Словото

9 юли 2023 г. – отпразнуване рождения ден на Учителя в с. Николаевка

Драги приятели, братя и сестри, тази година отново ще бъдем в с. Николаевка, за да продължим добрата традиция на отбелязване празника на Петър Дънов, Учителя точно на рожденото му място. Събитието ще бъде на 9 юли, неделя, 2023 г. Заповядайте!

Програмата ще включва, както обикновено:

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (с. Николаевка – над язовира, от западната му страна);

6:00-7:30 – 6-те упражнения и Паневритмия (с. Николаевка – над язовира, от западната му страна);

8:30-10:00 – Разглеждане на забележителностите в с. Николаевка, свързани с личността и родословието на Петър Дънов;

10:00 – Празнична програма, посветена на 159-годишнината от рождението на Петър Дънов.  

Слово на домакина Живко Василев

Тържествено слово на Димитър Калев

За първи път:

Разчитане на епитафията от цариградската надгробната плоча на Чорбаджи Атанас Георгиев, дядото на Петър Дънов –  Е. Маринова

За първи път:

Представяне на подробно родословно дърво на Петър Дънов, Учителя – Людмила Димитрова, Величка Драганова и Георги Христов

Музикално-поетична програма:

  • Варненски хор „Вдъхновение“ с диригент Иво Бонев;
  • Вида Георгиева – синтезатор и Радостина Крантева – сопран;
  • Диан и Милена Семови;

 За повече информация: 0888865418

Категории