Словото

8 – 9 септември 2023 години, Варна – Научна конференция, посветена на 100 г. Младежки събори

Дами и господа,

братя и сестри,

скъпи приятели,

Когато нови духовни импулси проникват културите, непременно възраства фигурата на Учител, а около него постепенно извиват светли кръгове поколенията на неговите ученици.

Младежките събори на Бялото братство се разгръщат в седемгодишен период (1923 – 1930), в който новосъздадената Школа на Учителя Петър Дънов въвежда в преддверията си генерацията българи, родени през последната декада на 19. век. Възраждайки християнската съборност, осемте младежки форума очертават за първи път в културологичните пространства на България дискурсите за езотеричното познание, за релациите Учител-ученик, за окултната педагогика и обществено устройство. От тях подхващат своите мисии най-вдъхновените апостоли на Новото учение на Бялото братство – Георги Радев, Боян Боев, Методи Константинов, Георги Томалевски, Паша Теодорова и много други. Трансформиращата мощ на всички тези събития е стаена в израза разцъфтяване на човешката душа.

На тайната и красотата в това разцъфтяване е посветена тазгодишната научна конференция.

Организационен комитет    

КОНФЕРЕНЦИЯ

ВАЖНИ ПОДРОБНОСТИ   

  • Време на провеждане: 8 – 9 септември 2023
  • Място: Варна, Икономически университет, Конферентна зала, бул. Княз Борис I № 77
  • Формат: присъствен
  • Работен език: български
  • Регистрация: свободна
  • Транспорт и настаняване: за сметка на участника

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Димитър Калев

проф. Жоржета Назърска

д-р Мирослав Бачев

Галя Маджарова

Спаска Миховска

Георги Христов

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

8 септември 2023

14:30 – 15:00 Официално откриване

15:00 – 17:05 Първа пленарна сесия. Хуманитаристични аспекти на Младежките събори

Председател: проф. Ж. Назърска

15:00 – 15:20 Младостта като самоценност, младостта като перспектива. Размисли на един вече възрастен човек върху литературна основа. проф. д.н. М. Неделчев

15:25 – 15:45 Аз-ът и душата у Яворов. доц. д.н. М. Фадел

15:50 – 16:10 Духът на учениците от Младежките събори. Х. Маджаров, МАОБ

16:15 – 16:35 Бялото Братство и Българското дружество за траен мир (1918-1926). проф. д.н. Ж. Назърска

16:40 – 17:00 Хуманитаристично изследване. С. Шапкалова, д.н.

17:05 – 17:30 Кафе пауза

17:30 – 18:15       Представяне на книга: За Небесната йерархия от Св. Дионисий Ареопагит. Г. Христов

9 септември 2023

09:00 – 10:40 Втора пленарна сесия. Окултни аспекти на Младежките събори

Председател: Д. Калев

09:00 – 09:20 Разцъфтяване на човешката душа – ухание към Небесните йерархии. Г. Христов

09:25 – 09:45 Херменевтичен прочит на беседата Разцъфтяване на човешката душа. Т. Петрова, Г. Христов

09:50 – 10:10 Разцъфване на човешката душа. Г. Маджарова, МАОБ

10:15 – 10:35 Разпукване и разцъфтяване на душевната субстанция – емергентен подход. Д. Калев

10:40 – 11:00 Кафе пауза

11:00 – 12:15 Трета пленарна сесия. Исторически аспекти на Младежките събори

Председател: Г. Христов

11:00 – 11:20 Младежките събори като метод за приложение на идеите, заложени в първите школни години на Младежки окултен клас. В. Драганова

11:25 – 11:45 Разчитането, преводът и анализът на надписа от цариградската надгробна плоча на Атанас Георгиев – принос към датирането на неговата смърт и  свидетелство за възрожденска вяра и българолюбие. Е. Маринова

11:50 – 12:10 Русе и русенският край в живота на младия Петър Дънов. И. Агаларов

12:15 – 14:00 Обяд

14:00 – 16:30 Четвърта пленарна сесия. Приложни аспекти на Младежките събори

Председател: Д. Пандулчев

14:00 – 14:20 Природата – опорна точка в живота на детето. Г. Младенова

14:25 – 14:45 Физически аспекти на правилото за изправено телодържание в Школата на Учителя Петър Дънов. Д. Пандулчев, д.н.

14:50 – 15:10 Психически аспекти на правилото за изправено телодържание в Школата на Учителя Петър Дънов. Д. Пандулчева, д.н.

15:15 – 15:35 Мантрични техники в учението на Учителя като метод за пробуждане на
човешката душа. Д. Мичев
15:40 – 16:00 Музиката – метод за разцъфтяване на човешката душа. Д. Семов
16:05 – 16:25 Астрологични ориентири във възходящия път на пробудената душа.
Й. Стоянов
16:30 – 16:50 Небе, покрито със слънца. Задача от Учителя Беинса Дуно. Р. Колев

  • 17:00 Официално закриване

Категории