Словото

90 години от рождението на Асен Чилингиров

„За шестте десетилетия, през които се занимавам с историята и културата на народите от нашата планета, аз не съм срещал друг народ, срещу чиято идентичност да са вършени и да продължават да се вършат толкова покушения, колкото срещу моя, българския народ. От много хилядолетия той е бил заставян да се бори срещу всевъзможни нашественици за своята земя, за своето съществуване, за своя език, за плодовете на своя труд и изкуство, за своята вяра. И колкото пъти е бил гонен от родината си през петте хилядолетия, в които сме осведомени за неговото присъствие в европейския континент, той винаги се е завръщал в тази своя изконна родина – империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на поколение до ден днешен“

Асен Чилингиров

България винаги е имала, има и винаги ще има своите достойни синове и дъщери. На днешният ден, преди 90 години се ражда един от тези достойни български синове Асен Чилингиров – изкуствовед, културолог, медиевист, писател. Българин.

Тези няколко реда, които му посвещаваме, далеч нямат за цел да припомнят или обрисуват напълно неговия светъл образ. Те имат за цел в настоящето бурно и безтегловно време, белязано от покруса на морал, на правда, на човещина, на знание и наука, всеки истински българин да приобщи любовта си към родината и да разпали в сърцето си неугасващата благоуханна жарава на свободата и истината.

Откърмен и възпитан в принципите на благочестие и родолюбие, щедро надарен със сила за наука и култура, жаден за знания и с богат практически усет да въплъщава знания и факти, Асен Чилингиров, въпреки тежките несгоди и житейски изпитания, успя с труд и постоянство, с търпение и идеализъм да победи несгодите, да разруши предразсъдъците, да стъпче лъжите и да открехне вратата към истината и историческата правда. Асен Чилингиров живя и работи с дълбоко залегналите в душата му животворни начала на българската духовност и култура. Неговият взор винаги беше съзнателно впит в безсмъртните деяния на българските строители, просветители, духовни водачи, от които с юношеска жар черпеше вдъхновението стихийно да носи в себе си мечтата и родолюбивия огън на Паисий. Облечен в бронята на истината и в името на същия идеал той е близък и до копнежите на Раковски и на всички родолюбиви българи, обичащи с цялото си сърце и душа България. Нито хулите и забраните, рожба на антибългарските планове, нито лишенията и страданията, които му бяха неразделни спътници, нито заплахите, нито бездушието на егоистичната Европа, можеха да го поколебаят да развее знамето на любовта към майка България. В този водовъртеж на страдания, жертви и лишения Асен Чилингиров без колебание и страх търсеше и отстояваше историческата правда за своя народ. Чувството му на отговорност гореше в пламъка на ревността към чистата съвест и именно оттук изхожда светлата верига на делата му и неговия дълг, покрит с ореола на творчеството му. Асен Чилингиров страдаше и тъгуваше за народа си, станал плячка на развилнели се тъмни сили и нестихващи дребни страсти         

Той се превърна в образ за подражание, в светъл лъч за нашите тъмни дни на безпътица, безверие и родоотстъпничество, в идеал за възпитание на младото ни българско поколение в духа на родолюбието. Нека взирайки се в делата му, те да станат достояние на нашето животоразбиране и обществена отговорност. Нека творчеството му стане достояние за поука на идните поколения, които през призмата на труда му да възприемат любовта към родината, като една блага част от своя живот.   

Поклон пред светлата памет на Асен Чилингиров! Нека следваме скромния му пример, оставил своя отпечатък на чиста съвест и доблестен, просветен, благочестив, добронамерен, родолюбив и хуманен дух. Това ще бъде най-красивият и неувяхващ венец на признателност и благодарност, който ние българите поставяме на сияния му духовен лик по случай 90-годишнината от неговото рождение.  

Категории