Словото

Категория - Първи цикъл на Класа на Добродетелите 1920 – 1922