Словото

Категория - Пети цикъл на Класа на Добродетелите 1925 – 1926