Словото

8-9 септември 2023 г. във Варна: Национална научна конференция – 100 г. Младежки събори на Братството

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

100 ГОДИНИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРИ
на Бялото Братство

Разцъфтяване на човешката душа

Дами и господа,
братя и сестри,
скъпи приятели,
Когато нови духовни импулси проникват културите, непременно възраства фигурата на Учител, а около него постепенно извиват светли кръгове поколенията на неговите ученици.
Младежките събори на Бялото братство се разгръщат в седемгодишен период (1923 – 1930), в който новосъздадената Школа на Учителя Петър Дънов въвежда в преддверията си генерацията българи, родени през последната декада на 19. век. Възраждайки християнската съборност, осемте младежки форума очертават за първи път в културологичните пространства на България дискурсите за езотеричното познание, за релациите Учител-ученик, за окултната педагогика и обществено устройство. От тях подхващат своите мисии най-вдъхновените апостоли на Новото учение на Бялото братство – Георги Радев, Боян Боев, Методи Константинов, Георги Томалевски, Паша Теодорова и много други. Трансформиращата мощ на всички тези събития е стаена в израза разцъфтяване на човешката душа.
На тайната и красотата в това разцъфтяване е посветена тазгодишната научна конференция.
Организационен комитет

8 – 9 септември 2023
Варна

ПЪРВО ИЗВЕСТИЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Димитър Калев
проф. Жоржета Назърска
д-р Мирослав Бачев
Галя Маджарова
Спаска Миховска
Георги Христов
Гинка Захариева

КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕМИ

o Исторически и документални аспекти на Младежките събори
§ Личности от генерацията на съборите
§ Социални структури, свързани със съборите
§ Образователни концепти, свързани със съборите
o Окултни аспекти на Младежките събори
§ Окултно ученичество
§ Окултна педагогика
§ Окултна социология

КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРМАТИ
• Пленарни сесии
• Дискусионна кръгла маса
• Сборник научни доклади

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Краен срок за изпращане на резюмета:
25 юни 2023
Адрес за кореспонденция:
имейл: dimitar@kalevi.eu
тел.: +359 888321392
+359 888865418

Категории