Словото

Категория - ХІІІ СЕРИЯ „СИЛА и ЖИВОТ“ (1927-1928)