на думата „славянство” идва от думата „слава”. Значи Бог ще се прослави в славянството. Освен славяни, ние казваме „словени”. Коренът на тази дума е „слово”. Значи словото Божие ще стане плът в славянските страни. От своя страна думата „слава” има два корена: ”сла” – значи това, което изпраща и „авва”, което значи Бог. В тоя смисъл славянството ще изяви славата Божия и ще прослави Бога чрез своя живот.

Задната част на главата на славяните е развита. Това показва, че те имат силни семейни чувства и склонност към уседнал живот.
Славянството има да се бори с татарското влияние, влиянието на четвъртата коренна раса – атлантската. Татарското влияние се изразява в крайния материализъм.

Латинската раса е дала формите. А славянската раса ще даде съдържанието. Славяните наричаме слънчеви хора. Някои ги наричат груби. Грубостта произтича от Слънцето, защото в слънчевата енергия има изобилно светлина и топлина и при нея живеят всички – и животни, и растения. Азиатските, източните народи имат голямо доверие към славянството. Славяните ще въведат в тези народи това, от което те имат нужда – ред и порядък.

У западните народи изобщо умът е развит. В латинската раса са развити чувствата, сърцето. Славяните сега носят силите на душата – Любовта. Те са хора на човеколюбието. Те носят Културата на Братството.
В общославянския организъм България представя волята. Поради това тя се явява като средоточие, дето тези две сили – умът и Любовта, трябва да се уравновесяват.

Музиката иде от Невидимия Свят да помага на човечеството. За в бъдеще хората ще се раждат с развита музикална способност. В миналото не е имало такава музика както сега. В музиката на латинската раса е проявен женският принцип, в тази на англосаксонците е проявен мъжкият принцип. В музиката на славянската раса е проявен пак женският принцип, само че в по-високо поле.

Славяните са музикални. Понеже са минали през много ограничения, в песните им е изразено тяхното страдание и те го приемат с надежда и възход. Когато пееш песните на един народ, трябва да разбираш епохата, когато са били създадени. Русите, както и българите, са претърпели много страдания и това е отразено в някои от песните им. Музикалният век иде. Славянството ще даде нов подем на музиката. То носи по-добра “глина”, от която могат да се направят по-добри грънци.

VІ. Положителни качества на славяните.

1. Бог иска славяните да изпълнят една мисия. Чрез славяните трябва да се внесе нещо ново – щедростта. Щедростта е качеството на славяните. Никой народ не е толкова щедър като тях.

2. Една от великите черти на славянството е самопожертвованието. В славяните работи духът на жертвата. Ето защо бъдещето е в славянството. Новата Култура ще излезе от славянството.

3. Хубавата черта на славяните е алтруизмът. То е Божественото начало в тях. До сега не е имало такава компактна маса като славянството, готова за Новата Култура

4. Славянството е представител на идеята за Бога. В съзнанието на славяните има нещо възвишено – Любов към Бога.

VІІ. Мисията на слявяните.

Днес Бог благоволи към славянството; иска да го сложи на работа, да свърши една велика мисия за човечеството. Големи блага и велики условия се предвиждат за славянството, но за това се изискват разумни, просветени хора, които да използват тези условия правилно. Ако славянството не използва благоприятните условия, вместо него ще дойдат други, но Божият план трябва да се реализира. Всеки народ, като един човек, трябва да изпълни своята мисия.

Славяните имат важна мисия. Никога такава голяма маса от двеста и петдесет милиона хора и повече не са били събрани на едно място за една мисия. Славянството ще бъде ковачницата на новата култура. Там вече работят силите. Там се натрупва материалът и ще дойдат онези, които ще използват натрупаните материали и ще изградят новото.  Славянската раса ще бъде жизненият център на новата култура. Това ще бъде в първо време. А след това ще дойде шестата раса.  У всички славянски народи ще се въплътят напреднали души. И това е вече почнало.

Разногласията на славяните са пословични. Понеже ги обича Бог ги прекарва през огъня. Няма друг народ в света, който да е преминал през толкова страдание, като славянския. Бог казва: “От вас трябва да излезе нещо Добро.” Определено е славяните, като едно голямо семейство, да извършат Волята Божия. В това е величието на тяхната мисия.
Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между Европа и Азия. Всички славяни трябва да се приобщят в едно. След обединението на славяните трябва да се обедини цялото човечество. Бъдещата раса ще обедини всички. Славяните ще внесат един духовен елемент в света – побратимяването. Тяхната мисия е побратимяването на всички народи.

Погрешно е да се мисли, че славянството трябва да господарува, да заповядва на другите народи. Напротив, то ще бъде полето, дето ще се проявят техните положителни качества.

Мисията на славянството няма нищо общо с национализма, шовинизма, расовия егоизъм, тъй като самата му мисия се състои в общочовешкото единение, в духа на братството между народите, в надрастване на националния егоизъм.

В славянството има проявление на Бога.  Бог извиква славяните на работа, да съдействат за царството Божие на земята.  В славяните трябва да се развие любов към Бога.

Славянството е Олтарът на Новата Култура. То е майката, която ще роди Царството Божие на Земята. Петата коренна раса имаше за мисия да развие ума. Славянството ще има за задача да даде тласък за раждането на Шестата раса и затова то ще бъде култура на сърцето. Седмата раса, която ще дойде след шестата, ще бъде култура на Творческата воля.

VІІІ. Ролята на Русия.

У русите носът е детински, но той е благословен. Казано е: “Ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие.”
Славяните преминаха вече своя страшен студ и сега са пред възход. Русия и славянството сега са излезли от черната зона, от тъмния век. Сега се дава възможност на славянството да заеме своето място в света.

Тези идеи, които говоря тук, ще бъдат приети в Русия и там ще се играе Паневритмия.

До края на XX век много напреднали Същества – Братя на Любовта, предци на човечеството ще се вселят в славянските народи. Те ще докарат велик духовен подем. Но те са само авангардът. Те са най-главните сили.
Тази промяна, която става сега в Русия, се дължи на действието на тези напреднали Същества. Тези Същества, които сега слизат в славянството, те именно докарват тяхното обединение и работят за мисията им.
В Русия има пръснати на разни места хора, които работят за духовната наука. Те са адепти, Божествени пратеници.

В Русия се изработват нови форми на Живота за бъдещето. Тя е творческото поле на тези нови форми.

Славяните ще донесат нещо ново. Те идват сега да създадат Нова Култура. В известен смисъл, те сега са духовният Израил.
Интересно е да се направи сравнение между Русия и Палестина. Каспийското море в славянската област е затворено море. Има аналогия между него и Мъртво море в Палестина. Волга се влива в Каспийско море, а река Йордан – в Мъртво море. Волга съответства на река Йордан. Волга е голяма река, а Йордан – малка. Мъртво море е 250 метра под морското равнище и Каспийско море е под морското равнище. Разликата е в това, че в Мъртво море няма живот, а в Каспийско море има богат живот.
Реките от славянската област се вливат в Северния ледовит океан, в Черно море, в Средиземно и в други морета. В Палестина никоя река не се влива в отворено море. Следователно, славяните носят до известна степен културата на евреите, но има разлика.

На славяните предстои да внесат чувството на съзнателно побратимяване на народите, т.е. всеки народ да вземе толкова, колкото му е необходимо за неговото развитие, без ущърб на своя брат или съсед! Така също и правилото, че всеки народ трябва в политическо отношение да действува не с насилие, а със силата на моралното въздействие и човеколюбието. Славянинът трябва съвършено да изключи насилието от живота си, защото насилието прилича на остър нож, който не позволява никакъв господар, никакво добро, никакво право, освен правото на оногова, в чиято ръка се намира. А тоя нож, с който отрязваш главата на други, със същия нож ще отрежат и твоята глава, ако попадне той в чужда ръка. Славяните не трябва да поддържат политиката на точилото и ножа; тази е най-старата политика, която съществува от памти-века – че ножът трябва да се точи, че без точило не може и без нож не може. Но ние питаме: „От хиляди векове насам всичките ножове, де са? Нали трябва да се правят всяка година все нови ножове и точила?“ И ножът и точилото се изхабяват. Най-после, какво печели ножът? Изхабява се. Какво печели точилото? – И то се изтрива и се смалява. Това показва, че всички народи, които употребяват тия методи на насилието, физически се изтощават и се похабяват, а морално се смаляват и обезобразяват. А това, казано на съвременен език, значи: израждат се. Следователно, точилото и ножът – това е една човешка система, измислена, която не е създадена от природата, няма никаква подкрепа в природата и е осъдена в края на фалит. Всеки народ, всяко общество, всеки индивид, всички, които си служат с насилието и неправдата, самоосъждат се и ще погинат. И в живота на славяните има ред доказателства за потвърждение на тая истина. Така, стара Русия, след като много време заплашваше Англия в политическо отношение, какво спечели? Спечели Японската война, Общоевропейската война и всички настоящи противоречия. Какво добро и донесе Японската война? – Правилното и тактично отстъпление на Куропаткин. Какво и донесе Всеобщата война? – Вземането на Цариград на книга. А знаете ли, това на какво прилича? Когато ние се намираме при някой богат човек и той си мери житото, а ние броим крините му и си въобразяваме, колко крини ще ни даде в заем, и си ги запишем тия крини на кредита си: „Цариград е наш“. Тоя Цариград е една ябълка на раздора, която създаде най-голямата язва на славянска Русия: тя притежаваше най-обширната част на Земята, която някога е била давана на един народ, от когато помни историята. Наместо да използува това несметно богатство, тя се занимаваше с въпроса за Цариград и проливите, с оглед на своето бъдещо надмощие в света, да стане една от най-силните държави. Тя се занимаваше, значи, с трудната задача на онзи митически разказ за милийския цар Левпул, който накарал своите учени хора да пробият най- тънката цев и да изчислят, за колко време ще може да се прекара през тази цев всичката вода на Земята. Тия странични въпроси отслабиха Русия морално и нова Русия показва сега пътя, по който трябва да вървят, именно, пътя на самопожертвуването – който има много, трябва да раздава, а не да се стреми да заграбва.

Във всички славянски млади държави: Чехословашко, Полша, Югославия, България, проникват неизбежно старите схващания и методи.
На славяните ние препоръчваме следните четири неща: Великият закон на битието е произвел четири лъча от себе си и ги е проектирал в света. Тия лъчи са:

  •  Светлината;
  •  Животът ;
  •  Любовта;
  •  Свободата.

Всеки народ, за да намери своя път, трябва да има светлина в ума си; всеки народ, за да може да постигне целта си, необходимо е да има съзнателен живот в душата си; той трябва да има чисто и непокварено сърце – трябва да разбира методите на Любовта, която е една от най-могъщите сили, които свързват живите същества и ги подготвят за вътрешния смисъл на живота – и на края – Свободата, която трябва да внесе хармония в човешкия дух, да примири всички противоречия и да даде правилна насока на всички сили, умствени, духовни и физически, към една велика цел – Божественото в света. Само чрез тия четири лъча ще изгрее новият живот и ще се появи новата култура, която ще даде нова насока на славяните и на всички други народи – към великата цел на обединението им.

Един англичанин, като говори в една своя книга за бъдещата култура, говори нещо за славяните.  Той обяснява защо на славяните е бъдещето. Подпалили едно дворянско имение в Русия във време на царския режим. Обвинили една жена и я осъдили на каторга в Сибир. Един просяк от същото село си казал: “Тази жена има четири деца, а аз нямам никого”. Той се явил пред съда и казал, че той е виновният. Заточили го в Сибир, а жената останала да гледа децата си. След десет години подпалвачът, като умирал, изповядал на свещеника стореното. И всичко било разкрито. С този пример англичанинът изтъква, че у славяните има една черта на самоотверженост.  Българите са водили досега 150 войни, но все не им е вървяло. У славяните победата трябва да дойде отвътре. Отвътре трябва да дойде доброто, разширението.

ІХ. Мисията на българите като част от славянското семейство

Човек е орган от Божествения организъм. Всеки човек поотделно изпълнява строго определена функция. Може и да не съзнава това. Всички хора са свързани един с друг. Затова хората са ограничени. Тяхното положение прилича на положението на частите в сложния часовников механизъм. Всеки един представя по едно колелце, което със зъбците си движи други и т. н.  Същото се отнася и за народите. И те са удове на един велик организъм.

Един народ преди всичко трябва да се освободи от националния шовинизъм и да се стреми да служи на Бога. Всеки народ си има свое предназначение, и щом е верен на предназначението си, ще има успех.
Българина, за да го познаете, трябва да го освободите от външните обвивки.
България е избрана в миналото като център на богомилското учение, а през ХХв. за почва на Великото Бяло Братство, защото има много планини. От Рилския масив слиза една мощна, възвишена Божествена статуя. Тези, които са близо до този масив, естествено е, че имат условия да се повдигнат, понеже са под благоприятни влияния.

Българите са съществували в предисторическо време. Нали едно дете може да смени три-четири пъти името си, но името не изменя човека. В България се работи от няколко хиляди години, за да се предоставят условия за явяването на шестата подраса. Разумните Сили в Природата – Бялото Братство – са приготовлявали българите отпреди 5400 години за днешните времена, за да могат в днешния век да извършат задачата, която им се възлага.

Българите са изпратени на Балканския полуостров между славяните, за да развият религиозното си чувство и любов към Бога. И тия, които се запишат, ще се нарекат Божий народ. Те ще бъдат избран народ. Ще бъдат царе и свещеници на живия Господ.

Българският народ е приготовляван от 5400 години насам от Невидимия свят

Българите са пионери между славяните. 

Българинът е взел от славяните самопожертванието.

От Аспаруховата чета е дошла неговата храброст.

Българите са пионери между славяните.  В българина има три хубави черти: 1. Най-първо тук са живели старите траки, които са се наричали „благати” хора или „благари”. Те са правили добрини. От тях българинът е приел наклонността към мистичното и духовното; 2. После тук са дошли славяните и са залели Балканския полуостров. От тях българите са приели духът на жертвата и самоотричането. Най-накрая са дошли Аспаруховите българи, от които е наследена храбростта и волевия елемент

Умни българи има в Родопите. Там има запазени от чистите българи. Изобщо българинът тепърва трябва да се развива.  У българина има една черта: когато отидеш при него и му говориш, той гледа, плащат ли ти или не. Щом не ти плащат, тогава казва: “Има нещо хубаво тук!”.
Повдигането на българския народ зависи изключително от вас, последователите на това Учение.  Ако вие работите, и той се повдига. Ако не работите, други ще свършат вашата работа, но за това вие колективно ще бъдете отговорни пред невидимия свят за неизпълнение на своята длъжност.

В душата на българина трябва да има четири качества:

– да бъде честен;

– добър;

– справедлив;

– умен.

В него трябва да прониква Божията Любов и той да каже: “Ще изпълня Твоята воля, Господи!”

Славяните въобще се отличават със силно развито религиозно чувство. Никои други народи, освен евреите, не са имали такова религиозно чувство, каквото имат славяните. В религиозното чувство на славяните няма користолюбие. Обаче частно у българите религиозното чувство е недоразвито, то е потенциално. Българинът е твърд, има съвест, морал, справедливост, има хубави заложби, които трябва да се развият.  Ако не бяха изпъдили богомилите от България, тогава другояче щеше да протече историята на българите. Сега има закъснение.  Затова много бързо трябва да се работи, за да се набави закъснението

(Ил. Стойчев): Дали България играе първостепенна роля при събуждането на славянството?

Няма съмнение, че двамата братя Кирил и Методий излизат от Балканския полуостров, който е в магнетическата верига, която опасва земното кълбо. Балканският полуостров е в тази магнетическа верига на човешкото развитие. Тази именно верига е, която издига народите.
Забележително е, че винаги северното полушарие се явява фактор за духовното развитие, а южното полушарие е негативно; то е играло роля в миналото.

Сега искат да ни изгонят. Казвам: Трябва да знаете, че зад нас е цялото небе!

Ако българският народ приеме това учение, ще стане велик народ. Ако го отхвърли, ще пропадне

Ако искат да ни изгонят, от България нищо няма да остане.  Ако българският народ ви приеме като добре дошли, всичко ще му върви на добре. Иначе на зле ще му върви. Ако той приеме това учение, ще напредне. Не го ли приеме, ще плаща контрибуции.  Тия изпитания, през които минават славянските народи, ще родят нещо хубаво в тях. Те постепенно ще дойдат до Любовта, ще свършат с Любовта.

Богомилите сега идат отново. Животът минава в нова фаза.
Моята задача е да ви предам Божественото учение.  Вашата задача като ученици е да го предадете на българския народ.

Задачата на българския народ е да го предаде на всички народи.
Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата си.  Вие отговаряте, ако не предадете на българския народ това учение.

И българският народ отговаря пред Бога, ако не предаде учението на другите народи.

Христос се явява сега в Славянството с център българския народ. Понеже цикълът е много напреднал няма време за отлагане. А за отлагане и дума да не става. Българският народ ще не ще, ще изпълни своята задача. Могат да останат и 300 000 българи, но възложената им от небето мисия ще се изпълни.

България сега е в златния век на своята история. Тя се намира в неговото начало, не е достигнала още кулминационната си точка. България сега кредитира всички европейски народи и в бъдеще те ще се отплащат и ще я кредитират. Понеже се намира в своя златен век България ще бъде пазена и закриляна от Провидението. Никой няма да стори зло на тази страна, която кредитира цяла Европа.

В западните народи Божественото подчинява човешкото, а у славянските народи Божественото е свързано с човешкото.  Значи в западните народи това става външно, механически, а у славянските народи – вътрешно.

Този век целият ще бъде век за чистене и въдворяване тук, на Земята. Тия духове, които ще се въплътят, ще бъдат по-напреднали, а тези, които не са, а им се позволи да дойдат, ще се турят под контрол. Сега вече става събуждане на цялата Кавказка раса*, събуждане на цял един род.
Сега каквото се извърши в Македония, е цяла една благодат, защото ако не беше извършено това, войната беше неизбежна. Европейските народи са още натегнати и войната между Германия и Англия още не е избегната. Изобщо, борбата между Англия и Германия ще бъде в полза на славяните, за тяхното духовно повдигане. В стимулирането на кармата на славяните ние виждаме и резултатите. Тия духове, които ръководят англосаксонската раса, ще почнат да преминават и пренасят своите капитали към славянството, та да го повдигат. И те са, които устройват околните народи, за да му съдействат. Славяните изобщо не могат да се развиват и ще видите, че тези, които живеят на Запад, разочароват се най-сетне от западната култура и виждат, че не е това, което търсят.

Х. Фази на човешките култури

Човечеството минава през четири фази. Първата фаза е, когато главата на човека е от злато; втората фаза е, когато коремът и бедрата му са от мед; третата фаза – коленете му са от желязо и четвъртата фаза, когато нозете му са една част от желязо, а друга – от кал. Такъв образ сънувал вавилонският цар.

Кога човечеството ще мине през тези фази? Това ще стане в един период от 400 години: златният век трае сто години, сребърният също сто години, останалите два – медният и железният също по сто години. Сега българите минават своя златен век, останалите европейски народи минават железния век. Вие искате да знаете, какво ще стане с българите. Понеже минават златния си век, те имат най-добрите условия. Макар и малък народ, в духовно отношение, те представляват банка, която ще кредитира другите народи. В края на този век, славянството ще излезе от железния си век и ще влезе в златния си век. И християнството минава също през тези четири епохи. И то не е влязло още в златния си век.

България сега е в златния век. Понеже България е в златния си век, никой не може да ù напакости и навреди. И този златен век ще трае до края на 20 век. Тогава ще почне за нея сребърния век. Сега е краят на века. Няма връщане назад. Ако българите приемат закона на Любовта, по-добра съдба от тая, която ще имат, не биха могли да имат. Но ако не приемат закона на Любовта, нямат извинение!

Ние се намираме в преддверието на Златния век на човечеството. Това е тъй нареченото идване на Царството Божие на земята.

Славяните сега, с изключение на българите, преживяват железния си век. Затова са сегашните изпитания в разните славянски народи.  Като изтече той, иде нещо добро за славяните. Към края на двадесетия век славянството ще излезе от железния век и ще навлезе в златния век на своята история. Единственият народ, който се намира сега в златния век, това са българите. Затова те помагат на другите народи. Когато дойдат в железния век, другите ще им помагат

Златният век е почнал в България, когато Бялото Братство е почнало да работи в тая страна.  Богомилите едно време от България се разпространиха на запад. И сега това движение от България ще се пренесе в другите славянски народи и навсякъде.  Зазоряването на златния век у славяните ще дойде по-рано, след 25 години, както пролетта идва понякога по-рано, отколкото друг път. Топлото течение иде.     

Категории