Словото

Категория - Втори цикъл на Класа на Добродетелите 22.08.1922 – юли 1923