Словото

Категория - Четвърти цикъл на Класа на Добродетелите 8.09.1924 – 27.12.1924