Словото

Категория - Трети цикъл на Класа на Добродетелите 22.06.1923 – 22.11.1923